Drie master studentes zitten lachend aan tafel.

Educatie PRO is scholing voor werkenden in het onderwijs en voor vakprofessionals die willen overstappen naar het onderwijs. Er zijn in het onderwijs zóveel mogelijkheden om je te ontwikkelen, of je nu een ervaren leraar, starter of carrièreswitcher bent. Ons uitgangspunt: je bent nooit uitgeleerd.

Bij- of omscholing

Binnen Educatie PRO bieden we je tal van manieren om te kwalificeren en professionaliseren. 

Deze pagina is vooral bedoeld voor leraren die zich verder willen ontwikkelen.
Ben je nog geen leraar maar wil je dat wel graag worden? Klik dan op onderstaande link en bekijk de mogelijkheden. 

33931 Overleggen en samenwerken, deeltijd, koffie, corner, koffiecorner, gesprek, lach,

Je bent als leraar #nooit uitgeleerd

Je baan als leraar hoeft er niet tot aan je pensioen hetzelfde uit te zien want er zijn zoveel mogelijkheden in het onderwijs. Wil je op een ander pad stappen? Wij helpen je met alle vragen die je hebt. Zodat je vooraf, tijdens en na de opleiding, cursus of training precies weet waar je aan toe bent en hoe jij het beste uit je keuze haalt.

Verdieping in didactiek en vakinhoud

Effectief leesonderwijs

Het leesonderwijs staat enorm onder druk: het is slecht gesteld met de leesvaardigheid en het leesplezier van Nederlandse jongeren (PISA-2018). Daarnaast bereiken (wetenschappelijke) inzichten over hoe effectief leesonderwijs vormgegeven kan worden nog weinig de onderwijspraktijk.

32624 Studenten kiezen en lezen boek

Vakspecialist muziek

Wil je graag je vaardigheden in het geven van muziek verder ontwikkelen? Kies dan voor de eenjarige post-hbo opleiding Vakspecialist Muziek aan de HAN. Duur: 1 jaar (15 bijeenkomsten).

492238 Fotoshoot maakdagen muziek 2022

Vakleraar Bewegingsonderwijs

Met de opleiding Vakleraar Bewegingsonderwijs van de HAN Educatie PRO kun je alsnog de bevoegdheid krijgen om bewegingsonderwijs te verzorgen aan alle groepen in het primair onderwijs. Duur 1,5 jaar.

Kinderen van de glijbaan

Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Het onderwijs van nu vraagt om leerkrachten die onderzoekend voor de klas staan. In de opleiding coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) leer je de vaardigheden voor eigentijds leren. Zodat jij je leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomst. Duur: 16 bijeenkomsten.

522804 Fotoserie Post-HBO COOL voor opleidingspagina

Taalcoördinator

Steeds meer scholen hebben behoefte aan een expert op het gebied van taalonderwijs. Ben jij geïnteresseerd in taal en lezen en wil je je daarin verder ontwikkelen, dan is deze opleiding vast iets voor jou. Duur: 1 jaar.

Juf geeft uitleg aan kind

Coördinator Rekenen

HAN Educatie PRO biedt een post-hbo-opleiding aan voor leraren die zich willen specialiseren in het rekenonderwijs. Naast expert word je ook inspirator van het rekenonderwijs en het rekenbeleid op school. Duur: 1,5 jaar.

Student typt op rekenmachine

Leraar Nederlands PO voor Anderstaligen

De Post-hbo-opleiding Leraar Nederlands voor Anderstaligen voor het primair onderwijs richt zich op leerkrachten die te maken krijgen met kinderen voor wie het Nederlands de tweede (of derde) taal is. Duur 1 jaar.

Kinderen in de klas met vinger omhoog

Masterclass lezen met de Leescyclus

Werk jij als docent Nederlands in de onderbouw havo/vwo en/of in het vmbo? Worstel je met de leesmotivatie van je leerlingen? Wil je dat jouw leerlingen ervaren dat lezen plezierig en tegelijkertijd leerzaam is? Wil je lesideeën opdoen en kennismaken met een hoeveelheid aan jeugdboeken? Dan is deze masterclass iets voor jou! Duur: 5 bijeenkomsten.

235916 Studenten HAN Pabo Arnhem lezen boek en lachen.

Coördineren en leidinggeven

Coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren

Het onderwijs van nu vraagt om leerkrachten die onderzoekend voor de klas staan. In de opleiding coördinator Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL) leer je de vaardigheden voor eigentijds leren. Zodat jij je leerlingen zo goed mogelijk voorbereid op hun toekomst. Duur: 16 bijeenkomsten.

Kinderen op Ipad

Taalcoördinator

Steeds meer scholen hebben behoefte aan een expert op het gebied van taalonderwijs. Ben jij geïnteresseerd in taal en lezen en wil je je daarin verder ontwikkelen, dan is deze opleiding vast iets voor jou. Duur: 1 jaar.

Juf geeft uitleg aan kind

Coördinator Rekenen

HAN Educatie PRO biedt een post-hbo-opleiding aan voor leraren die zich willen specialiseren in het rekenonderwijs. Naast expert word je ook inspirator van het rekenonderwijs en het rekenbeleid op school. Duur 1,5 jaar.

Student typt op rekenmachine

Begeleiden en coachen

Training Beeldcoaching

Je leert in deze trainingen leraren te coachen met opnames. Je leert gerichte opnames in de klas te maken, deze opnames te analyseren met een kijkwijzer ('micro-analyse maken’) en te focussen op leerwensen. Duur: 7 bijeenkomsten.

lesgeven aan kinderen met groot beeldscherm

Begeleiden + beoordelen van onderzoek in de school

De cursus is voor leraren en -opleiders die een rol willen gaan vervullen bij het onderzoek van leraren (in opleiding). Onder leiding van ervaren onderzoeksbegeleiders richt de cursus zich op het begeleiden van onderwijsonderzoek. Duur: 5 dagdelen.

