Project Inclusieve basis voor de toekomst

376723 Stockfoto voor werkplaats sociaal domein Arnhem en Nijmegen

Een inclusievere arbeidsmarkt is belangrijk voor de mens en maatschappij. Een arbeidsmarkt waar iedereen naar wens en vermogen mee kan doen. In het project “Een inclusieve basis voor de toekomst” ontwikkelen we hiervoor een onderwijsaanbod. Zo rusten we studenten toe om hieraan bij te dragen.

Snelle info

Status

Lopend

Startdatum

1-1-2022

Looptijd

1,5 jaar

Subsidie

Regionale Tafel Arbeidsmarkt en co-financiering Academie Organisatie & Ontwikkeling

Projectleiders

Marielle Knoops (HoofdZaken) en Lineke van Hal (HAN)

Projectkenmerk

SU1468

Onderzoeksvragen

Het project 'Inclusieve basis voor de toekomst' is een samenwerking tussen Marielle Knoops van HoofdZaken en de Academie Organisatie & Ontwikkeling van de HAN. In samenwerking met ondernemers en arbeidsorganisaties, ervaringsdeskundigen, uitvoerders in het publieke sociale domein en andere belanghebbenden, gaan we een inclusief onderwijsaanbod ontwikkelen voor studenten. Het doel is om studenten toe te rusten om als toekomstig professional bij te dragen aan een inclusievere arbeidsmarkt. We werken onder meer samen met de opleidingen HRM, Bedrijfskunde en Facility Management.

Vragen die centraal staan in het project zijn: (1) Wat vraagt het aan kennis, houding en vaardigheden van (toekomstig) professionals om bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt? (2) En wat betekent dat voor het onderwijs dat we studenten bieden?

Deze vragen gaan we beantwoorden met:

  • praktijkkennis van ondernemers en andere professionals;
  • ervaringskennis van mensen die een afstand ervaren (hebben) tot de arbeidsmarkt;
  • kennis van studenten en docenten;
  • kennis uit (praktijkgericht) onderzoek. 

Doel

Ons doel gedurende de projectperiode is om studenten en docenten van de Academie Organisatie & Ontwikkeling van de HAN, ondernemers en andere professionals:

  • bewust(er) te laten worden van het belang en de waarde van een inclusieve arbeidsmarkt;
  • te professionaliseren op het gebied van inclusief organiseren van (toeleiding naar) arbeid en van werkomgevingen;
  • uit te nodigen tot voortdurend gezamenlijk leren;
  • structurele regionale samenwerking tussen ondernemers, uitvoeringsorganisaties en de HAN (studenten, docenten, opleidingen en lectoraten).

Aanleiding

Het verkrijgen en behouden van waardig en duurzaam werk is van belang voor het welzijn en de gezondheid van (potentiële) werknemers en voor het floreren van economie en maatschappij. Een grote en diverse groep mensen blijkt ondanks alle lopende initiatieven moeilijk aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Om het potentieel van meer mensen tot hun recht te laten komen is een brede verandering nodig richting een inclusievere arbeidsmarkt. De basis hiervoor kan gelegd worden in het hoger onderwijs: door de professionals van de toekomst (zoals klantmanagers, leidinggevenden, HR-professionals en ondernemers) toe te rusten met de competenties en mindset om een inclusieve arbeidsmarkt te creëren.

Masterclass Inclusie begint bij jezelf?!

Hoe kan jij bijdragen aan een inclusieve werk- of leeromgeving waarin iedereen tot zijn recht kan komen? Deze vraag stond centraal tijdens de interactieve masterclass Inclusie begint bij jezelf?! op woensdag 9 november. Deze masterclass was onderdeel van de Week van Inclusie bij de HAN en  maakt deel uit van het project Een inclusieve basis voor de toekomst.

451182 Handen in een kring vormen samen een ster. metafoor voor inclusie

Neem contact op Meer weten over dit project?

Associate-lector Lineke van Hal: lineke.vanhal@han.nl, 06 293 565 12

LectoraatArbeid en Gezondheid

Werk dat voor mensen van waarde is. Werk dat financieel, sociaal, fysiek, mentaal en emotioneel gezond is. Dat is waar ons lectoraat zich op richt: duurzaam passend werk. Wij voeren praktijkgericht onderzoek uit rond dit thema.

twee vrouwen in gesprek

FocuspuntFair Health

Met focuspunt Fair Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ook in Nederland leven hoogopgeleiden langer en gezonder dan mensen met een laag onderwijsniveau. Deze uitdaging vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een integrale benadering, gericht op de persoon, de omgeving en de maatschappij.

fysiotherapeute met patiënt