Elke Naumann

Hoe kunnen voedings- en leefstijlinterventies bijdragen aan gezond oud worden in de wijk? Hoe kunnen we paramedici en andere professionals ondersteunen om hier een rol in te spelen? En welke innovaties op gebied van voeding en diëtetiek dragen bij aan optimale gezondheid?

vliegend eten

Ik wil bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van voeding en diëtetiek, zodat dit leidt tot betere gezondheid en gezondheidszorg. Welke voedings- en beweeginterventies kunnen we inzetten? En wat is bijvoorbeeld de rol van diëtisten en andere professionals in de wijk? Hoe werken we samen? Ik bekijk hoe de dagelijkse praktijk van de diëtist mogelijkheden biedt voor dataverzameling, zodat we ook meer inzicht krijgen in de effectiviteit van dieetinterventies. Dit doe ik graag samen met het werkveld en onderwijs. Ik vind dat juist deze driehoek zorgt voor verdere ontwikkeling van de diëtetiek.  

 

Over Elke

Expertises

  • Ouderen 
  • Ondervoeding 
  • Leefstijl 

Het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl

Ons lectoraat onderzoekt wat de rol is van de diëtist in het veranderende zorglandschap. Hoe geven zij het beste invulling aan nieuwe manieren van werken? We dragen daarnaast bij aan innovatie van voedings- en diëtetiekzorg in Nederland. 

 

vliegend eten

Nieuws

496439 Anja de Kruif tijdens haar promotie
467820 Jos Borkent, onderzoeker die gepromoveerd is.
Thema in HAN-opleidingenSamen oog hebben voor ondervoeding
132432 studenten bekijken voedingsproducten uit boodschappenmand
Inaugurele rede Marian de van der Schueren“Investeren in diëtetiek betaalt zich terug”
240523 Lector Marian de van der Schueren
132432 studenten bekijken voedingsproducten uit boodschappenmand
296852 Een mantelzorgen komt tijdens coronatijd boodschappen brengen bij een oudere dame thuis. Met mondkapje.
docent kijkt mee tijdens praktijk oefening
238581 Het project Eten met Lange Tanden is een project om ouderen die problemen hebben met mondgezondheid op te sporen.

Artikelen

Projecten

Voedings- en beweeggedrag bij kwetsbare thuiswonende ouderen tijdens COVID-19

Tijdens de pandemie zijn veel thuiswonende ouderen contacten uit de weg gegaan om een COVID-besmetting te voorkomen. Wat betekent dit voor hun voedings- en beweeggedrag?

296852 Een mantelzorgen komt tijdens coronatijd boodschappen brengen bij een oudere dame thuis. Met mondkapje.

Maintaining Optimal Cognitive function In Ageing (MOCIA)

Leefstijl is belangrijk in zowel de preventie als de behandeling van ziekte. MOCIA bestaat o.a. uit een toegepast wetenschappelijk onderzoek, een praktisch leefstijlprogramma, waarin meerdere disciplines samenwerken aan het verbeteren van leefstijl, ondersteund door (nieuwe) technologie.

31980 student schept pizza

ConsuBETER

De ambitie van het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl is om in de veranderende zorgvraag bij te dragen aan de innovatie van voedingszorg in Nederland. ConsuBETER heeft als doel dat ouderen de eiwitinname verbeteren. Zodat zij langer vitaal en zelfstandig blijven. En de zorgvraag afneemt.

verzameling voedingsproducten, vaak is normale voeding niet voldoende

Eten met lange tanden: (onder)voeding en mondzorg

De ambitie van Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl is om door middel van (effectiviteits)onderzoek in de veranderende zorgvraag bij te dragen aan de innovatie van voedingszorg in Nederland. Met dit project willen we problemen op het raakvlak mondgezondheid en voeding sneller signaleren.

docent kijkt mee tijdens praktijk oefening

GoedZo Goede Voeding Goede Zorg: naar optimale (onder)voedingszorg in verpleeg- en verzorgingshuizen

De ambitie van het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl is om door middel van (effectiviteits)onderzoek in de veranderende zorgvraag bij te dragen aan de innovatie van voedingszorg in Nederland. Met dit project willen we goede voeding bij ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen bevorderen.

presentatie groente en fruit op tafel

Publicaties

Regelmatig verschijnen er publicaties van Elke Naumann met betrekking tot haar onderzoeken rondom het onderwerp 'Voeding, Diëtetiek en Leefstijl'. 

twee studenten praten over gezonde voeding

Nevenfuncties

Op het moment vervult Elke Naumann de volgende redactionele en bestuurlijke taken:

  • Projectleider sectie volwassenen bij de Stuurgroep Ondervoeding
  • Coördinator van EFAD Journal van The European Federation of Associations of Dietitians (EFAD)