Samen werken aan minder CO₂ Schoon - Sustainable Energy & Environment

SEE jongen windmolen focus zwaartepunt HAN
 • Slim
 • Schoon
 • Sociaal

De klimaatcrisis dwingt ons tot verandering. We willen met zijn allen richting een duurzame wereld. Een wereld zonder CO2-uitstoot. Een wereld zonder fossiele brandstoffen. Kortom: een wereld die schoon, leefbaar en circulair is. Ook voor toekomstige generaties. Dat is een gigantische uitdaging.

Binnen de focus Sustainable Energy & Environment (SEE) - Schoon pakken we die uitdaging daarom samen aan. We bundelen onze krachten vanuit het onderwijs met onderzoekers, het bedrijfsleven en de overheid. Zo komen we tot slimme innovaties en oplossingen voor allerlei complexe energie- en klimaatvraagstukken. 

Of het nu om schone mobiliteit, energietransitie, een duurzaam gebouwde omgeving of een circulaire economie gaat: bij SEE - Schoon is de aanpak altijd multidisciplinair. Dat doen we omdat je alleen door kennisbundeling van elkaar leert. Zo levert de HAN professionals af die er helemaal klaar voor zijn. Klaar om samen te innoveren. Klaar voor een duurzame toekomst.

Doe je mee?Samen werken aan minder CO₂

Thema's

Om de uitdaging van het verminderen van CO2 aan te pakken, werken verschillende disciplines van de HAN samen. Deze multidisciplinaire aanpak is terug te vinden in onze 4 thema's:

 • electriciteitsmasten

  Duurzame energie

  HAN SEE - Schoon zoekt innovatieve oplossingen voor de uitdagingen op het gebied van opslag, toepassing en transport van energie. Een duurzame en betrouwbare energievoorziening bereik je alleen door multidisciplinair met elkaar te werken.

 • SEE, parkeersymbool elektrische auto

  Duurzame mobiliteit

  Met het thema duurzame Mobiliteit mikken we op het drastisch verminderen van de CO2-uitstoot van ons vervoer. Dat bereik je alleen niet zomaar. Daar zijn allerlei aanpassingen en innovaties voor nodig.

 • SEE, energiezuinig label

  Duurzaam gebouwde omgeving

  De duurzaam gebouwde omgeving is een breed veld. Het betreft alles waar we wonen, werken en recreëren. Die hele omgeving richten we straks zo in dat die zo CO2-neutraal en energiezuinig mogelijk is.

 • SEE, afval recycling

  Duurzame grondstoffen

  Een circulaire economie houdt meer in dan recyclen en hergebruik alleen. Daarom zetten we binnen SEE - Schoon ook vol in op een biobased economie, waarin we biomassa als grondstof gebruiken in plaats van fossiele grondstoffen.

Human capital

Voldoende arbeidscapaciteit is een uitdaging waar we met z'n allen voor staan in de energietransitie. Uit onderzoeken blijkt dat het groeiend tekort aan human capital het tempo van de energietransitie bepaalt: de beschikbaarheid van personeel is een kritische succesfactor. Er zijn méér professionals op de arbeidsmarkt nodig én de professionals die worden opgeleid moeten het werk kunnen doen dat nodig is in de toekomst.

Er is en blijft een groeiend tekort aan arbeidscapaciteit dat gekwalificeerd is voor banen van de toekomst. Zonder interventies van werkgevers en opleidingsinstituten worden de tekorten niet opgelost. 

Nieuws en verdieping over SEE

HAN schoner, duurzamer en kleurrijkerMinder afvalemmers, meer afvalscheidingsunits
475165 Afvalscheidingsunits: in plaats van kleine prullenbakken in de lokalen nu centrale inzameling
Op naar meer zichtbaarheidProject doorontwikkeling HAN H2-lab
362341 Student werkt aan Boyle, eenpersoonswaterstofvoertuig H2lab Waterstoflab IPKW. computerscherm ontwerp
482554 Tinus Hammink bij de presentatie van de Tinus Hammink Tafel
476156 Tinus Hammink en Herman Janssen bij de Smart Grid Demo Table
483026 null
Gebruiker aan het woordGa jij al elektrisch van A naar B?
SEE, parkeersymbool elektrische auto
Werkbezoek deelnemers leerwerktrajectOp zoek naar professionals voor de energietransitie
482635 null
481918 Alle winnaars van de HAN Green Awards 2022 georganiseerd door de Green Office in samenwerking met het zwaartepunt SEE
433227 Afbeelding van de Billie Cup, de duurzame beker voor warme dranken.

Programmalijnen

Wijkgerichte energietransitie

Wijkgerichte Energietransitie is een complex spel met diverse spelers. De gemeente heeft de opdracht om hun wijken van het gas af te laten gaan. Bewoners willen hun huis wel verduurzamen, maar weten vaak niet hoe. Kortom: werk voor techneuten, social workers en economen. HAN bekijkt de energietransitie vanuit alle disciplines samen met studenten.

Luchtfoto Elderveld

Waterstof en Mobiliteit

Bij SEE - Schoon zijn we ervan overtuigd dat waterstof de toekomst in mobiliteit. Duurzaam opgewekte energie kun je namelijk wel in batterijen opslaan, maar die zijn groot, duur en dus onpraktisch. Met waterstof omzeil je die problemen. Binnen de programmalijn Waterstof & Mobiliteit zoeken we naar allerlei manieren om waterstof slim toe te passen.

SEE, toetsenbord Go Green

Biomassa voor energie en grondstoffen

Biomassa biedt mogelijkheden als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen als steenkool en olie. Als we in 2050 naar een CO2-uitstoot van bijna nul willen, moeten we stoppen met het gebruik hiervan. Maar wat kun je dan allemaal precies maken van biomassa? Dat zoeken we uit binnen de programmalijn Biomassa voor energie en grondstoffen.

SEE, houtsnippers biomassa

Programmamanager SEE - Schoon Christien Lokman vertelt

Doe je ook mee?

SDG's die passen bij onze regio

Op basis van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de kracht van onze regio hebben wij de focus bepaald. De focus op samen werken aan minder CO2 past bij Arnhem en Nijmegen. De steden hebben veel bedrijven die werken aan schone energie, toepassingen van waterstof, duurzame grondstoffen en circulaire economie.

 • Betaalbare en duurzame energie, passend bij SEE - schoon
 • Verantwoorde consumptie en productie, passend bij SEE - schoon
 • Klimaatactie, passend bij SEE - schoon
 • Partnerschappen om doelstellingen te bereiken, passend bij alle drie de zwaartepunten
 • Betaalbare en duurzame energie, passend bij SEE - schoon
 • Verantwoorde consumptie en productie, passend bij SEE - schoon
 • Klimaatactie, passend bij SEE - schoon
 • Partnerschappen om doelstellingen te bereiken, passend bij alle drie de zwaartepunten

Practise what you preachHAN Green Office

We zijn binnen HAN SEE - Schoon natuurlijk niet alléén maar op de buitenwereld gericht. In het kader van practice what you preach kijken we ook naar onszelf. De studenten en medewerkers van HAN Green Office stimuleren duurzaamheid binnen de muren van de school op allerlei manieren. We organiseren thriftshops waar studenten kleren kunnen ruilen. Of we zetten campagnes op waarmee we HAN-studenten én medewerkers bewust maken dat duurzaamheid helemaal niet suf en saai is. Integendeel: duurzaamheid is hip! En boven alles is het de toekomst.

Campagnebeeld HAN Green Office 'Niet Alleen'

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Voor actuele en betrouwbare kennis rondom de focusgebieden, schrijf je nu in op onze nieuwsbrief om een maandelijkse update te ontvangen met de stand van zaken.

SEE, stekker elektrische auto

Wij werken aan SEE  Samen werken aan minder CO₂

Kernteam SEE - Schoon

Christien Lokman

Programmamanager SEE en lector Industriële Microbiologie
Lector Biodiscovery Christien Lokman

Annemarie Buining

Ondersteuner
SEE, windmolen kop

Hezeke Hoefnagel

Communicatieadviseur
Portretfoto Hezeke Hoefnagel communicatieadviseur van SEE

Karin van Haren

Projectleider en adviseur SEE
portretfoto voor de website van see. Karin van Haren

Geert Jan Sweers

Programmamanager
SEE, windmolen kop

Programmateam

Fabian Berntsen

Green Office Coördinator
null

Bram Veenhuizen

Themaleider Schone mobiliteit en lector Automotive Research
automotive lector Bram Veenhuizen

Frank Spuij

Themaleider Duurzaam gebouwde omgeving en directeur Academie Built Environment
frank spuij directeur built environment

Erik Jansen

Wijkgerichte energietransitie en associate lector Capabilities in Zorg en Welzijn
SEE, windmolen kop

Masi Mohammedi

lector Architecture in Health
Masi Mohammadi zittend

Richele Wind

Coördinator onderzoek, docent en projectleider Microbiologie
Associate lector Richele Wind van Biodiscovery

Tinus Hammink

Managing Director SEECE
SEE, windmolen kop

Betrokken bij de thema's en projecten

Annelies Dickhout-Rutten

Senior beleidsmedewerker onderzoek
Annelies Dickhout

Frank Croes

Programmamanager Circulaire Economie
Master Circulaire Economie. Frank Croes

Frits Schultheiss

Wijkgerichte energietransitie en hoofddocent Smart Circular Components bij Lectoraat Architecture in Health
Hoofddocent Bouwkunde en onderzoeker bij het lectoraat Architecture in Health, Frits Schultheiss

Iwan van Bochove

Operational Manager Mobility Innovation Center
automotive medewerker ivan van bochove

Jan Oosting

programmalijnmanager bij SEECE
SEE, windmolen kop