413198 Bedrijfskunde deeltijd, studeren, samenwerken, overleggen, praten, hal, Ruitenberglaan 31, 2022

Het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen in het re-integratieproces staat in dit onderzoek centraal. Hoe pas je de methodiek 'samen beslissen' daarin toe? We onderzoeken hoe professionals dit doen om de regie van de verzuimende werknemer te versterken.

Snelle info

Startdatum:

januari 2022

Status:

Lopend

Looptijd:

2,5 jaar, tot juli 2024

Subsidieverstrekker:

Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC)

Projectkenmerk

SU 1420

Projectleider

Bouwine Carlier

Aanleiding van het project

In de zorg is ‘samen beslissen’(op basis van shared decision making) een effectieve methodiek waardoor de eigen regie van mensen met een aandoening toe neemt. Professionals betrokken in het verzuimproces benadrukken dat verzuimende werknemers meer zelf 'regie' moeten voeren. Ook werknemers hebben behoefte aan het meebeslissen over hun eigen werkhervatting. In het re-integratieproces bij psychische klachten is controleverlies van de werknemer een nog groter probleem in vergelijking met andere mensen die verzuimen.
In opdracht van het Arbeidsdeskundig Kenniscentrum (AKC) doen de HAN-lectoraten Arbeidsdeskundigheid en HRM samen met MIND onderzoek naar de methodiek ‘samen beslissen’. De inzet is het versterken van de eigen regie van werknemers met psychische problemen, bij re-integratie na ziekmelding.We beginnen bij de behoeften van deze werknemers. Hoe kan de werknemer re-integreren in samenwerking met professionals die ‘samen beslissen’ vanzelfsprekend vinden? De instrumenten en de training die vóór en dóór arbeidsdeskundigen ontwikkeld worden, zullen vakmanschap versterken op het gebied van ‘samen beslissen’.

Artikel Ad visie

Eind 2022 verscheen een artikel over het project Samen beslissen in re-integratie in Ad visie, vakblad voor arbeidsdeskundigen. In het artikel worden de onderzoekers geïnterviewd en vertellen ze meer over het project. Lees het artikel hier (gratis te downloaden).

Centrale Onderzoeksvragen

 • Is de methodiek ‘samen beslissen’ ook bruikbaar binnen de context van het Poortwachtersproces?
 • Hoe draagt  ‘samen beslissen’ bij aan het versterken van de eigen regie van  werknemers met psychische problemen?
 • Wat vraagt dit van het handelen van arbeidsdeskundigen en andere betrokken professionals tijdens het re-integratieproces?

Doel van het project

 • Het faciliteren van werknemers in het eigenaarschap van hun herstelproces in contacten met arbeidsdeskundige, leidinggevende en andere (HRM)-professionals via een keuzetool en gespreksinstrument.  
 • Arbeidsdeskundigen, leidinggevenden en overige stakeholders die betrokken zijn bij het verzuimmanagement met een gesprekstool en training faciliteren in gedrag waarmee medewerkers meer regie kunnen krijgen over keuzes in het re-integratie proces, met als doel het versterken van de eigen regie van uitgevallen werknemers. 
 • Kennis en inzicht verkrijgen in welke randvoorwaarden bijdragen aan het toepassen van de gesprekstool en keuzehulp ‘samen beslissen’ door de arbeidsdeskundige en andere stakeholders om daarmee de regie van werknemers met psychische problemen in hun werkhervattingsproces te versterken. 
 • Inzicht verkrijgen in wat het vraagt van het handelen van arbeidsdeskundigen en andere betrokken professionals om de instrumenten toe te passen.  
 • Inzicht verkrijgen in de bijdrage van de toepassing van ‘samen beslissen’ in het re-integratie proces voor de eigen regie van de uitgevallen medewerker.  

Beoogde resultaten

De volgende producten worden tijdens ‘Samen beslissen in re-integratie’ opgeleverd: 

 1. Een aangepaste keuze- en gesprekstool met training voor professionals  en stappenplan voor de werknemer  

Het project levert een keuzehulp voor medewerkers die re-integreren na ziekmelding. We maken een vertaling van een bestaande keuzehulp methodiek naar de context van het Poortwachtersproces. Het gebruik van keuzehulpen is een essentieel onderdeel van het toepassen van het model ‘samen beslissen’. In de keuzetool voegen we informatie toe over wettelijke aspecten van het Poortwachtersproces, over de rollen van verschillende betrokken arbo- en HR-professionals en over hoe de medewerker de regie in zijn re-integratieproces kan versterken. De keuzehulp ondersteunt bij het nemen van beslissingen over: 1) het tempo van re-integratie, 2) type professional ter ondersteuning en 3) benodigde werkaanpassingen.  
Het project levert een gesprekstool en training voor leidinggevenden en professionals: de naar de context van re-integratie na uitval bij psychische klachten vertaalde nieuwe aanpak op basis van ‘samen beslissen’ model. Voor deze nieuwe aanpak ontwikkelen we een training in samenwerking met trainers van de opleiding Toegepaste Psychologie van de HAN en/of duurzame inzetbaarheidsadviseurs en met arbeidsdeskundigen van de deelnemende organisaties. Dit verloopt in nauwe samenwerking met de praktijk.

