Is duurzame inzetbaarheid voor meer mensen mogelijk?

Gelukkig en gezond aan het werk zijn en blijven is niet vanzelfsprekend. Hoe wordt duurzaam inzetbaar zijn voor meer mensen mogelijk?

twee vrouwen in gesprek

Werk, gezondheid en inzetbaarheid

"Lichamelijke of psychische aandoeningen, ongezonde werkomstandigheden of sociaal-economische problemen zijn van invloed op duurzame inzetbaarheid", zegt dr. Lineke van Hal. Zij is sinds 1 september als associate lector verbonden aan het HAN lectoraat Arbeid & Gezondheid en betrokken bij de opleidingen Toegepaste Psychologie en de Master Nurse Practitioner.

"We moeten daarom aandacht hebben voor de betekenis van werk en gezondheid in het dagelijks leven van mensen en voor de leef- en werkomstandigheden die medebepalend zijn voor inzetbaarheid. Het begrijpen van die context is van belang bij alle vraagstukken. Bijvoorbeeld als het gaat om het versterken van de vitaliteit van bouwvakkers, het begeleiden en voorkomen van opgebrande kenniswerkers of het aanpakken van verzuim en verloop in de zorgsector."

Dr. Lineke van Hal draagt met het Lectoraat Arbeid & Gezondheid bij aan de ontwikkeling van nieuwe kennis en producten voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en voor het deskundig faciliteren en begeleiden van effectieve duurzame inzetbaarheid.

Meer inzicht in bedoelde én onbedoelde effecten

"Modellen en interventies voor duurzame inzetbaarheid zijn vaak door hoogopgeleiden en vanuit bepaalde mensbeelden ontwikkeld. Het is belangrijk om de normen die daarin zitten ingebakken kritisch te onderzoeken", vervolgt Van Hal. "Zo krijgen we meer inzicht in de bedoelde én onbedoelde effecten hiervan en kunnen we beter onderbouwen wat wel en niet werkt."

Volgens Van Hal heeft het vraagstuk van het slecht kunnen bereiken van praktisch opgeleide medewerkers wellicht meer te maken met het niet goed aansluiten van interventies bij de leefwereld van medewerkers dan met een zogenaamd gebrek aan motivatie.

"Dit type vragen kunnen we oppakken door samen met een multidisciplinaire groep studenten en docenten participatief onderzoek te doen binnen bedrijven. Participatief onderzoek maakt studenten gevoeliger voor de normativiteit van hun toekomstige professies, de systeemcontexten waarin zij werken en de leefwerelden van de mensen die zij begeleiden."

Van verklarende modellen naar participatieve praktijken

Het team van het Lectoraat Arbeid & Gezondheid werkt op basis van een aantal verschillende onderzoekslijnen aan het thema van het duurzaam inzetbaar houden van werknemers.

Van Hal richt zich als associate lector met name op de onderzoekslijn 'Verklaring en verandering van gedrag om tot duurzame inzetbaarheid te komen'. Naast haar functie als associate lector bij de HAN is zij bij het Verwey-Jonker Instituut senior onderzoeker voor maatschappelijke vraagstukken op het terrein van (arbeids)participatie, zorg en welzijn.

Meer informatie?

Associate lector, dr. Lineke van Hal
Lineke.vanHal@han.nl
M 06 - 29 35 65 12

Contact met het secretariaat?
Mw. Angelina van Zadelhoff
Angelina.vanZadelhoff@han.nl
T 024 - 353 03 72