ZakgeldProject

Zakgeld is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend, terwijl het juist een goed instrument is om kinderen al op jonge leeftijd met geld te leren omgaan. In het ZakgeldProject werken werken studenten, onderzoekers en professionals samen met ervaringsdeskundigen en gezinnen om kinderen de juiste vaardigheden aan te leren voor financiële zelfstandigheid. Daarin willen we het verschil maken.

336368 Spaarvarken met euromunt, sparen, zakgeld

Hoe kunnen ouders hun kinderen leren omgaan met geld als zij zelf geen geld hebben? Vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen werkt het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN met diverse betrokkenen in het ZakgeldProject aan het voorkomen of doorbreken van generatie-armoede. Dit doen we samen met ouders, kinderen, professionals en ervaringscoaches. Door de kennis en inzichten die we opdoen in dit project ontwikkelen we, met en voor ouders en kinderen in financiële achterstandssituaties, concrete producten of interventies om de financiële zelfredzaamheid van hun kinderen te versterken.

Omgaan met geld

In het ZakgeldProject worden kinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar en hun ouders gedurende een half jaar gecoacht bij het omgaan met geld. Bij iedere bijeenkomst ontvangen de ouders zakgeld voor hun deelnemende kind(eren). De ouders en de kinderen worden voor de duur van het project begeleid door een professionele coach van welzijnsorganisatie Bindkracht10 én een ervaringsdeskundige. Ouders mogen zelf onderwerpen aandragen voor de bijeenkomsten. Onderzoekers en studenten van de HAN zijn betrokken om te onderzoeken wat wel en niet werkt bij het project.   

Positieve bevindingen

Al ruim 50 gezinnen hebben aan het project meegedaan. Carinda Jansen, onderzoeker bij het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit, vertelt: "Het ZakgeldProject is een manier om ouders en kinderen te ondersteunen. We hebben het uitgeprobeerd in Nijmegen samen met 2 groepen ouders. Het hielp ouders echt, ze leerden anders met zakgeld omgaan en de kinderen voelden zich trots om iets te doen wat niemand deed. En niet onbelangrijk: de gesprekken bij deze gezinnen gingen tijdens het project over de leuke kant van geld, over dromen en denken in mogelijkheden."

Het ZakgeldProject heeft ouders echt geholpen, ze leerden anders met zakgeld omgaan en de kinderen voelden zich trots om iets te doen wat niemand deed.

Vervolg ZakgeldProject

Na gemeentes Nijmegen en Aalten startten ook de gemeentes Overbetuwe en Wijchen/Druten met het ZakgeldProject. Hier worden basisschoolkinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 en hun ouders gecoacht.   

In 2022 zijn studenten van de HAN tevens gestart met onderzoek naar de mogelijkheden van een ZakgeldProject onder kinderen en jongeren ouder dan 12 jaar. Carinda Jansen: "Ook die leeftijdsgroep kan ondersteuning gebruiken bij de weg naar financiële zelfstandigheid." 

Onze partners

Het ZakgeldProject is financieel mogelijk gemaakt door SIA, Stichting Buitenkans, Bindkracht10, HAN University of Applied Sciences en de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. Het project is in 2022 vervolgd dankzij financiële ondersteuning van Sam&voor alle kinderen en de Rabo Foundation.

Wat wel werkt tegen armoede
 

Week tegen Armoede 2023

Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Je sociaaleconomische positie beïnvloedt hoe gezond jij je voelt en hoe oud je wordt. Daarom werken docenten, onderzoekers en studenten van de HAN samen met bedrijven en organisaties aan oplossingen om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen.  

De HAN vindt méér aandacht voor armoede belangrijk. Elk jaar organiseert de HAN de Week tegen Armoede, waarin intiatieven worden uitgelicht die laten zien wat wel werkt tegen armoede. Het ZakgeldProject is daar ook een mooi voorbeeld van.

322393 Beeld van de Week tegen Armoede met vork, stekker en huis als illustratie.
Leven met financiële onzekerheid
 

Armoede Experience

Ervaar zelf wat het betekent om te leven met financiële onzekerheid. Verplaats je in het leven van Sonja van Cleve en haar twee kinderen. De Armoede Experience doorloop je stap voor stap. Neem je tijd om indrukken te laten binnenkomen.

298307 Armoede in beeld

Changemakers

Samen op weg naar een slimme, schone en sociale toekomst. Bekijk meer voorbeelden van onze Changemakers.