 1. Een procesevaluatie van de methodiek in de vorm van een onderzoeksrapport met beschrijving van de resultaten en randvoorwaarden voor implementatie.  

We onderzoeken welke randvoorwaarden bijdragen aan het toepassen van de gesprekstool en keuzehulp ‘samen beslissen’ door de arbeidsdeskundige en andere stakeholders. Zo versterken we de regie van werknemers met psychische problemen in hun werkhervattingsproces. We verkrijgen inzicht in procesaspecten van de implementatie van ‘samen beslissen’. En in wat het vraagt van het handelen van arbeidsdeskundigen en andere betrokken professionals om de instrumenten toe te passen. Het project levert inzicht in de bijdrage van de toepassing van ‘samen beslissen’ in het re-integratie proces voor de eigen regie van de uitgevallen medewerker.  

Consortium Onze partners

Meer weten over dit project? Neem contact op met:

Projectleider Bouwine Carlier

 • Bouwine.Carlier@han.nl
 • 06 15104296
 • Onderzoeker Emma Vossen

 • Emma.Vossen@han.nl
 • Lector Shirley Oomens

 • Shirley.Oomens@han.nl
 • 06 58916001
 • OnderzoeksteamBouwine Carlier

  Dr. Bouwine Carlier werkt als post-doc onderzoeker en kennisontwikkelaar binnen het lectoraat Arbeidsdeskundigheid. Haar werk is gericht op onderzoeken van het verhogen van arbeidsparticipatie van mensen met veel voorkomende psychische problemen en op versterking van de rol en het vakmanschap van arbeidsdeskundigen. Eén van haar huidige projecten is: De Mentaal Gezonde Zaak "Arbeidsdeskundige handreiking voor werkgevers in de omgang met werkenden met veelvoorkomende psychische problemen".

  393003 lectoraat Arbeidsdeskundigheid onderzoeker Bouwine Carlier 2022

  OnderzoeksteamSarah Detaille

  Dr. Sarah Detaille is associate lector Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs en is verbonden aan het lectoraat HRM. Haar werk is gericht op het onderzoeken van de aansluiting tussen het beschikbare menselijk kapitaal en aanbod van arbeid op de arbeidsmarkt. Ook kijkt Sarah naar welke arbeidsmarktinterventies kunnen bijdragen aan een betere fit tussen het beschikbare menselijk kapitaal en de arbeidsmarkt. Haar promotietraject bevatte de ontwikkeling van een self-management interventie voor chronisch zieken.

  30806 portret Sarah Detaille

  OnderzoeksteamShirley Oomens

  Dr. Shirley Oomens is bijzonder lector Arbeidsdeskundigheid met als leeropdracht het ontwikkelen van kennis in het optimaliseren van de arbeidsparticipatie van kwetsbare werkenden en werkzoekenden en het versterken van de rol en het vakmanschap van arbeidsdeskundigen daarbij. Haar expertise ligt op het terrein van verzuim, werkhervatting en re-integratie van werkenden en werkzoekenden, de deskundige ondersteuning die dat vraagt en de sociale zekerheid. De arbeidsparticipatie van werkenden met veelvoorkomende psychische klachten vormt een belangrijk focuspunt in haar lectoraatsonderzoek.

  252308 Portret van bijzonder lector Shirley Oomens, bijzonder lectoraat Arbeidsdeskundigheid

  Onderzoeksteam Emma Vossen

  Emma Vossen is opgeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen als Arbeid- en Organisatiepsycholoog en als Bedrijfskundige. Van begin af aan heeft zij grote interesse gehad in de thema’s arbeid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Deze onderwerpen spreken haar aan vanwege de maatschappelijke relevantie: steeds meer mensen raken (tijdelijk) arbeidsongeschikt, bijvoorbeeld door veranderingen in de werkomgeving, in leefstijl en door de vergrijzende (beroeps)bevolking, terwijl het hebben van werk vanuit meerdere oogpunten van groot belang is.

  Bijzonder Lectoraat Arbeidsdeskundigheid

  Ons lectoraat Arbeidsdeskundigheid richt zich op de vraag naar het organiseren van duurzame arbeidsparticipatie voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. En op de rol van arbeidsdeskundigen hierin. 

  collega's in gesprek op kantoor

  ZwaartepuntHealth

  Met zwaartepunt Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

  fysiotherapeute met patiënt

  Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

  Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN Zwaartepunt Health om een maandelijkse update te ontvangen.

  Studenten overleggen met laptop