Gezondheidsvaardigheden vergroten, hoe werkt dat?

Samen pijn de baas. Dat is de missie van het postdoconderzoek van Suzan Mooren, docent-onderzoeker en opleidingscoördinator Musculoskeletale Revalidatie. In co-creatie met mensen die fysiek werk uitoefenen gaat ze na wat helpt om hun gezondheidsvaardigheden te vergroten en nek-, schouder- en rugklachten te voorkomen.

Mensen maken high five, samen pijn de baas, health

Vertel, wat is precies de scope van je onderzoek?

“Ik wil samen met praktisch geschoolde mensen die een fysiek beroep uitoefenen – denk aan schoonmakers en restaurantmedewerkers – onderzoeken hoe we kunnen voorkomen dat ze nek- of rugklachten krijgen. Of dat eventuele bestaande klachten erger worden. Hoe kunnen ze zelf meer aan het ‘stuur’ zitten, hun omgeving beïnvloeden? Wat kunnen ze in de uitvoering van hun werk veranderen? Het idee is dat we samen interventies uitdenken die we direct in de praktijk brengen, goed testen en met elkaar evalueren.”

Waarom is dit onderzoek relevant?

“Dit onderzoek doet ertoe omdat in Nederland meer dan 2 miljoen volwassenen dagelijks nek-, schouder- of rugklachten hebben. Deze klachten hebben een forse impact op het dagelijks functioneren, welbevinden, sociale interactie, arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid. Hoogopgeleide mensen vinden vaak wel hun weg naar goede hulp; ze weten wat ze moeten doen om ergere klachten te voorkomen. Praktisch geschoolde mensen oefenen én vaker fysiek zwaar werk uit én hebben niet altijd de gezondheidsvaardigheden om iets aan hun (beginnende) klachten te doen.”

Wat is er bijzonder aan je aanpak?

“Dat ik het echt samen ga doen met de doelgroep zelf. Van start tot finish; ik betrek ze overal bij en in. Daarnaast vlieg ik het multidisciplinair aan. Al bij mijn onderzoeksvoorstel heb ik een bedrijfsarts, fysiotherapeut en psycholoog om adviezen gevraagd – mensen uit het werkveld dus. Tijdens het onderzoek wil ik werknemers van 4 bedrijven, hun werkgevers, studenten, zorgprofessionals (in opleiding), en de lectoraten Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen en Arbeid & Gezondheid bij elkaar brengen. Bovendien leg ik contact met Pharos, een expertisecentrum dat veel ervaring heeft met het goed uitvragen van deze doelgroep.”

En de onderzoeksmethodologie die je gebruikt, heb je daar al zicht op?

“Ik neem Intervention Mapping als basis. Dat is een plan om in 6 stappen effectieve, evidence-based interventies te ontwikkelen. Het ligt nog open op welke manier we de doelgroep precies bevragen. Dat hangt ook af van de studenten die meewerken aan het onderzoek en met welke methodieken ze vertrouwd zijn.”

Dus studenten werken actief mee?

“Ja, juist! Liefst studenten uit verschillende hoeken. Ik maak de verbinding tussen ‘mijn’ master Musculoskeletale Revalidatie (MMR), de bachelors Fysiotherapie en Ergotherapie en minoren als Happy Healthy Work Life en Health & Performance@work. Die verschillende disciplines kunnen elkaar versterken. Als student kun je veel uit dit onderzoek halen. Je doet mee aan een project met een grote maatschappelijke waarde, ontdekt wat je leerbehoeften zijn en vergroot je netwerk.”

Wat hoop je aan het eind van de rit op te leveren?

“Het kan een advies zijn over goed leiderschap. Een ergonomisch product. Misschien komen we erachter dat gamification werkt om gedragsverandering op gang te brengen en gezondheidsvaardigheden te vergroten. Ik houd het graag breed. Er ‘mogen’ ook in totaal 4 verschillende interventies uit komen; voor elk van de bedrijven een interventie is dus mogelijk.”

En hoe ga je straks de onderzoeksresultaten borgen in het onderwijs?

“Het zou mooi zijn als er in het onderwijs structureel aandacht komt voor het vergroten van gezondheidsvaardigheden en het feit dat verschillende mensen om verschillende aanpakken vragen. In overleg met het management van de Academie Paramedische studies, curriculumcommissies en docenten kijken we hoe we dit inpassen in de opleidingen Fysiotherapie en Ergotherapie. Eerst maar eens beginnen met het onderzoek! In december ga ik van start.”

Het 2-jarige postdoconderzoek van Suzan Mooren, gesubsidieerd door Regieorgaan SIA, is er een uit een serie van 4. De onderzoeken sluiten aan bij Sociaal - Fair Health van HAN, waarbij onderzoekers, docenten, studenten en professionals samenwerken aan oplossingen om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen.

Marcel Geerts, bedrijfsarts bij Arbo Unie 

“Ik kijk uit naar de tools en inzichten die het onderzoek oplevert”

“Het valt me op dat bij mensen die bijvoorbeeld werken in sociale werkvoorzieningen de standaard preventie- of revalidatietrajecten niet altijd aansluiten. Hun klachten worden vaker gemedicaliseerd; preventie en revalidatie liggen over het algemeen minder voor de hand. Ondertussen wordt ervanuit gegaan dat ze de regie over hun gezondheid kunnen nemen en in staat zijn hun grenzen aan te geven. Dat terwijl niet iedereen over die gezondheidsvaardigheden beschikt. Mooi hoe Suzan in de praktijk onderzoekt welke – multidisciplinaire – interventies werken om die vaardigheden te vergroten en klachten voor te zijn en/of te verhelpen. In mijn rol als praktijkopleider bedrijfsartsen kan ik mijn voordeel doen met de tools en inzichten die ze in gesprek met de doelgroep ontwikkelt.”  

Suzan nam Marcels perspectief mee in het onderzoeksvoorstel van haar postdoc.

Meer leren over dit onderwerp

Sociaal - Health
 

Samen sociaal

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN