Aftrap innovatieve onderzoeks onderwijseenheid

Een week voordat het studiejaar begon, meldden zich 80 HAN-studenten van verschillende zorg en welzijn opleidingen voor de kennismaking met de splinternieuwe onderwijseenheid Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn (PZW) die vandaag officieel van start gaat.

433091 De 10 leercoaches van PZW voor een Herman Brood bus
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Super bijzonder, want het gaat bij deze innovatieve onderwijseenheid om studenten van 10 verschillende opleidingen en 3 academies die samen een praktijkvraagstuk op het gebied van zorg en welzijn oppakken. Nu zijn er 120 aanmeldingen, maar over 3 jaar is het streven om 800 studenten per semester te laten profiteren van deze onderwijseenheid.

Cultuuromslag

Docent Daniëlle Verschuren van de opleiding Voeding en Diëtetiek, Academie Paramedische Studies, is een van de leercoaches en vanaf het begin betrokken bij het ontwerpen van deze nieuwe onderwijseenheid. Ze licht toe: “Het belang van PZW is helder. Vraagstukken uit het werkveld, vragen vaak om een verandering of een nieuw ontwerp, gecombineerd met het ontwikkelen van nieuwe kennis." Binnen PZW draait het om het maken van impact op die specifieke vraag van de opdrachtgever. Dit kan een monodisciplinaire vraag zijn, maar zeker ook een vraagstuk waar met meerdere disciplines naar gekeken moet worden.

Steeds complexere zorg

Daniëlle gaat verder: "Je kunt issues nu eenmaal niet altijd vanuit één discipline oppakken. Zéker niet nu de zorg steeds complexer wordt en mensen langer thuis blijven wonen. Neem bijvoorbeeld een oudere met een licht verstandelijke beperking die thuis woont. Deze heeft vaak naast fysiotherapie, ook verpleging nodig en ook social work komt hier over de vloer. We kunnen als professionals niet meer zonder elkaar. In de praktijk vraagt dit om een cultuuromslag en dus om innovatie. Niet alleen op het niveau van de cliënt, maar ook op niveau van de organisatie” 

Over je eigen vakgebied heen kijken

Daniëlle weet dat het beroepenveld nog niet altijd klaar is om interprofessioneel te werken. "Ook omdat de financiering niet op dergelijke wijze ingericht is. Daar moet nu eenmaal duidelijk zijn waar iets te declareren is. Onze studenten kunnen eraan bijdragen dat de verschillende beroepen elkaar straks sneller weten te vinden, maar ook bijdragen aan de verandering van het zorglandschap. Voor de student is het straks heel normaal om over het eigen vakgebied heen te kijken. Een prachtige leerschool natuurlijk om elkaars vak te leren kennen en te ontdekken waar het elkaar raakt. Er is vaak meer overlap dan we denken en daar kunnen we elkaar versterken.”

“Onze studenten kunnen eraan bijdragen dat de verschillende beroepen elkaar straks sneller weten te vinden.”

Nieuwe inzichten

Vanuit alle deelnemende opleidingen is 1 docent aanwezig op de PZW-tweedaagse op de creatieve broedplaats Hubert Nijmegen. Ieder begeleidt een projectgroep die 29 augustus aan de slag gaat. In totaal zijn er 10 coaches. Docent Psychomotorische Therapie en thuis in kwalitatief onderzoek, Jan de Lange, is een van hen en kijkt ernaar uit om nu ook andersoortige projecten tegen te komen. “PZW verrijkt mijn werk en gaat zeker zorgen voor nieuwe inzichten. Het is ook interessant om meer contact te hebben met docenten van andere opleidingen.” 

