electriciteitsmasten

We vinden een duurzame en betaalbare energievoorziening belangrijk. Door fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas verloopt het proces van vraag en aanbod namelijk heel overzichtelijk. Is er een piek in de energiebehoefte? Dan levert de energieboer dat zonder problemen.

Verschillende duurzame energiebronnen

In 2050 moet ons land volledig af van die fossiele brandstoffen. Al onze energie komt dan van wind, zon, waterstof en biomassa. Dat komt van verschillende duurzame energiebronnen: van windparken op zee tot zonnepanelen op het dak. De energie gaat dan niet meer rechtstreeks van centrale naar eindgebruiker. Dat maakt een betrouwbare, betaalbare én duurzame energievoorziening veel minder vanzelfsprekend.

Duurzame energie zorgt voor uitdagingen

We krijgen te maken met allerlei uitdagingen op het gebied van opslag, toepassing en transport van energie. Zo kunnen we straks enorm veel energie winnen met windparken op de Noordzee. Maar waar sla je die energie vervolgens op? Hoe transporteer je die energie vervolgens naar de gebruiker? Hoe pas je al die duurzame energie dan zo slim mogelijk in de bestaande infrastructuur? En hoe houd je dat alles ook nog betaalbaar voor de uiteindelijke gebruiker?

Centre of Expertise SEECE is een belangrijke partner in het aanjagen van innovaties op dit gebied. 

Lectoraat Duurzame Energie

Als SEE zoeken we naar slimme oplossingen voor al deze uitdagingen.
Binnen het Lectoraat Duurzame Energie ligt de focus op het ontwikkelen van (hybride) energiesystemen. Als HAN hebben we veel expertise in huis op het gebied van energietechniek. We werken nauw samen met het regionale bedrijfsleven om betaalbare oplossingen te verzinnen. Denk aan slimme combinaties van warmtesystemen op basis van zonne-energie, of het produceren van waterstof en warmte uit elektriciteit voor een toepassing.

Studenten werken aan waterstofopstelling

Lectoraat Meet- en Regeltechniek

Binnen het Lectoraat Meet- en Regeltechniek werken we aan een goede balans tussen vraag en aanbod naar duurzame energie. Daarin zijn zogeheten Smart Grids belangrijk: slimme energienetwerken die vraag en aanbod in evenwicht brengen. Daarnaast onderzoeken we energiestromen binnen bestaande gebouwen, en stimuleren we alles waardoor we een minimale impact op de omgeving bereiken. Denk aan lokale energieopwekking, maar ook aan isolatie en slimme verwarming.

Detailfoto power grid sustainable energy

Samen innoveren in de energievoorziening. Multidisciplinair!

Een duurzame en betrouwbare energievoorziening bereik je alleen door multidisciplinair met elkaar te werken. Dat doen we met netbeheerders, leveranciers van installatietechniek, bewoners,  technologie-ontwikkelaars en andere universiteiten en hogescholen. Vanuit SEE zijn daarom verschillende projecten opgezet waarin onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samen innoveren en van elkaar leren. Zowel op technisch als op sociaal gebied.

Betaalbare warmtepompen en nóg slimmere Smart Grids

Met het project HP-Launch ontwikkelden we samen met het bedrijfsleven een betaalbare, duurzame warmtepomp voor bestaande Nederlandse woningen. Binnen het SEE-project Wijkgerichte Energietransitie kijken we naar het hele plaatje: van de toekomstige energiebehoefte van de bewoner tot aan wat energietechnisch mogelijk is. Daarnaast maken we Smart Grids nóg slimmer door ze te koppelen aan Artificial Intelligence. Zo komt die betrouwbare en betaalbare energievoorziening steeds een stapje dichterbij.

Rendering HPLaunch

In contact komen over duurzame en betrouwbare energievoorziening?

Nieuws en verdieping

186302 centrum meervoudige waardecreatie, compilatie van stockbeelden 2020
322739 Waterstofbakfiets met Eusebiuskerk in Arnhem op de achtergrond
317669 Smart Production Centre workflow getekend door studenten. Dit SPC is onderdeel van het Lectoraat HAN Automotive Research
235947 null
Slim, schoon en sociaalOok binnen de muren van de HAN
235947 null
291011 Eerste Duurzame Brandstofketen in Renkum (fotop geplaatst door Erik Rijpstra)
Gedeputeerden op bezoekTrots op de HAN in Gelderland
306703 Christianne van der Wal en Peter Kerris op bezoek bij het MIC Infrawall en fiat doblo range extender en op het H2lab
Multidisciplinair samenwerkenOver doeners met rare vragen
304842 Henry Lootens geeft college in het Powerlab - multidisciplinair samenwerken (Nico Hoeijmans)
Drijvende kracht HAN Solarboot"Wij zijn samen succesvol, of niet"
304360 Headerfoto van Jurian Rademaker. Geplaatst door Hanneke Bulten.

Focus van de HANSlim, schoon, sociaal

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. Via drie programma's werkt de HAN aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Hier houden we je op de hoogte over het programma.

null