Word een changemaker. Join de HAN

De wereld staat voor grote uitdagingen. Bij de HAN gaan we deze uitdagingen graag aan. Wij zijn changemakers; elke dag ontwikkelen we oplossingen die bijdragen aan een Slimme, Schone en Sociale toekomst. Maak kennis met onze changemakers en lees hoe we dat doen. Ook impact maken? Join de HAN.

Changemakers: let's change the way we...

Let's change the way we care
Hoe houden we zorg betaalbaar en toegankelijk? We ontwikkelen oplossingen voor dit vraagstuk door over grenzen…
Let's change the way we consume
De ecologische footprint van Nederlanders is groot. Leeft iedereen zo, dan zijn er 3,6 Aardes nodig! Daarom zo…
Let's change the way we learn
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Daarbij passen hele nieuwe manieren van leren, zoals ervaringsgeri…
Let's change the way we live
Klimaatverandering, vergrijzing, bevolkingsgroei. Het zijn grote uitdagingen van deze tijd. Er zijn ook mooie …
Let's change the way we move
Fossiele brandstoffen zijn uit, hernieuwbare energie is in! Dat biedt kansen voor het ontwikkelen van innovati…
Let's change the way we work
Digitalisering, robotisering en informatisering veranderen ons werk. Hoe kunnen medewerkers daarbij gezond en …