Methodische aanpak werkgeversdienstverlening

512962 Vrouw, van achteren gezien, leidt een vergadering van een groep collega's.

In dit project beogen TNO en de HAN een integrale aanpak voor methodische werkgeversdienstverlening te ontwikkelen. We richten ons op de doorontwikkeling, evaluatie en implementatie van een bestaande toolbox. Dit doen we samen met werkgeversservicepunten bij meer dan 30 werkgevers.

Snelle info

Startdatum:

1 oktober 2023

Looptijd:

1 oktober 2023 tot en met 31 december 2026

Subsidieverstrekker:

ZonMw

Projectleider:

Shirley Oomens

Projectkenmerk:

SU 1676

Aanleiding

Werkgeversservicepunten (WSP’s) van gemeenten hebben de taak werkgevers en werkzoekenden te ondersteunen in het creŽren van duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking. TNO heeft een toolbox ontwikkeld met onderbouwde instrumenten en interventies die de werkgeversdienstverlening meer methodisch en effectiever beogen te maken. Deze toolbox vindt echter moeilijk zijn weg naar de uitvoeringspraktijk: het hulpmiddel is onvoldoende bekend of wordt†niet optimaal benut.†In dit project richten we ons op de doorontwikkeling, implementatie en evaluatie van de toolbox voor methodische werkgeversdienstverlening voor WSP’s.†

Doel

In dit project beogen we mede op basis van de toolbox een integrale aanpak voor methodische werkgeversdienstverlening te ontwikkelen, binnen WSP Helmond-De Peel en de Arbeidsmarktregio Amersfoort. Doel is de toolbox samen met de WSP-professionals en werkgevers door te ontwikkelen, te evalueren bij meer dan 30 werkgevers en (structureel) te implementeren. We borgen de aanpak structureel†door de ontwikkeling van een Train de trainer programma waarmee we professionals uit andere WSP’s trainen in de aanpak en de toolbox.

Train de trainer

De focus van het HAN-lectoraat Arbeidsdeskundigheid ligt binnen dit project op de ontwikkeling van†een Train de Trainer programma. We ontwikkelen dit programma met als doel:†

 • Het borgen van de methodische, evidence werkgeversdienstverlening, zoals die wordt ontwikkeld en uitgetest in het project.
 • Het overdragen van in het project opgedane inzichten aan accountmanagers van WSP’s in heel Nederland.

Voor de ontwikkeling van het Train De Trainer programma voeren we de volgende activiteiten uit:

 1. Afstemming over de voor de training relevante resultaten tussen professionals WSP’s, onderzoekers van TNO die betrokken zijn bij de verschillende werkpakketten;
 2. Afstemming met SAM; †
 3. Achterhalen welke mogelijkheden er zijn om training structureel in te bedden binnen WSP’s in Nederland. Zoals:
  • een eenmalige training plus een†structureel onderdeel van onboarding voor nieuwe collega’s;
  • een jaarlijks onderdeel “scholing van werkenden” (behoeft evaluatie in training);
  • Register PE-punten vanuit SAM.
 4. Ontwikkelen lesmateriaal:
  • webinar/kennisclips/online college, vrij toegankelijk via (nader te bepalen) online platform.
  • trainingsopzet.
  • trainingsgids met daarin: leerdoelen per bijeenkomst, basis presentaties per bijeenkomst, oefeningen per bijeenkomst, reflectieve bijeenkomsten .

Resultaten

Dit project resulteert in toepasbare en overdraagbare kennis waarmee professionals, werkgevers en werkzoekenden beter bediend worden. De eindresultaten van dit project waarin de WSP’s, werkgevers, geplaatste cliŽnten, TNO en de HAN met elkaar samenwerken zijn:

 1. een beproefde methodische aanpak voor WSP professionals voor de werkgeversdienstverlening
 2. een Train de Trainer programma
 3. een toolbox die het inclusief ondernemen versterkt †
 4. kennisontwikkeling over welke handelingsopties effectief zijn bij welk type werkgever en waarom.

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Projectleider Shirley Oomens

 • Shirley.Oomens@han.nl
 • Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

  Ons†lectoraat Arbeidsdeskundigheid richt zich op†de vraag naar het organiseren van duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En op de rol van arbeidsdeskundigen hierin.†

  collega's in gesprek op kantoor

  Zwaartepunt:†Fair Health

  Met zwaartepunt Fair Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met pati√ęnt