Let's change the way we care

Hoe kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen? De kloof tussen arm en rijk groeit steeds verder. Een oplossing vinden is complex. Wel weten we dat inzetten op kansengelijkheid, passend werk, groen in de wijk en toegankelijke informatie helpt. Stap voor stap geven we vorm aan verandering die bijdraagt aan een gezond en gelukkig leven voor iedereen.

428390 Changemakercampagne, let's change the way we care, pillenstrip, groente, pillen, gezondheid, vervreemding

Hulp bij gezondheidskloofvraagstukkenSamen gezondheidsverschillen verkleinen

Gezondheidsverschillen tegengaan is een complexe uitdaging. Het raakt zorg en welzijn, maar dat niet alleen. Het gaat om het verbeteren van sociaaleconomische posities. Om het volwaardig meedoen in onderwijs en werk, ook als je obstakels tegenkomt. Om een leefomgeving waar gezonde keuzes eenvoudig te maken zijn. En om informatie en voorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn. Bij de HAN werken onderzoekers, docenten en studenten uit allerlei vakgebieden samen. Ze betrekken daarbij de mensen met ervaringskennis en professionals uit het werkveld. Lees meer over ons onderzoek en bekijk de voorbeelden.

234471 null

We change the way...

... we solve health issues

Studenten van 10 HAN-opleidingen werken samen aan thema’s als gezond ouder worden, laaggeletterdheid en zorgtechnologie.

128832 GGM K33 kantine rood zitje groep studenten

... we fight poverty

In het boek 'Hoe je armoede doorbreekt' leggen experts en ervaringsdeskundigen de relatie tussen armoede en sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ze komen met 8 aanbevelingen.

298302 Armoede in beeld. Kistje met geld

... we create suitable work

Mensen met een passende baan zijn vaak gezonder en gelukkiger. Alleen kan niet iedereen vanzelfsprekend meedoen op de arbeidsmarkt. Daarom helpen arbeidscoaches werkzoekenden op weg naar passend werk.

501531 De Samenleerwijzer helpt een gesprek voeren.

... we stimulate a healthy society

Blijf sporten, je leven lang. Liefst in teamverband. Het voorkomt zorgkosten en verbetert je gezondheid, zegt onderzoeker Willem de Boer.

386319 Teamsport is gezond, zo ook hockey

... we contribute to accessibility

Nieuwe media- en technologietoepassingen moeten toegankelijk worden voor mensen met een (visuele) beperking. Zo is iedereen in staat volledig te participeren in de moderne, digitale samenleving.

395444 Jongen zit op een bankje en is met zijn mobiele telefoon bezig. Voor hem ligt zijn taststok.

... we create equal opportunities

Niet iedereen krijgt dezelfde kansen in het onderwijs. Kansengelijkheid vinden we een belangrijk thema, want kansen in het onderwijs zijn bepalend voor de kansen in de rest van je leven.

33114 Kinderen in de klas