Technologie met impact: het belang van waardebepaling en sociale innovatie

Op donderdag 20 juni 2024 werden Lilian Beijer en Geert Frederix geÔnstalleerd als lectoren Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg. Beide intreeredes hadden de hoofdtitel “Technologie met impact”. Geert ging in op het belang van het (vroeg) bepalen van de meerwaarde van innovaties. Lilian legde de focus legt op nut en noodzaak van sociale innovatie in tijden van noodzakelijke transitie in de zorg.

Foto van Lilian Beijer, Yvonne de Haan en Geert Frederix nadat ze zijn geinstalleerd als lector voor het lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezoorg

Focus Innovatie in de Zorg

Yvonne de Haan, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de HAN, leidde beide intreeredes in. Het lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg sluit volledig aan op onze focus op innovatie in de zorg. “Door praktijkgericht onderzoek kunnen we de meerwaarde en impact van digitale en technologische innovaties in de revalidatiezorg aantonen. In een tijd waarin vergrijzing aan de orde is en de druk op de zorg toeneemt, is onderzoek naar de inzet van digitalisering en technologie meer dan essentieel", aldus Yvonne de Haan. De samenwerking met diverse partners, zoals de Sint Maartenskliniek, is volgens haar cruciaal voor het succesvol implementeren van digitale technologieŽn die de zorg voor patiŽnten verbeteren en de efficiŽntie van zorgorganisaties vergroten.

Waardebepaling van digitale innovaties in de zorg

Tijdens zijn intreerede sprak Geert Frederix over het cruciale belang van vroegtijdige en constante waardebepaling van digitale innovaties in de zorg om te voorkomen dat er onnodig tijd en middelen worden verspild aan innovaties die geen waarde toevoegen. Geert benadrukte dat de uitdaging is gelegen in het gegeven dat er, in tegenstelling tot bijvoorbeeld evaluaties van geneesmiddelen, geen duidelijke richtlijnen zijn om de meerwaarde van digitale innovaties te bepalen.†Voor waardebepaling van digitale innovaties hanteert het lectoraat de "Sextuple Aim”, waarbij waarde beschouwd wordt vanuit meerdere perspectieven: gezondheid, kosten, zorgprofessionals, patiŽnten, inclusiviteit en ‘groene’ duurzaamheid van zorg. Geert sloot af met een oproep tot samenwerking en vertrouwen bij het implementeren van technologie in de zorg, en benadrukte het belang van deze innovaties om de werkdruk te verlichten en de zorg te verbeteren. "De mensen die in de zorg werken maken, met behulp van digitale technologie met meerwaarde, uiteindelijk het verschil. Zij zijn de sleutel tot succes", aldus Frederix.

Sociale innovatie werkt van binnenuit

In aansluiting op de rede van Geert, sprak Lilian Beijer over de uitdagingen van digitale transformatie die moet bijdragen aan de noodzakelijke transitie in de zorgsector, zoals ook weergegeven in het missiegedreven innovatiebeleid en landelijke akkoorden. Zij benadrukte daarbij de cruciale rol van sociale innovatie bij implementatie en opschaling van waardevol bevonden digitale toepassingen. Alleen bij daadwerkelijk en veelvuldig gebruik is impact immers mogelijk. Lilian merkte op dat de zorgsector vaak wordt geleid door de "waan van de dag" en dat er een cultuurverandering nodig is om technologie te omarmen door eindgebruikers, organisaties en netwerken. Ze houdt een pleidooi voor het sterker betrekken van de eerste lijn bij digitale transformatie, die immers in toenemende mate onder druk staat door de extramuralisering. Lilian wees op het belang van transformatief onderzoek vanuit een opgavegerichte benadering, waarbij actieonderzoek wordt uitgevoerd met en in de praktijk en waarbij kennis verworven wordt over methodisch transformeren. Zij betoogde dat "sociale innovatie het beste van binnenuit werkt". Het is daarom cruciaal dat zorgprofessionals en patiŽnten de urgentie voelen om te veranderen en samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.

Foto van Lilian Beijer, Yvonne de Haan en Geert Frederix nadat ze zijn geinstalleerd als lector voor het lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezoorg
Lilian Beijer en Geert Frederix zijn geÔnstalleerd als lector van het lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg

HAN University of Applied Sciences en Sint Maartenskliniek versterken samenwerking

Bestuurders Tim Simmers van de Sint Maartenskliniek en Yvonne de Haan van HAN University of Applied Sciences hebben 20 juni een handtekening gezet onder een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst. Het in houding en beweging gespecialiseerde ziekenhuis en de kennisinstelling verlengen hiermee de samenwerking tot tenminste 2030.†

Met de overeenkomst bevestigen de twee organisaties de samenwerking met als doel bundeling van expertise, samen leren, werken, onderzoeken en innoveren in de praktijk.

†“Onderzoekers en studenten van de HAN werken samen met professionals en patiŽnten uit de Sint Maartenskliniek aan onder meer het ontwikkelen en testen van digitale hulpmiddelen om de zorg-al dan niet op afstand- te verbeteren”, aldus Yvonne de Haan, vicevoorzitter van het College van Bestuur van de HAN. Tim Simmers, lid Raad van Bestuur van de Sint Maartenskliniek, voegt toe: “Door de koppeling van kennis via onderzoek naar toepassing wordt de patiŽnt direct geholpen. We kunnen dankzij het onderwijs betere en toegankelijkere zorg leveren aan meer patiŽnten.“

Podcast serie 'Technologie met impact'

In de nieuwe podcastserie 'Technologie met impact' gaan Lilian Beijer en Geert Frederix, lectoren digitale transformatie in de revalidatiezorg in gesprek met stakeholders rondom digitale innovaties in de revalidatie zorg.†

Met deze podcast proberen zij inzicht te geven in de verschillende zienswijzen maar ook tot een samenspel te komen rondom meerwaarde van innovaties en sociale innovatie die daarmee gepaard gaat. Discussies over vroegtijdig evalueren van meerwaarde tot het "innovation ready" krijgen van de eindgebruiker. Samen op weg naar meer technologie met impact in de zorg.

Digitale technologie, meerwaarde en de St. Maartenskliniek
Luister naar de eerste podcast vanuit Technologie met Impact. Een diepgaande discussie met Tim Simmers (Raad van Bestuur Sint Maartenskliniek) over digitale innovaties in de zorg. Meerwaarde, schaalbaarheid en impact van digitale innovaties.

Lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg

Het Lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg richt zich op de vraag hoe technologie betekenisvol kan worden ingezet.

Een beeld dat digitale transformatie uitbeeldt. Twee vingers die elkaar aanraken.