electriciteitsmasten

In 2050 moet ons land volledig af van fossiele brandstoffen. Al onze energie komt dan van duurzame bronnen. Maar wat als de zon niet schijnt of de wind niet waait? En hoe maak je het elektriciteitsnet geschikt voor tweerichtingsverkeer als consumenten ook producent van energie worden?

Huidige energiesysteem

Door fossiele brandstoffen als olie, kolen en gas verloopt het proces van vraag en aanbod heel overzichtelijk. Is er een piek in de energiebehoefte? Dan levert de energiecentrale dat zonder problemen. Het huidige elektriciteitsnet is hier met eenrichtingsverkeer van de producent naar de consument op ingericht.

Verschillende duurzame energiebronnen

In 2050 moet ons land volledig af van die fossiele brandstoffen. Al onze energie komt dan van wind, zon, waterstof en biomassa. Dat komt van verschillende duurzame energiebronnen: van windparken op zee tot zonnepanelen op het dak. De energie gaat dan niet meer rechtstreeks van centrale naar eindgebruiker. Dat maakt een betrouwbare, betaalbare én duurzame energievoorziening veel minder vanzelfsprekend.

Duurzame energie zorgt voor uitdagingen

We krijgen te maken met allerlei uitdagingen op het gebied van opslag, toepassing en transport van energie. Zo kunnen we straks enorm veel energie winnen met windparken op de Noordzee. Maar waar sla je die energie vervolgens op? Hoe transporteer je die energie vervolgens naar de gebruiker? Hoe pas je al die duurzame energie dan zo slim mogelijk in de bestaande infrastructuur? En hoe houd je dat alles ook nog betaalbaar voor de uiteindelijke gebruiker?

Centre of Expertise SEECE is een belangrijke partner in het aanjagen van innovaties op dit gebied.

Lectoraat Balanced Energy Systems

SEE zoekt naar slimme oplossingen voor al deze uitdagingen. Binnen het Lectoraat Balanced Energy Systems ligt de focus op het ontwikkelen van (hybride) energiesystemen. Als HAN hebben we veel expertise in huis op het gebied van energietechniek. We werken nauw samen met het regionale bedrijfsleven om betaalbare oplossingen te verzinnen. Daarbij kun je denken aan slimme combinaties van warmtesystemen op basis van zonne-energie, of het produceren van waterstof en warmte uit elektriciteit.

Studenten werken aan waterstofopstelling

Samen innoveren in de energievoorziening. Multidisciplinair!

Een duurzame en betrouwbare energievoorziening bereik je alleen door multidisciplinair met elkaar te werken. Dat doen we met netbeheerders, leveranciers van installatietechniek, bewoners, technologie-ontwikkelaars en andere universiteiten en hogescholen. Vanuit SEE zijn daarom verschillende projecten opgezet waarin onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samen innoveren en van elkaar leren. Zowel op technisch als op sociaal gebied.

Betaalbare warmtepompen en nóg slimmere Smart Grids

Met het project HP-Launch ontwikkelden we samen met het bedrijfsleven een betaalbare, duurzame warmtepomp voor bestaande Nederlandse woningen. Binnen het SEE-project Wijkgerichte Energietransitie kijken we naar het hele plaatje: van de toekomstige energiebehoefte van de bewoner tot aan wat energietechnisch mogelijk is. Daarnaast maken we Smart Grids nóg slimmer door ze te koppelen aan Artificial Intelligence. Zo komt die betrouwbare en betaalbare energievoorziening steeds een stapje dichterbij.

Rendering HPLaunch

In contact komen over duurzame energievoorziening?

Nieuws en verdieping

529628 Beeldmerk van het event Acces to Energy Dialogue op 1 juni 2023.
524193 Sporters in fitnesscentrum HAN Seneca nemen deel aan de duurzaamheidschallenge
519515 Foto van de winnaars van de Sensor Data Challenge 2023. Van links naar rechts Thomas Lautenbach, Jordi Pluk, András Ligeti en Vincent de Man.
Christien Lokman verlaat na 20 jaar de HAN"Trots vind ik een lastig woord"
475177 Lector SEECE en medewerker HAN BioCentre Christien Lokman
252742 Plastic afval. Bouwkunde maakt er woningen van. Robert en Maud studeerden erop af.
514890 AI for Energy koburg bijeenkomst Luuk Wiehink EARN-E op 22 maart 2023 vanuit learning community ASGARD van focus Slim - Smart Region.

Focus van de HANSlim, schoon, sociaal

Klimaatverandering, sociale ongelijkheid en de nieuwe economie vragen om nieuwe, integrale antwoorden. Via drie programma's werkt de HAN aan oplossingen die slim, schoon & sociaal zijn. Hier houden we je op de hoogte over het programma.

null