Het belang van waardebepaling van zorginnovaties

Verandering en vernieuwing van de zorg zijn noodzakelijk wil het zorgsysteem goed functioneren en toekomstbestendig zijn. Innovaties, zowel op organisatorisch als digitaal vlak, komen van alle kanten. ‘Wat is de impact van al die innovaties op zorgprofessionals, patiënten en de maatschappij?’, vraagt Geert Frederix zich af.

Brainstorm innovatie pexels

Hij is lector Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg bij de HAN. ‘De HAN is goed in praktische waardebepaling van innovaties voor betere en doelmatige zorg.' 

Veel partijen, van bedrijven, kennisinstellingen tot zorgorganisaties, zoeken naar manieren om de zorg van de toekomst op een verantwoorde, efficiëntere manier te organiseren. Er wordt hard gewerkt aan allerlei innovaties. ‘Dat is goed, maar wie beoordeelt of zo’n vernieuwing inderdaad efficiënt is en of zorgprofessionals en patiënten er baat bij hebben’, stelt Geert Frederix. Hij is lector Digitale Transformatie in de Revalidatie zorg bij de Academie Paramedische Studies van de HAN, University of Applied Sciences.

Waardebepaling vooraf

Frederix hamert op het belang van vroege, praktische waardebepaling voordat innovaties in de zorg op grote schaal worden ingevoerd. Samen met andere lectoren van de HAN gebruikt hij wetenschappelijke en praktische methoden om innovaties vroeg en snel op hun impact te toetsen. Denk aan nut en noodzaak voor de zorgprofessional, effect op de patiënt (sociale impact), kosten en verbetering van efficiëncy van de zorg (economische impact). ‘Op die manier kun je op basis van data en kennis al vroeg inzichtelijk maken wat de impact van een innovatie is of gaat zijn. Zo zorg je ervoor dat zorg- en onderzoeksgeld goed wordt besteed.’

Impact op zorgprofessionals

Vernieuwing van het zorgstelsel moet er vooral ook op gericht zijn om de zorgprofessional ruimte te geven om goede zorg te kunnen bieden, beklemtoont Frederix. ‘De focus van de overheid is veelal gericht op bezuinigen en doelmatigheid. Dat is belangrijk, maar het sleutelelement is de combinatie van die twee doelen met de zorgprofessional. De impact van innovaties op zorgprofessionals mogen we niet onderschatten.’ De HAN werkt nauw samen met onder andere de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Zorgmedewerkers worden daarbij nadrukkelijk betrokken bij ideevorming, experimenteren, leren en vroegtijdig evalueren van (al dan niet digitale) innovaties. ‘Zo kunnen we de sociale en zorg-economische impact van innovaties waarborgen.’

Om de toetsing en implementatie van digitale zorg te versnellen werkt de HAN daarnaast samen met Zorgverzekeraars Nederland en is betrokken bij Digizo.nu. Dit is een samenwerkingsverband met alle ‘veldpartijen’, van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en GGZ tot de Federatie Medisch Specialisten. Frederix: ‘Met elkaar moeten we de goede puzzel leggen.’

De HAN is een van de sponsoren van het Health Valley Event 2024. En ga naar de sessie van de HAN: 'Accelerating transition in healthcare with impact'.

Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg
 

Over het lectoraat

Het Lectoraat Digitale Transformatie in de Revalidatiezorg richt zich op de vraag hoe technologie betekenisvol kan worden ingezet. 

We ontwikkelen kennis over hoe technologie meervoudige waarde creëert voor de verschillende stakeholders: betere uitkomsten voor en tevredenheid van revalidanten en hun naasten, verbeterde draagkracht van professionals en verhoogde efficiency en kostenbeheersing voor zorgorganisaties. 

Hand en kunstmatige hand raken elkaar aan