Handboek Arbeid & Gezondheid verschijnt in herziene 3e editie

Hoe pak je duurzame arbeidsparticipatie aan bij toenemende vergrijzing, technologisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt? Hoe zijn integratie, inclusieve arbeid, duurzame inzetbaarheid en re-integratie te bevorderen? De antwoorden op deze vragen staan in de nieuwe 3e editie van het Handboek Arbeid & Gezondheid. HAN-lectoren Arbeid & Gezondheid zijn (mede) auteurs en redacteuren van dit naslagwerk waarbij ook andere HAN-medewerkers als auteur een bijdrage hebben geleverd.

twee vrouwen in gesprek

Duurzame arbeidsparticipatie

Het Handboek Arbeid & Gezondheid is een bewezen en nuttige informatiebron voor professionals in het gelijknamige werkveld, maar ook voor studenten die opleidingen volgen tot het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie. Op basis van de grote belangstelling vanuit het werkveld is de 3e editie van het handboek geheel geactualiseerd.

Naast 4 hoofdstukken met basisinformatie volgen de onderdelen:

  • (Meer) aan het werk (integratie)
  • Aan het werk blijven
  • Weer aan het werk (re-integratie)

De focus ligt op duurzame arbeidsparticipatie en gaat uit van een multidisciplinaire benadering.

Professionals in arbeid en gezondheid

In het traject van het aan het werk krijgen (inclusie / integratie), aan het werk houden en het weer terugbrengen naar het werk (re-integratie) spelen – naast de werkende zelf - veel professionals een rol. Deze professionals zijn bijvoorbeeld:

  • Paramedici
  • Arbeidsdeskundigen
  • Arboverpleegkundigen
  • Toegepast psychologen
  • Bedrijfs- en verzekeringsartsen
  • HRM-managers
  • Preventiemedewerkers

Praktijkgerichte handreiking

Yvonne Heerkens en Josephine Engels, HAN-lectoren Arbeid & Gezondheid, hebben als redacteur en auteur meegewerkt aan het herziene naslagwerk.

''In het handboek gaan we in op de verschillende perspectieven van waaruit je naar arbeidsparticipatie kunt kijken. Denk ook aan de grote variëteit aan professionals die in de verschillende contexten van arbeid werkzaam zijn en de wijze waarop zij samenwerken. Daarmee willen we tegemoetkomen aan de grote vraag naar een praktijkgerichte handreiking voor de (aankomende) professionals in het complexe werkveld van arbeid en gezondheid'', lichten de beide lectoren toe.

Ook Shirley Oomens, bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid, en Livia Brouwers, docente bij Toegepaste Psychologie en promovenda bij het HAN Lectoraat Arbeid & Gezondheid zijn als auteur bij het handboek betrokken.

Bronnen: HAN, BSL
Auteur: Annelies Peters