128828 GGM K33 kantine van boven

De werkomgeving biedt veel mogelijkheden voor het stimuleren van een gezonde leefstijl. Een integrale aanpak lijkt hiervoor succesvol. In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse context. We voeren een integraal programma in bij organisaties en onderzoeken het effect.

Snelle info

Status

Lopend

Looptijd

4 jaar

Startdatum

Mei 2020

Projectleider

Dr. Karin Proper, RIVM

Aanleiding

Een ongezonde leefstijl is veelvoorkomend en vormt een belangrijke risicofactor voor chronische ziekten. Een gezonde leefstijl is juist van belang voor duurzame inzetbaarheid. Gezondheidsbevordering op het werk kan een belangrijke rol spelen in het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en het voorkomen van chronische ziekten. 
Uit Europees onderzoek blijkt dat een integrale aanpak voor gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid effectief is. Daarbij is er op meerdere manieren aandacht voor het stimuleren van leefstijl: via beleid, signaleren en ondersteunen, kennis en voorlichting en via de werkomgeving.

Doel

Het doel van het onderzoek is het verbeteren van leefstijl en gezondheid van medewerkers. We evalueren het effect van het programma op leefstijl, gezondheid en welzijn van de deelnemers. 

Onderzoeksopzet

In dit project passen we een Europese Good Practice aan naar de Nederlandse
context. Deze Good Practice is een integrale aanpak voor gezondheidsbevordering en duurzame inzetbaarheid voor bedrijven en werknemers. We gaan dit integrale programma invoeren in Nederlandse organisaties. Vervolgens testen we het effect van het programma op de leefstijl van medewerkers. 

Deelnemende organisaties ontvangen een implementatieplan en een catalogus met daarin gezondheidbevorderende activiteiten. De organisaties kiezen zelf, samen met medewerkers, welke activiteiten uit de catalogus ze gaan  inzetten. Activiteiten kunnen variëren van een stoppen met roken programma, tot (kleinschalige) aanpassingen aan de bedrijfskantine. Organisaties voeren de activiteiten vervolgens volgens de integrale aanpak in op de werkvloer. De deelnemende medewerkers vullen een vragenlijst in bij de start, na 6 maanden en na 1 jaar. Ook dragen ze op een aantal momenten een beweegmeter. Na 6 maanden interviewen we een aantal medewerkers. De onderzoekers kijken wat het effect op de leefstijl van medewerkers is. Ook onderzoeken we de tevredenheid van de medewerkers.

Beoogde resultaten

De verwachting is dat het programma zal leiden tot een gezondere leefstijl, en uiteindelijk ook een betere gezondheid van medewerkers. Vitale medewerkers zijn over het algemeen productief en duurzaam inzetbaar. 

Meer weten over het onderzoek? Onderzoeker Denise Smit aan het woord

Neem contact op Meer weten over dit project?

Lector Josephine Engels: josephine.engels@han.nl, 024 - 353 0370

LectoraatArbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek

ZwaartepuntHealth

Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

fysiotherapeute met patiënt