Kansen vergroten op een gezond en geslaagd leven

Het is zo ongeveer haar persoonlijke missie om verschillende opleidingen, academies en het werkveld met elkaar te verbinden. Hoe matcht docent-onderzoeker Joos Meesters dat met haar postdoconderzoek over het vergroten van sociale kwaliteit bij jongeren met een ondersteuningsbehoefte? Ze licht een tipje van de sluier op.

330455 groep jonge professionals in gesprek

Vertel, waar gaat je onderzoek precies over?

"Als docent-onderzoeker bij de bachelor en master Pedagogiek en het lectoraat Versterken van de Sociale Kwaliteit houd ik me al langer bezig met jongeren die meer ondersteuning nodig hebben. Denk daarbij aan jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt of studenten die kampen met psychische problemen. In dit onderzoek gaan we na wat hen helpt om te participeren in de samenleving. Dit doen we in verschillende leer- en werkomgevingen, zoals De Stadsboom, Sallandse Wegenbouw en Pluryn."

Waarom doet dit onderzoek ertoe?

"We willen jongeren bij wie niet alles vanzelf gaat beter toerusten op hun toekomst. Door samen met hen werkzame factoren in kaart te brengen, vergroten we hun kansen op een gezond en geslaagd leven. Zeker zo belangrijk is dat we een interprofessionele blik ontwikkelen en dat studenten, docenten en onderzoekers domeinoverstijgend leren, werken en denken. Dat is nodig in de aanpak van een onderwerp als dit, of bij de aanpak van welke andere fair health-issues dan ook."

Domeinoverstijgend leren, werken en denken, zeg je. Hoe pak je dat aan?

"Door op allerlei niveaus verbindingen te leggen. In mijn onderzoek breng ik bachelor- en masterstudenten bij elkaar en betrek ik studenten en docenten van zowel de Academie Mens en Maatschappij als de Academie Organisatie en Ontwikkeling. Het is zó waardevol om inzichten uit pedagogiek, social work, humanresourcemanagement en toegepaste psychologie met elkaar te delen. Daarnaast: een sociale onderneming als De Stadsboom kan iets oppikken van hoe een leerwerktraject bij bijvoorbeeld Sallandse Wegenbouw eruitziet, hoe Pluryn jongeren begeleidt of hoe wij dat hier bij de HAN doen, in het leeratelier Jongeren, Inclusie en Participatie (JIP, onderdeel van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen). Ook die werelden verbind ik met elkaar."

En de onderzoeksmethodologie die je gebruikt, heb je daar al zicht op?

"Ik ben een groot voorstander van participatief actieonderzoek. Daarbij werken onderzoekers nauw samen met de te onderzoeken doelgroep. In dit geval volgen studenten jongeren op de voet. Ze duiken helemaal in hun leefwereld. Wat werkt in hun begeleiding en wat niet? Waar hebben ze behoefte aan? Wat zien de jongeren voor zich als ze aan de toekomst denken? En welke onderzoeksmethode vinden ze het prettigst? Verder maken we dankbaar gebruik van ervaringsdeskundige Robin Smits die met ons meedenkt, bijvoorbeeld over de vraagstelling of de insteek van onze gesprekken."

Wat hoop je aan het eind van de rit op te leveren?

"Een goed overzicht van de werkzame factoren en tools voor professionals om jongeren beter te kunnen begeleiden. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een gespreksleidraad voor jobcoaches. Daarnaast wil ik natuurlijk dat die interprofessionele samenwerking van de grond komt, in de manier waarop we bij de HAN onderzoek doen en in ons onderwijs. Dit zodat docenten hun studenten leren interprofessioneel te werken, tijdens hun studie en later als professional."

Klinkt als een klus die je niet in je eentje kunt klaren?

"Inderdaad, ik heb de inbreng van studenten en collega-onderzoekers en -docenten hard nodig. Momenteel bouw ik aan een stevig netwerk, begin februari 2022 start het 'veldonderzoek'. Dus zie je een rol voor jezelf weggelegd in dit project, zoek je een afstudeerproject in deze richting of ben je in voor actieonderzoek: meld je aan!"

Het 2-jarige postdoconderzoek van Joos Meesters, gesubsidieerd door Regieorgaan SIA, is er een uit een serie van 4. De onderzoeken sluiten aan bij focus Health van de HAN, waarbij onderzoekers, docenten, studenten en professionals samenwerken aan oplossingen om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. 

Robin Smits, ervaringsdeskundige Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit "Echt luisteren en de juiste vragen stellen"

"Kritische vragen stellen, op locatie meekijken, studenten coachen in hun gesprekken met de jongeren, dat is mijn rol als ervaringsdeskundige in het project van Joos. Zo breng ik een ander perspectief in, naast de theoretische kennis en de praktijkkennis. Ik weet bijvoorbeeld uit ervaring hoe belangrijk het is dat mensen niet alleen op je hulpvraag focussen, maar echt luisteren en de juiste vragen stellen. Mijn advies aan de onderzoekers en studenten is dan ook: laat alles wat je weet of denkt te weten even los en zorg dat je levelt met je doelgroep. Pas dan kun je uitvinden wat bij jongeren met een ondersteuningsbehoefte werkt om de weg naar boven te vinden. Ik ben enorm benieuwd naar de best practices uit al die verschillende leer-werkomgevingen."

Robin werkt als ervaringsdeskundige mee aan het postdoconderzoek van Joos.

Meer leren over dit onderwerp

Pedagogiek

De Wet Passend Onderwijs en decentralisatie van jeugdzorg. Alleen deze 2 factoren zorgen al voor nieuwe pedagogische en onderwijskundige vraagstukken. Met de Master Pedagogiek onderzoek, ontwikkel en implementeer je duurzame vernieuwing en leg je verbinding tussen management en het primaire proces.

419178 Studenten van de master pedagogiek volgen een les op de groenewoudseweg

Pedagogiek

Voltijd Bachelor opleiding

Heb jij interesse in de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren? In hoe je hun ouders en betrokkenen daarbij professioneel kunt begeleiden? Dan is de opleiding Pedagogiek echt iets voor jou!

347955 Lo-res. Jay 't Zand in overleg met 2 vrouwelijke studenten aan tafel.

Social Work

Voltijd Bachelor opleiding

Heb jij de drive om anderen, de samenleving en ook jezelf te versterken? Met Social Work help je mensen écht verder. Verleg je grenzen en pak complexe problemen aan. Bijvoorbeeld als GGZ-agoog of jeugdzorgwerker. Of in de verslavings- of gehandicaptenzorg. Mogelijkheden genoeg!

null

Social Work

Ben jij een mensen-mens en wil jij je verder ontwikkelen als professional in het sociale domein? Volg dan de hbo-opleiding Social Work deeltijd! Je leert methodisch werken, multidisciplinair samenwerken, krachtig argumenteren en ontwikkelt je tot de zelfbewuste professional die het verschil maakt.

man pakt lachend foto van tafel

HealthSamen sociaal

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN