Mondzorg ouderen verbeteren Opleiding Mondzorgkunde krijgt Topsector onderzoeksbeurs

31938 jongen oefening tandheelkunde op pop

De opleiding Mondzorgkunde heeft een onderzoeksbeurs toegekend gekregen van Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

Dit hebben ze samen met de 3 Nederlandse academische opleidingen voor tandheelkunde (ACTA Amsterdam, Radboudumc Nijmegen, UMCG Groningen) en de 3 andere hogescholen met de opleiding Mondzorgkunde (Inholland Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Hanze Hogeschool Groningen) voor elkaar gekregen.

ORANGEHealth

In het consortium ORANGEHealth (ORal ANd GEneral HEALTH NEDERLAND) hebben deze opleidingen de handen ineen geslagen om de (mond)gezondheid van ouderen te verbeteren. ORANGEHealth.nl is het eerste consortium dat zich specifiek richt op de mondzorg in Nederland.

Het doel is om (met ondersteuning van onderzoeksinstituten, beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen, bedrijven en mondzorg-professionals) de mondzorg de aandacht en de plaats te geven in de gezondheidszorg die het (gezien de grote impact van de mond op gezondheid en kwaliteit van leven) verdient. 

Deze field labs zijn een uitgelezen kans om te laten zien dat de HAN sterk is in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het opzetten van interprofessionele samenwerkingen.

Kickstartproject ORANGEFORCE

In het kickstartproject ORANGE-FORCE (ORANGEHealth For OldeR people’s CarE) wordt samengewerkt met bedrijven, huisartsen en eerste lijns-zorgverleners én meer dan 40 tandarts- en mondzorgpraktijken. Het kickstartproject richt zich op het vroegtijdig signaleren en monitoren van ouderen die meer risico hebben op systemische-, chronische- en mondziekten. Hierin wordt een interprofessionele samenwerking  en data-uitwisseling tussen mondzorgpraktijken en huisartspraktijken opgezet en worden nieuwe technieken ontwikkeld voor vroegdiagnostiek met sensoren in en buiten de mond. 

Het kickstartproject heeft een looptijd van 4 jaar en een budget van bijna 5 miljoen euro. Hiervan wordt 1,8 miljoen euro door de Topsector Life Science and Health beschikbaar gesteld.

Wat betekent dit voor de opleiding Mondzorgkunde ?

De opleiding Mondzorgkunde richt zich in het kickstartproject met name op het onderzoek in de zogeheten field labs. Dit is de praktijkomgeving waarin de thuiswonende ouderen mondzorg krijgen van mondhygiënisten en tandartsen. Hierin staat het monitoren, signaleren van achteruitgang in mond- en algemene gezondheid, testen en valideren van ondersteunende diagnostische hulpmiddelen gericht op samenwerking met andere zorgverleners centraal. "Deze field labs zijn een uitgelezen kans om te laten zien dat de HAN sterk is in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het opzetten van interprofessionele samenwerkingen," aldus dr. Vanessa Hollaar, die als docent-onderzoeker betrokken is namens de opleiding Mondzorgkunde bij ORANGE-FORCE.