Dat Smaakt Naar Meer

Voeding en mondgezondheid hangen met elkaar samen. Diëtisten en mondhygiënisten geven aan dat zij graag beter gebruik maken van elkaars expertise. Echter, zij weten op dit moment onvoldoende van elkaars deskundigheid en weten elkaar niet te vinden en hebben ze handvatten nodig te hebben om deze samenwerking vorm te geven.

539918 Mensen maken een praatje

Snelle info

Projectleider:

Dr. E. Naumann

Startdatum:

1 februari 2023

Status:

Lopend

Looptijd:

2 jaar

Subsidieverstrekker

Regiorgaan SIA - RAAK Mkb

Doel

Het doel van dit project is om te komen tot betere interprofessionele samenwerking tussen diëtisten en mondhygiënisten te komen omtrent voeding en mondgezondheid. Op deze manier ontstaat er betere signalering van problemen en afstemming van preventie en zorg met betrekking tot voeding en mondgezondheid.

De centrale vraag is: Hoe kunnen diëtisten en mondhygiënisten onderling en met andere professionals in de wijk beter samenwerken om de (preventieve) zorg van gezondheidsproblemen rond voeding en mondgezondheid te verbeteren? In dit project vormen diëtisten en mondhygiënisten in een wijk duo’s die met elkaar meelopen om zo inzicht te krijgen in elkaars expertise. Tevens pakken ze samen een vraagstuk op rondom voeding en mondgezondheid. Dit proces en de samenwerking wordt structureel gevolgd om tot aanbeveling te komen over een goede samenwerking.

Ons team

dr. Elke Naumann

240521 Associate Lector Elke Naumann

Associate lector Voeding, Diëtetiek en Leefstijl

dr. Vanessa Hollaar

176fa0be-0cf0-11ee-a0c2-02565807075b foto Vanessa Hollaar

Onderzoeker

Mirjam Steenstra MSc

1a3b6e42-5974-11ee-ac03-024215b4a989 Docent onderzoeker Mirjam Steenstra

Docent onderzoeker

Prof. Dr. Marian de van der Schueren

240523 Lector Marian de van der Schueren

Lector Voeding, Diëtetiek en Leefstijl

Het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefstijl

Ons lectoraat onderzoekt wat de rol is van de diëtist in het veranderende zorglandschap. Hoe geven zij het beste invulling aan nieuwe manieren van werken? We dragen daarnaast bij aan innovatie van voedings- en diëtetiekzorg in Nederland. 

 

vliegend eten
Zwaartepunt
 

De HAN staat voor Health

Met Health richt de HAN zich op het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter én hebben een minder gezonde levensverwachting. In ons onderwijs en onderzoek hebben we aandacht voor deze verschillen, dit willen we doorgeven aan alle (toekomstige) professionals.

Ouderenzorg