HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Arbeid en Gezondheid

PA en VS in arbeidsgerelateerde zorg?

Hoe kunnen Physician Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) zo goed mogelijk worden ingezet in arbeidsgerelateerde zorg? Om die vraag te beantwoorden is een nieuw landelijk project gestart. De projectleiding is in handen van onderzoekers van de HAN vanwege hun specifieke expertise.

HAN Redactie
14 december 2021
102303 verpleegkundige wandelt buiten het ziekenhuis voor goed gesprek
Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Sterker en weerbaarder: mbo’ers in de zorg

De kans op uitval bij jonge, net gestarte zorgmedewerkers is groot. Zonde. Want daarmee slinken hun kansen op een succesvolle loopbaan en een gezond leven. Of een sport- en beweegprogramma helpt hun mentale vitaliteit te vergroten? Dat zoekt Velibor Peters uit in zijn postdoconderzoek.

HAN Redactie
22 november 2021
109962 fitnesstrainer in de sportschool in gesprek met een blonde vrouw met overgewicht
Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Gezondheidsvaardigheden vergroten, hoe werkt dat?

Samen pijn de baas. Dat is de missie van het postdoconderzoek van Suzan Mooren, docent-onderzoeker en opleidingscoördinator Musculoskeletale Revalidatie. In co-creatie met mensen die fysiek werk uitoefenen gaat ze na wat helpt om hun gezondheidsvaardigheden te vergroten en nek-, schouder- en rugklachten te voorkomen.

HAN Redactie
22 september 2021
322648 Mensen maken high five, samen pijn de baas, health
Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Inclusief onderzoek: recht doen aan verschillen

We dénken misschien dat we inclusief onderzoek doen en innoveren. Toch sluiten we onbewust een derde van de mensen uit. Vandaar de nieuwe leergemeenschap Inclusief onderzoek, waarin onderzoekers en docenten sparren over hoe je goed onderzoek doet en de juiste doelgroep betrekt.

HAN Redactie
11 mei 2020
Health. Lineke van Hal
Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Effect fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij ontstekingsreuma

Het nieuwe onderzoeksproject Physiotherapy Works is gehonoreerd door ReumaNederland en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Het gaat om onderzoek naar het effect van fysiotherapie op arbeidsparticipatie bij mensen met ontstekingsreuma. Onderzoekers van het Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen en het Lectoraat Arbeid & Gezondheid van de HAN maken deel uit van de onderzoeksgroep.

Annelies Peters
23 januari 2020
doent heeft been vast tijdens massage
Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Problematiek klachten aan armen, nek en/of schouders onverminderd groot

Ons veelvuldige gebruik van smartphone, tablet en laptop leidt tot allerlei moderne kwalen, vertellen de media ons. En elke lezer heeft weleens rug-, schouder en nekklachten (KANS) ondervonden van een uurtje werken met de laptop op schoot. "Toch moeten we ons niet verkijken op lekkerbekkende aanduidingen als de swipeduim en de iPadpols", zegt Nathan Hutting, fysiotherapeut, manueel therapeut en onderzoeker bij het Lectoraat Arbeid & Gezondheid aan de HAN.

HAN Redactie
10 december 2019
fysiotherapeut die een oudere man met gewichten helpt
Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Is duurzame inzetbaarheid voor meer mensen mogelijk?

Gelukkig en gezond aan het werk zijn en blijven is niet vanzelfsprekend. Hoe wordt duurzaam inzetbaar zijn voor meer mensen mogelijk?

HAN Redactie
18 oktober 2019
twee vrouwen in gesprek
Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Handboek Arbeid & Gezondheid verschijnt in herziene 3e editie

Hoe pak je duurzame arbeidsparticipatie aan bij toenemende vergrijzing, technologisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt? Hoe zijn integratie, inclusieve arbeid, duurzame inzetbaarheid en re-integratie te bevorderen? De antwoorden op deze vragen staan in de nieuwe 3e editie van het Handboek Arbeid & Gezondheid. HAN-lectoren Arbeid & Gezondheid zijn (mede) auteurs en redacteuren van dit naslagwerk waarbij ook andere HAN-medewerkers als auteur een bijdrage hebben geleverd.

HAN Redactie
12 februari 2019
twee vrouwen in gesprek
Lectoraat Arbeid en Gezondheid

Is duurzame arbeidsparticipatie verplegenden en verzorgenden in ouderenzorg te verbeteren?

Duurzame inzetbaarheid van de beroepsgroep van verplegenden en verzorgenden is vanwege de druk van grote personeelstekorten een voortdurend punt van aandacht. Kunnen werktijdregelingen als een hulpbron dienen en een positief effect hebben op de arbeidsparticipatie van deze professionals? Velibor Peters voerde het onderzoek 'Working time arrangements; A tool to improve participation of nurses working in residential elder care?' uit.

HAN Redactie
14 januari 2019
Ouderenzorg
Lectoraat Arbeid en Gezondheid

'Werkgevers vaak te afwachtend bij psychische klachten werknemers'

Werkgevers zijn vaak te afwachtend, als het gaat om psychische klachten van werknemers. Dat vindt dr. Shirley Oomens, bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid bij de HAN. Zij reageert op een recent verschenen rapport van de Inspectie SZW over ziekteverzuim. 'Door te afwachtend te zijn worden kansen voor tijdige werkhervatting gemist en worden gevallen vaak gemedicaliseerd, terwijl dat helemaal niet hoeft.'

HAN Redactie
21 december 2018
studenten overleggen met laptop