Word een changemaker. Join de HAN

De wereld staat voor grote uitdagingen. Bij de HAN gaan we deze uitdagingen graag aan. Een leven lang. Wij zijn changemakers; elke dag ontwikkelen we oplossingen die bijdragen aan een Slimme, Schone en Sociale toekomst. Wil jij ook het verschil maken? Join de HAN.

Changemakers: let's change the way we...

Samen op weg naar een slimme, schone en sociale toekomst

Zo maken we samen het verschil

Inspelen op culturele verschillen

Uit onderzoek blijkt dat de zorg voor mensen met een migratieachtergrond minder goed is. Door cultuurverschillen kan het zijn dat een behandeling niet altijd goed aansluit. Is dit op te lossen?

132433 presentatie groente en fruit op tafel

Regionale innovatie

In de veranderende wereld is samenwerking voor ondernemers nog belangrijker om innovatie mogelijk te maken. Met partners uit de regio heeft de HAN zich verenigd in een innovatie ecosysteem.

f3e708e0-6824-11ee-aa2a-8a0896fa4f30 Coverfoto voor de video innovatie ecosysteem

Samen strijden tegen energiearmoede

De energierekening wordt alsmaar hoger. Irritant voor de een, maar een ramp voor de ander. Energiearmoede treft al zo’n 600.000 Nederlanders. Hoe zorg je dat ook zij hun rekening kunnen betalen?

SEE jongen windmolen focus zwaartepunt HAN

ZakgeldProject

Zakgeld is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. In het ZakgeldProject werken werken studenten, onderzoekers en professionals samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen de juiste vaardigheden aan te leren voor financiële zelfstandigheid.

336368 Spaarvarken met euromunt, sparen, zakgeld
Let's change the way we care
Hoe kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen? De kloof tussen arm en rijk groeit steeds verder. Een oplossi…
Let's change the way we consume
De ecologische footprint van Nederlanders is groot. Leeft iedereen zo, dan zijn er 3,6 Aardes nodig! Daarom zo…
Let's change the way we learn
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Daarbij passen hele nieuwe manieren van leren, zoals ervaringsgeri…
Let's change the way we live
Klimaatverandering, vergrijzing, bevolkingsgroei. Het zijn grote uitdagingen van deze tijd. Er zijn ook mooie …
Let's change the way we move
Fossiele brandstoffen zijn uit, hernieuwbare energie is de toekomst! Dat biedt kansen voor het ontwikkelen van…
Let's change the way we work
Digitalisering, robotisering en informatisering veranderen ons werk. Hoe kunnen medewerkers daarbij gezond en …