Intensief traject

De studenten die met elkaar in een projectgroep komen, maken de eerste dag kennis met elkaar en met hun leercoach die hen het komend semester gaat begeleiden. Jan begeleidt onder meer een projectgroep van 4 studenten, van 3 verschillende opleidingen, vanuit 3 verschillende academies. De groep zit lekker buiten in het zonnetje met elkaar te kletsen over wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden in hun studie. En dat is nog maar het begin van het intensieve traject samen. Marina Beznosova (Verpleegkunde), Sam Prison (Social Work), Meike van den Broek en Cilianne van Kooten (Muziektherapie) gaan en tot maart met elkaar aan de slag om te onderzoeken welke copingstijlen (de manier waarop je geneigd bent om te gaan met stressvolle omstandigheden en tegenslagen) studenten hanteren na het meemaken van indrukwekkende gebeurtenissen.

433092 PZW studenten tijdens de PZW 2-daagse. Sam Prison, Meike van den Broek, Cilianne van Kooten, Marina Beznosova

Sam verduidelijkt: “Hoe gaan studenten Medische Hulpverlening om met stressvolle situaties? Zijn de reeds onderzochte copingstijlen toepasbaar. Wat moet worden aangepast en hoe zouden de copingstijlen geïmplementeerd kunnen worden in de studie?”

Onderlinge samenwerking

Spannend om te ontdekken hoe deze PZW-groep dit project precies aan gaat vliegen. “Dat gaat de komende weken duidelijk worden,” weet Marina. “Feit is dat social workers, verpleegkundigen en muziektherapeuten vaak bij dezelfde cliënten te vinden zijn.” 

Elkaar goed leren kennen

Het vraagstuk oppakken is 1, maar de samenwerking onderling wordt nog een uitdaging, volgens ervaringsverhalen Feline (Verpleegkunde) en Ruben (Social Work). Zij hebben vorig studiejaar IPO (Interprofessioneel Praktijkgericht Onderzoek) gevolgd, dit was de voorloper van PZW.  Om de PZW-studenten een beetje voor te bereiden op interdisciplinair samenwerken delen Myrthe en Ruben een aantal gouden tips aan de start van deze onderzoekseenheid. Ruben: “Blijf met elkaar communiceren. Zeker omdat je anders naar zaken kijkt, andere werkwijzen hanteert en andere begrippen bezigt. Feline: “Bespreek vooraf in een goede sfeer hoe je ermee omgaat als iemand onverhoopt iets niet op tijd aanlevert of een fout maakt. Steek veel tijd in het leren kennen van elkaar. Dat werpt het hele traject z’n vruchten af.” Wat dat betreft zijn de eerste PZW’ers goed van start gegaan deze gezellige, inspirerende en zonnige 2-daagse.

Monodisciplinair vraagstuk

Je mag ook nog steeds kiezen voor monodisciplinair vraagstuk binnen PZW. Dan doen bijvoorbeeld 3 studenten Logopedie. Claire Prinsen, Myrthe Bouwkamp en Irina Bos gaan heel specifiek aan de slag met de ontwikkeling van de juiste behandelmethodiek bij een praatstoornis. “Net als iedereen binnen PZW leveren we een beroepsproduct op. In ons geval wordt dit een beslisboom.” De begeleiding van alle projecten is echter interprofessioneel. Iedereen binnen de onderwijseenheid komt in aanraking met andere disciplines en zal elkaar verder helpen in het project.

433093 Logopedie studenten van PZW Claire Prinsen, Myrthe Bouwkamp en Irina Bos.

Meer weten over PZW?

Programmamanager Fair Health, Lisbeth Verharen, heeft hoge verwachtingen van PZW. Tijdens de tweedaagse liet ze weten: "Samen gezondheidsverschillen verkleinen is in veel PZW-projecten een belangrijke bouwsteen. Laten we van elkaar leren, zodat we weten wat een project oplevert en hoe de HAN er mee verder kan."

Ben je benieuwd welke opleidingen meedoen met PZW en wat voor projecten er zoal zijn? Raadpleeg dan de PZW-pagina of bekijk onderstaand filmpje. 

Bekijk de animatie en maak kennis met Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn