Samenwerken aan praktijkgericht onderzoek

Bij het praktijkgerichte onderzoek rondom waterstof werken onderzoekers van het HAN Lectoraat Balanced Energy Systems vanuit een Applied Research Team.

Screenshot met Leo Polak en Hans ten Dam

In het Applied Research Team is de onderzoeker de spil die in verbinding met collega-onderzoekers, lectoren, practoren, phd-kandidaten én studenten samen aan het vraagstuk van één of meerdere bedrijven werkt.

Maximale impact

Het team werkt vanuit een onderzoeksvraag vanuit de praktijk aan een maximale impact van de resultaten die in het onderzoek worden behaald. Naast onderzoekers leveren ook gepassioneerde studenten op verschillende niveaus een cruciale bijdrage aan het onderzoek.

plaatje apllied research team. SEECE

Samenwerken aan kennisoverdracht

De missie van het team ligt verder dan onderzoek alleen. Het team ontwikkelt hulpmiddelen en materialen om de kennis over te dragen. Naar zowel opleiders als naar (toekomstige) professionals om zo bij te dragen aan een duurzame toekomst.
Leo Polak, associate lector waterstof bij het HAN Lectoraat Balanced Energy Systems is een van de spelers in het Applied Research Team. De vraagstukken komen onder andere van Hans ten Dam van HyGear. 

Maximale optimalisatie

HyGear maakt waterstofgeneratoren voornamelijk gebaseerd op waterstofopwekking op locatie voor klanten die waterstof van hoge kwaliteit gebruiken. Waarom HyGear de samenwerking met de HAN zoekt? “De samenwerking is vooral gebaseerd op de verschillen tussen de HAN en HyGear. De HAN verzorgt het onderzoeksdeel en HyGear het industriële deel. Met als voordeel vanuit de HAN dat zij zich kunnen focussen op één enkel aspect en zo tot maximale optimalisatie voor het geheel kunnen komen.”

Rol SEECE

Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE) brengt onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheden bij elkaar om samen te werken aan onderzoek, innovatie én meer en up-to-date professionals voor de energietransitie. Onderzoek draagt bij aan de benodigde innovaties in de energietransitie en de kennis uit onderzoek nemen we mee in het onderwijs aan nieuw op te leiden en bestaande professionals.