Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening

8fe5867a-0cfb-11ee-bedd-02565807075b communicatie docent en student in gesprek

Het project Samen werken aan cliëntgerichte dienstverlening heeft als doel de waarde van de arbeidsdeskundige dienstverlening te verhogen voor cliënten met wie zij werken. Dit doen we door het perspectief en de ervaringskennis van cliënten centraler te stellen in het handelen van arbeidsdeskundigen.

Snelle info

Startdatum:

mei 2023

Status:

Lopend

Looptijd:

Mei 2023 tot november 2024

Subsidieverstrekker:

Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC)

Projectkenmerk

SU 1698

Projectleider

Emma Vossen

Doel en onderzoeksvraag

Het doel van dit onderzoek is om de waarde en kwaliteit van de arbeidsdeskundige dienstverlening voor cliënten te verhogen, door het centraler stellen van het perspectief en de ervaringskennis van cliënten in het handelen van arbeidsdeskundigen. Om dit doel te bereiken richt dit onderzoek zich op de volgende hoofdvraag: Hoe kan het arbeidsdeskundig handelen in gesprekken afgestemd worden op de ervaringskennis, situatie en behoeften van cliënten? 

Onderzoeksopzet

Dit is een kwalitatief en actiegericht onderzoeksproject op basis van 1) literatuur-en documentenonderzoek; 2) empirisch onderzoek in de vorm van observaties en diepte-interviews met arbeidsdeskundigen en cliënten en 3) participatief onderzoek in de vorm van spiegelgesprekken en werksessies, waar ook managers en beleidsmakers aan deelnemen. Ons onderzoek levert op die manier effectieve handelingsperspectieven voor zowel arbeidsdeskundigen als cliënten en aangrijpingspunten voor managers en beleidsmakers om deze responsieve wijze van dienstverlening te faciliteren en te borgen. 
Om onderzoeksmatig goed aan te kunnen sluiten op de ervaringen van cliënten en hun perspectief op de dienstverlening, werken we in dit onderzoek samen met mensen met ervaringskennis. Een ervaringsdeskundig onderzoeker maakt daarom deel uit van ons onderzoeksteam.

Beoogde resultaten

Dit project draagt bij aan het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie in Nederland. Het levert effectieve handelingsperspectieven voor zowel arbeidsdeskundigen als cliënten en daarnaast aangrijpingspunten voor managers en beleidsmakers om de responsieve wijze van dienstverlening te faciliteren en te borgen. We delen de ontwikkelde kennis in een beroepsproduct, eindverslag en een vakpublicatie. 

Aanleiding

Het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) wil een bijdrage leveren aan de professionaliteit van arbeidsdeskundigen en zo bijdragen aan het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie in Nederland. Gezien de meervoudige context waarin arbeidsdeskundigen handelen, vindt het AKC het belangrijk om de verschillende perspectieven van belanghebbenden in beeld te hebben. Een van de ambities hierin is het centraler stellen van het cliëntperspectief en diens ervaringskennis in onderzoek en praktijk. Het lectoraat Arbeid & Gezondheid, het bijzonder lectoraat Arbeidsdeskundigheid en de opleiding Learning & Development in Organisations van HAN University of Applied Sciences en het bijzonder lectoraat Beroepsvorming professionals publiek sociaal domein van Zuyd Hogeschool voeren dit onderzoek gezamenlijk uit.

Consortium

In het projectteam nemen mensen met verschillende soorten kennis en expertise deel, om op deze manier zo goed mogelijk dit complexe vraagstuk te kunnen onderzoeken en om tot concrete handelingsperspectieven voor arbeidsdeskundigen te komen. De projectleider (Emma Vossen) en adviseurs (Lineke van Hal en Shirley Oomens) zijn gepromoveerd in een relevant onderzoeksgebied, de betrokken onderzoekers hebben professionele kennis op zowel het terrein van learning & development (Mechteld Lengkeek) als op de arbeidsdeskundige praktijk en systeemcontext (Ilonka Eekhoudt). De ervaringsdeskundige co-onderzoeker heeft ervaringskennis ten aanzien van ontwrichtende levensgebeurtenissen en dienstverlening.

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Projectleider Emma Vossen

 • Emma.Vossen@han.nl
 • Het lectoraat Arbeid en Gezondheid

  Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

  twee vrouwen in gesprek

  Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

  Ons lectoraat Arbeidsdeskundigheid richt zich op de vraag naar het organiseren van duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En op de rol van arbeidsdeskundigen hierin. 

  collega's in gesprek op kantoor
  Zwaartepunt
   

  Fair Health

  Met zwaartepunt Fair Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met patiënt