Educatie PRO

Werkzaam in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo? Onderwijs is voortdurend in beweging: als docent sta je niet stil! Met HAN Educatie PRO vergroot je jouw kennis en vaardigheden om nog beter onderwijs te verzorgen.

studenten lachen

Waarom kiezen voor HAN Educatie PRO?

Breed aanbod

Ben jij professional in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of mbo? Wij hebben altijd een traject dat bij je past: post-hbo, hbo-programma, cursus of training.

Docent geeft uitleg aan student bij HAN Pabo Arnhem.

Persoonlijk contact

We kennen onze studenten goed. Het contact met docenten is laagdrempelig.

studenten luisteren docent zit

Blijf je ontwikkelen

Onderwijs blijft voortdurend in beweging! Nieuwe (vak)inhoudelijke en onderwijskundige ontwikkelingen zorgen daar wel voor. Ook als docent sta je niet stil. Daar speelt HAN Educatie PRO op in.

Kind met robot

Trainingen op maat

Samen met jou zoekt HAN Educatie PRO naar trajecten die specifiek zijn afgestemd op de ontwikkeling van jouw school. Een deel van de cursussen kan ook incompany aangeboden worden.

studenten overleggen

Alles op een rijtjeAanbod HAN Educatie PRO

Werkzaam in het onderwijs? Een leven lang blijven leren? HAN Educatie PRO helpt graag bij het ontdekken en ontplooien van jouw talent of dat van je schoolteam. Betrokken docenten en adviseurs uit het werkveld inspireren, motiveren en stimuleren. Zo vergroot jij je kennis en vaardigheden. Om nog beter onderwijs te verzorgen aan basisschoolleerlingen. Voor leraren in het basisonderwijs bieden wij op diverse gebieden post-hbo opleidingen en trainingen op maat.

Daarnaast hebben wij een ruim aanbod cursussen, trainingen, workshops, coaching en begeleide intervisie voor docenten, werkplekbegeleiders, onderzoeksbegeleiders en schoolopleiders uit het middelbaar onderwijs, mbo en hbo. Alles is gericht op het gezamenlijk opleiden en werken aan goed onderwijs!

 
studenten lachen en luisteren

Vraag een adviesgesprek aan!

Wil je een post-hbo opleiding volgen? Heb je nog vragen, voordat je definitief besluit? Vraag een adviesgesprek aan. Tijdens een adviesgesprek kun je je verwachtingen toetsen en meer te weten komen over eventuele vrijstellingen. We bespreken of de opleiding aansluit bij jouw ambities en mogelijkheden.

twee vrouwen praten op houten bank

Aanbod primair onderwijs

Cultuurbegeleider

De post-hbo-opleiding Cultuurbegeleider leidt je op tot een professional die zich bezighoudt met het verhogen van de kwaliteit en de implementatie van cultuureducatie op school.

Meester geeft muziekles

Vakleraar bewegingsonderwijs

Met de opleiding Vakleraar Bewegingsonderwijs van de HAN Educatie PRO kun je alsnog de bevoegdheid krijgen om bewegingsonderwijs te verzorgen aan alle groepen in het primair onderwijs.

Kinderen van de glijbaan

Taalcoördinator

Steeds meer scholen hebben behoefte aan een expert op het gebied van taalonderwijs. Ben jij geïnteresseerd in taal en lezen en wil je je daarin verder ontwikkelen, dan is deze opleiding vast iets voor jou.

Juf geeft uitleg aan kind

Expert jonge kind

Wil jij jonge kinderen zo goed mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling? Dan is de post-hbo-opleiding tot Expert Jonge Kind iets voor jou. Je leert hoe je als leerkracht je handelen afstemt op het jonge kind en hoe je kunt ondersteunen op dit gebied.

juf leest voor

Coordinator Rekenen

HAN Educatie PRO biedt een post-hbo-opleiding aan voor leraren die zich willen specialiseren in het rekenonderwijs. Naast expert word je ook inspirator van het rekenonderwijs en het rekenbeleid op school. 

Student typt op rekenmachine

Leraar Montessorionderwijs basisbekwaam

Wil jij bevoegd werkzaam zijn op een Montessori basisschool? Wil je kennismaken met het montessoriopvoeding- en onderwijsconcept? Wil jij je op de hoogte stellen van de laatste vernieuwingen in het montessorionderwijs?

Kinderen werken in een groepje

Leraar Nederlands PO voor Anderstaligen

De Post-hbo-opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen voor het primair onderwijs richt zich op leerkrachten die te maken krijgen met kinderen voor wie het Nederlands de tweede (of derde) taal is.

Kinderen in de klas met vinger omhoog

Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Als coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) breng je verschillende vakgebieden samen om je doelen te behalen. Je richt je op het stimuleren van creatief en samenwerkend leren en denken.

Kinderen op Ipad

Specialist Hoogbegaafdheid en differentiatie

Met de Post-hbo opleiding Specialist Hoogbegaafdheid en Differentiatie word je een expert op het gebied van talentontwikkeling en differentiatie. Je bent in staat om vorm te geven aan het beleid voor onderwijs aan het hoogbegaafde kind.

juf met kinderen achter ipad

Specialist Sportieve en Gezonde School

Het bevorderen van een gezonde leefstijl krijgt op basisscholen steeds meer aandacht. Kinderen die lekker in hun vel zitten, presteren namelijk ook beter! Wil jij een sleutelrol vervullen binnen jouw school op het gebied van gezondheid en bewegen?

Kinderen op het klimrek

Training Professionele Dialoog

Deze training is bedoeld voor leerkrachten die al dan niet een student begeleiden, mentoren van toekomstige leraren. De training is gericht op begeleidingsvaardigheden. De bestaande mentortraining is vanuit de nieuwste inzichten herijkt.

student gesprek docent

Training Beeldcoaching

Je leert in deze trainingen leraren te coachen met opnames. Je leert gerichte opnames in de klas te maken, deze opnames te analyseren met een kijkwijzer ('micro-analyse maken’) en te focussen op leerwensen.

lesgeven aan kinderen met groot beeldscherm

Training starterscoaches

De training starterscoach is een laagdrempelige training voor personeelsleden, zoals leraren, die starters op hun eigen school willen begeleiden. Goede begeleiding van startende leerkrachten is belangrijk in de ontwikkeling naar de basisbekwaamheid.

docenten in gesprek kijken in camera

Training Engels leren is Engels doen

Je wilt op jouw school met Engels beginnen vanaf groep 1/2?  Je wilt Engels aanbieden aan alle kinderen van groep 1 t/m 8? Als jij je met jouw school wilt onderscheiden op het gebied van vroeg Engels, volg dan de training Engels leren is Engels doen!

Puzzel met kind

Cursus Montessori Jonge Kind

De montessoriopleiding voor het jonge kind is geschikt voor leerkrachten die les (willen) geven aan kinderen van 3 - 6 jaar op een montessorischool en pedagogisch medewerkers van een montessoripeutergroep of -kinderdagverblijf.

Kinderen lezen boek met docent

Aanbod voortgezet onderwijs

Opscholingstraject

Heb jij je Pabo-diploma en wil je de bevoegdheid ‘groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader’ behalen? Volg dan het Opscholingstraject zodat je straks bevoegd voor de klas staat!

Docent aan tafel bij studenten

PDG (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift)

Ben je goed in je vak? Wil je jouw kennis, vaardigheden en ervaring inzetten om (jonge) mensen op te leiden voor jouw beroep? Denk dan eens aan het PDG traject.

elektrotechniek elektro lab

Cursus coachen op kwaliteit voor schoolopleiders

Hoe kan ik als schoolopleider zo optimaal mogelijk gebruik maken van de kwaliteiten van de ander bij de begeleiding van de studenten en de ondersteuning van de werkplekbegeleider? Deze vraag staat centraal in deze cursus.

duo lacht

Basiscursus voor werkplekbegeleiders in vo en mbo

In deze training staat de volgende vraag centraal: ‘ hoe kan de werkplekbegeleider studenten helpen leren van praktijkervaringen?’ 

Vervolgcursus voor werkplekbegeleiders vo en mbo

Begeleiding ontstaat in interactie met de student in de specifieke context van de school. Om deze taak goed uit te voeren heeft de werkplekbegeleider specifieke vaardigheden nodig.

studenten in klas docent staat voor de klas

Begeleiden met behulp van video-opnamen

Deze cursus is een vervolg op de basistraining 'begeleidingsvaardigheden voor werkplekbegeleiders'. Het programma van deze vier dagdelen staat in het teken van het begeleiden van studenten met behulp van video-opnamen.

Leertraject voor schoolopleiders

Een schoolopleider is een leraar met een speciale taak. Hij/zij is nauw betrokken bij de begeleiding en opleiding van toekomstige leraren en geeft zo het vak door.

close-up student en docent aan hoge tafel

Op weg naar de beroepsregistratie lerarenopleiders

Door te werken aan de aanvraag voor de beroepsregistratie krijg je meer zicht op je eigen functioneren en ontwikkeling als opleider van leraren en na registratie maak je deel uit van een professionele, ontwikkelingsgerichte én betrokken beroepsgroep.

Docent voor de klas

Cursus voor intervisiebegeleiders

In deze cursus leer je hoe je intervisiebijeenkomsten op jouw school kunt begeleiden. Tijdens de bijeenkomsten wordt geoefend met verschillende intervisiemethodieken zodat je de sterke en zwakke kanten leert kennen.

doecnt kijkt mee op laptop student

Cursus begeleiden en beoordelen van onderzoek

De cursus is voor leraren en -opleiders die een rol willen gaan vervullen bij het onderzoek van leraren (in opleiding). Onder leiding van ervaren onderzoeksbegeleiders richt de cursus zich op het begeleiden van onderwijsonderzoek.

Masterclasses voortgezet onderwijs

Masterclass lezen met de Leescyclus

Werk jij als docent Nederlands in de onderbouw havo/vwo en/of in het vmbo? Worstel je met de leesmotivatie van je leerlingen? Wil je dat jouw leerlingen ervaren dat lezen plezierig en tegelijkertijd leerzaam is? Wil je tal van lesideeën opdoen en kennis maken met een hoeveelheid aan jeugdboeken? Dan is deze masterclass iets voor jou!

235916 Studenten HAN Pabo Arnhem lezen boek en lachen.

Masterclass aan de slag met rekenachterstanden

Door Corona zijn er achterstanden onstaan in het basisonderwijs, ook voor het vak rekenen. Deze masterclass gaat over het omgaan met deze achterstanden door docenten in het voorgezet onderwijs en hun vermogen de achterstanden weg te werken.

rekenmachine

Masterclass teksten de baas

In deze masterclass maak je kennis met de laatste theorieën en inzichten met betrekking tot didactiek leesvaardigheid. Je gaat actief aan de slag met het voorbereiden van lessen en deelt de kennis met collega’s.

twee studenten en docent lezen boek

Incompany cursussen

Samen met jou zoekt HAN Educatie PRO naar trajecten die specifiek zijn afgestemd op de ontwikkeling van je school. Voor deze maatwerktrajecten maken wij graag een afspraak. Een deel van de cursussen kan ook op de eigen locatie worden gegeven op dagen en tijden die jou het beste uitkomen. De cursus wordt dan vaak gecombineerd met een klassenbezoek.

Contact

Meer weten over HAN Educatie PRO? Mail naar educatie.pro@han.nl

Ontmoet je nieuwe netwerkOpen Avond 1 juni

Waarom kiezen voor Educatie PRO bij de HAN? Nou, omdat je bij de HAN samen leert. Maakt niet uit hoe oud je bent en wat je ervaring is. Mensen in je klas kunnen je verder helpen, inspireren of nemen inzichten uit de praktijk mee. Door je eigen werkplek en die van je klasgenoten kom je ook in contact met bedrijven. Dit begint al op de Open Avond, waar je studenten, docenten en werkgevers kunt ontmoeten. Een extra reden om naar de volgende Open Avond te komen op 1 juni 2022!

317650 Low Resolution, Klas met deeltijd en duale studenten bij de HAN University of Applied Sciences studierichting Onderwijs en Opvoeding op K35.

Post-hbo, Hbo-programma, cursus of training: wat is het verschil?

Post-hbo

Een post-hbo opleiding is een deeltijd opleiding die je na je hbo-diploma kunt volgen: een goede en praktijkgerichte aansluiting op een bachelor.

studenten werken

Hbo-programma

Een hbo-programma is een praktijkgericht onderwijsprogramma in deeltijd: een goede basis voor een baan of een bachelor.

drie vrouwen overleggen een vrouw schrijft in notitieblok

Cursus

Een cursus bestaat uit een aantal lessen over een bepaald onderwerp. Je doet nieuwe kennis en vaardigheden op.

Docenten bespreken folder

Training

Een training is een les (of een aantal lessen) waarin je een bepaalde vaardigheid leert en oefent.

Studenten en docent overleggen

Academie Educatie

De Academie Educatie kwalificeert en professionaliseert ondernemende, nieuwsgierige en zelfbewuste leraren. Hier kun je de leraar worden die je wil zijn. We bieden onze studenten veel ruimte om zich te verbreden of te verdiepen. En: samen met het werkveld pakken we het lerarentekort aan.

close-up studenten en model

Coronavirus

Alle updates over de coronamaatregelen van de HAN lezen? We verversen de informatie dagelijks.

artist-impression van een virus

Nieuws uit het onderwijs

RAAK PRO toekenning cross-boundy teamingWendbaarheid van de (aankomende) professional bevorderen
236876 studenten aan het werk met robot
Het kan zo makkelijk zijnKoude techniek in warme zorg
109998 man met vr bril kijkt omhoog
421146 Krassen op het dashboard. kennisnet. iXperium
363264 kinderen op laptop
352611 beeld voor bij project flexibilisering AE
259507 ALPO leraar staat voor de klas en telt op haar vingers
412197 Kennistafel coverfoto jongen en meisje
234454 null

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500