HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Bewust nadenken over armoede

“Opeens sta je voor beslissingen die je normaal niet krijgt, zoals kijken waar de kipfilet in de aanbieding is”, vertelt Sylvano Rijlaarsdam, student Finance & Control. Leven van slechts 50 euro per week, een challenge om meer bewustzijn voor armoede te creëren. Iets wat Sylvano en zijn medestudenten graag willen in hun financiële opleidingen. Ze vroegen onderzoeker Carinda Jansen om hulp bij hun afstudeeropdracht over armoede.

HAN Redactie
10 juni 2021
298302 Armoede in beeld. Kistje met geld
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’ komt met 9 aanbevelingen

De toeslagenaffaire legt pijnlijk bloot dat armoede iedereen kan overkomen. Vooral als de overheid je tegenwerkt. Hoe passend dat HAN Health deze zomer het boek ‘Hoe je armoede doorbreekt’ publiceert. Experts en mensen met ervaringskennis belichten hierin de armoedeproblematiek en de relatie met sociaal-economische gezondheidsverschillen.

HAN Redactie
12 april 2021
Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Carinda Jansen genomineerd voor Caty Asscher Award

HAN-onderzoeker Carinda Jansen is genomineerd voor de Caty Asscher Award. Het is waardering voor haar inzet om bewustzijn te creëren, bijvoorbeeld met het spel Kansen keren, voor mensen in kwetsbare posities. Carinda: “Door de toeslagenaffaire en corona realiseren we ons dat armoede iedereen kan overkomen.”

Marleen de Roo
09 maart 2021
null
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Omzien naar elkaar in tijden van corona

De coronapandemie laat zien dat de hele samenleving kwetsbaar is. De sociale kwaliteit staat serieus onder druk. Dat vereist meer dan maatregelen die inkomensondersteuning bieden, maar ook nadrukkelijk steun aan en investeringen in de sociale verbanden van mensen en redzaamheid van mensen. Het sociaal werk is daar onmisbaar in.

HAN Redactie
21 januari 2021
vrouwen lopend door de stad, eentje met fiets, eentje met mobiel
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Online Armoede Experience tijdens Health webinar

Tijdens het Health webinar kregen studenten, docenten, vrijwilligers en professionals de kans om aan de hand van een Armoede Experience zelf te ervaren hoe het is om in armoede te leven. Ondanks het feit dat het programma dit jaar online plaatsvindt, komt de emotie binnen!

Sylvie Smeets
29 oktober 2020
armoede experience Elma Vriezenklok
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Bruikbare instrumenten uit toolbox Een Sterk Wijknetwerk

In wijken worden juist in tijden van corona veel initiatieven ontplooid voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben. Hierbij zijn vaak diverse organisaties, hulpverleners en vrijwilligers betrokken. Hou houd je als initiatiefnemer dan het overzicht? Hoe weet je wie er betrokken (moeten) zijn en wie je er nog bij kan vragen? De instrumenten uit de toolbox Een Sterk Wijknetwerk kunnen je hierbij helpen.

Annelies Peters
28 oktober 2020
null
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Focus Health: “Het wordt écht iets van ons allemaal”

Afgelopen jaar heeft de HAN vol ingezet op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Met succes, vinden Lisbeth Verharen en Eva Verhoeven van het kernteam Health. “We hebben helder kunnen maken wat onze ambities zijn en proeven veel enthousiasme om samen de schouders eronder te zetten.”

HAN Redactie
16 december 2019
null
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Capability approach bevordert kwaliteit van leven

Raakvlakken genoeg, tussen het Nederlands-Vlaams Netwerk voor Capability Benadering in het Sociaal Domein en de focus Health van de HAN. Dus natúúrlijk wilde HAN Health een keynote verzorgen tijdens een bijeenkomst van het netwerk. Associate lector Erik Jansen: “Mooi om te zien hoe de capability approach in de praktijk vorm krijgt.”

HAN Redactie
02 december 2019
null
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Promotieonderzoek Thomas Noordink: Meten van 'empowerment' in sociaal werk

'Empowerment' is een centraal begrip binnen het sociaal werk. Burgers, professionals en de politiek hebben behoefte aan meetinstrumenten die de 'empowerende' effecten van het sociaal werk blootleggen. Voor specifieke doelgroepen binnen het sociale domein zijn al diverse meetinstrumenten beschikbaar. De wijze waarop die instrumenten ontwikkeld worden, lijkt echter invloed te hebben op de kwaliteit. Thomas Noordink, HAN-docent en onderzoeker bij het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit, stelt het meten van 'empowerment' in sociaal werk centraal. Hij heeft een HAN-promotiebeurs ontvangen en is 1 februari gestart met het onderzoeksproject.

Annelies Peters
14 februari 2019
vrouwen lopend door de stad, eentje met fiets, eentje met mobiel
Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit

Gunstige uitslag voor de HAN bij verdeling subsidies RAAK-publiek 2018

Van de 4 door de HAN University of Applied Sciences ingediende RAAK-publiek aanvragen bij het Regieorgaan SIA in 2018 zijn nu 3 gehonoreerd. Daarnaast is de HAN betrokken als partner in een eveneens gehonoreerd project van Zuyd Hogeschool. Dus een zeer gunstige uitslag voor de HAN en de betrokken onderzoekers en partners!

HAN Redactie
25 januari 2019
zes studenten zitten op bank