Shirley Oomens

Het organiseren van een inclusieve arbeidsmarkt, waarin mensen met en zonder beperkingen duurzaam aan het werk zijn, dat is de focus van mijn lectoraat. Arbeidsdeskundigen spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe kunnen we hun vakmanschap bevorderen? Ik zoek graag naar een antwoord op deze vraag.

collega's in gesprek op kantoor

Ik ben opgeleid als socioloog en methodoloog en gepromoveerd op een onderzoek naar de sociologische determinanten van psychische problemen in de algemene populatie. Sinds 2016 ben ik werkzaam als bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid aan de HAN.
De rode draad in mijn onderzoek? Dat is de werkhervatting en re-integratie van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid. Ik krijg veel energie van het onderzoeken vanuit de praktijk en het begeleiden van en doceren aan professionals (in wording).

Over Shirley

Expertises:

  • Werkhervattingen re-integratie
  • Arbeidsparticipatie van mensen met psychische kwetsbaarheid
  • Werkgeversondersteuning; werkgeversinstrumenten
  • Versterken vakmanschap
  • Arbeidsdeskundig handelen
  • Sociale zekerheid
  • Preventie van verzuim en uitval ​
  • Onderzoeksmethodologie

Projecten

Methodische aanpak werkgeversdienstverlening

In dit project beogen TNO en de HAN een integrale aanpak voor methodische werkgeversdienstverlening te ontwikkelen. We richten ons op de doorontwikkeling, evaluatie en implementatie van een bestaande toolbox. Dit doen we samen met werkgeversservicepunten bij meer dan 30 werkgevers.

512962 Vrouw, van achteren gezien, leidt een vergadering van een groep collega's.

Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening

Het project Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening heeft als doel de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening te verhogen voor cliënten met wie zij werken. Dit doen we door het perspectief en de ervaringskennis van cliënten centraler te stellen in het handelen van arbeidsdeskundigen.

8fe5867a-0cfb-11ee-bedd-02565807075b communicatie docent en student in gesprek

Handreiking, training en begeleidingstraject ter verbetering van re-integratie 2e spoor

In dit project beogen we een aanpak te ontwikkelen voor het optimaal en tijdig inzetten van re-integratie 2e spoor en verbeteren van eigen-regie van zieke werknemers. We ontwikkelen een handreiking en training voor werkgevers en re-integratieprofessionals, en een aanpak voor werknemers.

637ce9e6-0cf8-11ee-b5fe-02565807075b Logistics Management deeltijd, stoel, gang, laptop, studeren, lachen, 2022

Samen beslissen in re-integratie

Het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen in het re-integratieproces staat in dit onderzoek centraal. Hoe pas je de methodiek 'samen beslissen' daarin toe? We onderzoeken hoe professionals dit doen om de regie van de verzuimende werknemer te versterken.

5fd18a72-0cf8-11ee-9fc5-02565807075b Bedrijfskunde deeltijd, studeren, samenwerken, overleggen, praten, hal, Ruitenberglaan 31, 2022

Richtlijn reïntegratie - Samen kwaliteit versterken

Het project Richtlijn Reïntegratie maakt deel uit van het programma Professionalisering Poortwachtersproces. De richtlijn geeft aanbevelingen voor het arbeidsdeskundig handelen bij verzuim en reïntegratie. De richtlijn is ontwikkeld in het kader van de nieuwe Wet Verbetering Poortwachtersproces.

collega's in gesprek op kantoor

Duurzaam Werk(t)

In dit onderzoeksproject monitoren we gedurende langere tijd een aantal arbeidsplaatsingen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking van dichtbij. Dit doen we in drie verschillende arbeidsmarktregio’s: Zuid-Kennermeland, Rijk van Nijmegen en Twente.

237731 collega's in gesprek op kantoor

RIV-toets en loonsancties

Werkgevers hebben re-integratieverplichtingen ten behoeve van de terugkeer in het arbeidsproces van een verzuimende werknemer. Door het toepassen van een gedragsmodel verwerven we inzicht in factoren die besluitvorming in de re-integratieaanpak van werkgevers beïnvloeden.

102263 een ernstig spastische patiente werkt achter haar computer met behulp van aangepast toetsenbord en muis

De Mentaal Gezonde Zaak

Psychische problemen vormen een belemmering om aan het werk te blijven. Hoewel werkgevers grote wettelijke verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van verzuim, lijken ze in de praktijk onvoldoende te kunnen handelen. De arbeidsdeskundige kan werkgevers faciliteren werkbehoud mogelijk te maken.

Afbeelding lectoraat arbeidsdeskundigheid mentaal gezonde zaak

Blijven werken met psychische klachten

Je vraagt je als werkgever af hoe medewerkers die last hebben van psychische klachten aan het werk kunnen blijven. Dit is misschien vanuit economisch oogpunt, om ziekteverzuim en hoge kosten hiervan te voorkomen. Maar ook vanuit maatschappelijk oogpunt, om als werkgever optimaal gebruik te maken van de talenten en vermogens op de arbeidsmarkt.

lectoraat arbeidsdeskundigheid samen praten project suzanne van hees

Nieuws en artikelen

279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis
f13666b8-5974-11ee-9f19-024215b4a989 Headerfoto Human Capital Innovations
540072 Zorgtechnologie.
Nieuw lectoraat: Digitale Transformatie in de RevalidatiezorgBetere revalidatiezorg dankzij onderzoek naar inzet van digitale hulpmiddelen
513448 Ondertekening Health Valley nieuw lectoraat digitale transformatie revalidatie Yvonne de Haan en alle betrokkenen
Energiezuinige gekoelde fietskarDuurzaam transport op de campus met de Coolbike
324606 Nijmegen, Kappitelweg 33, volledig gebouw, straatkant
472111 Sfeerfoto van een deel van het publiek tijdens de opening EAPRIL 2022

Nevenfuncties

Naast het doen van onderzoek werk ik bij het RadboudUMC als wetenschappelijk docent Eerstelijnsgeneeskunde, SGBO. Ik ben daarnaast lid van de Wetenschappelijke Programmaraad AKC, lid van de Commissie van Deskundigen van PSO-Nl en redactielid van Tijdschrift TBV (sinds begin 2021).
Ik ben betrokken bij opleidingen Ergotherapie (bachelor), Human Resource Management (bachelor), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (bachelor), Toegepaste Psychologie (bachelor), Verpleegkunde (bachelor) en Human Resource Management (master).

 

Het Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

Ons bijzonder lectoraat bekijkt hoe je duurzame arbeidsparticipatie organiseert voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Ook kijken we naar de rol van arbeidsdeskundigen hierin. We voeren praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit.

collega's in gesprek op kantoor