Samen Opleiden

Basiskwalificatie Examinering (BKE)

Beoordelen op de werkplek vereist veel van lerarenopleiders. Om studenten op hun werkplek te kunnen beoordelen, is het vereist om een BKE-registratie te hebben. Met dit certificaat ben je in een school benoembaar als examinator.

30476 Twee vrouwenhanden typen op het toetsenbord van haar laptop.

Leertraject voor schoolopleiders

Een schoolopleider is een leraar met een speciale taak. Hij/zij is nauw betrokken bij de begeleiding en opleiding van toekomstige leraren en geeft zo het vak door. Duur: 10 dagdelen.

close-up student en docent aan hoge tafel

Begeleiden + beoordelen van onderzoek in de school

De cursus is voor leraren en -opleiders die een rol willen gaan vervullen bij het onderzoek van leraren (in opleiding). Onder leiding van ervaren onderzoeksbegeleiders richt de cursus zich op het begeleiden van onderwijsonderzoek. Duur: 5 dagdelen.

Bevoegdheid

Vakleraar bewegingsonderwijs

Met de opleiding Vakleraar Bewegingsonderwijs van de HAN Educatie PRO kun je alsnog de bevoegdheid krijgen om bewegingsonderwijs te verzorgen aan alle groepen in het primair onderwijs. Duur 1,5 jaar.

Kinderen van de glijbaan

PDG (Pedagogisch Didactisch Getuigschrift)

Ben je goed in je vak? Wil je jouw kennis, vaardigheden en ervaring inzetten om (jonge) mensen op te leiden voor jouw beroep? Denk dan eens aan het PDG traject. Duur 18 maanden.

elektrotechniek elektro lab

Opscholingstraject Bevoegdheid groepsleerkracht

Heb jij je Pabo-diploma en wil je de bevoegdheid ‘groepsleerkracht vmbo-onderbouw basis/kader’ behalen? Volg dan het Opscholingstraject zodat je straks bevoegd voor de klas staat! Duur: 12 bijeenkomsten.

Docent aan tafel bij studenten

Incompany aanbod

Samen met jou zoekt HAN Educatie PRO naar trajecten die specifiek zijn afgestemd op de ontwikkeling van je school. Voor deze maatwerktrajecten maken wij graag een afspraak. Een deel van de cursussen/workshops kunnen ook op de eigen locatie worden gegeven op dagen en tijden die jou het beste uitkomen. De cursus/workshop wordt dan vaak gecombineerd met een klassenbezoek.

33929 Les, lesgeven, docent
draw-cta-title

Incompany only

NT2 in de klas

Nederlands leren aan anderstaligen is een vak apart. Vanwege de hoge instroom van migranten in de afgelopen jaren, is de instroom van anderstaligen in het Nederlandse (regulier) onderwijs erg hoog. Hoe doen we in ons onderwijs recht aan deze groep anderstaligen?

32673 vrouw met gele trui lacht tijdens gesprek

Modeling: Leren door hardop denken

Modeling is een bewezen effectieve instructiemethodiek, die iedere docent in zijn/haar vakgebied kan toepassen. In deze masterclass geven we inzicht in het theoretische achtergronden van de methodiek, en gaan we vooral ook oefenen.

33935 werken in de hal

Training Professionele Dialoog

Deze training is bedoeld voor leerkrachten die al dan niet een student begeleiden, mentoren van toekomstige leraren. De training is gericht op begeleidingsvaardigheden. De bestaande mentortraining is vanuit de nieuwste inzichten herijkt. Duur: 3 maanden

student gesprek docent

Cursus coachen op kwaliteit

Coachen van collega’s, studenten en leerlingen kan op uiteenlopende manieren. De nadruk in deze training ligt op de inzet van kwaliteiten. Hoe kun je deze zoveel mogelijk het uitgangspunt laten zijn in begeleidingsgesprekken of bij het observeren en nabespreken van lessen? Duur: 5 bijeenkomsten.

duo lacht

Basiscursus voor werkplekbegeleiders in vo en mbo

In deze training staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe kan de werkplekbegeleider studenten helpen leren van praktijkervaringen?’ Duur: 2,5 dag.

Vervolgcursus voor werkplekbegeleiders vo en mbo

Begeleiding ontstaat in interactie met de student in de specifieke context van de school. Om deze taak goed uit te voeren heeft de werkplekbegeleider specifieke vaardigheden nodig. Duur: 3 dagdelen.

studenten in klas docent staat voor de klas

Cursus voor intervisiebegeleiders

In deze cursus leer je hoe je intervisiebijeenkomsten op jouw school kunt begeleiden. Tijdens de bijeenkomsten wordt geoefend met verschillende intervisiemethodieken zodat je de sterke en zwakke kanten leert kennen. Duur: 5 dagdelen.

doecnt kijkt mee op laptop student

Ongemakkelijke dialogen

Een praktische én verdiepende bijeenkomst met een beetje theorie om zelf te ervaren hoe zo’n dialoog eruit kan zien zodat je het morgen in je onderwijs toe kunt passen. Duur: 1,5 uur.

Mentorgesprek, docent, student, gesprek, kamer, economie, finance tax and advice, fta

Professionele identiteitspanningen

In de workshop gaan we actief op zoek naar eigen “spanningen” en hun impact op jouw werk. We bespreken en testen manieren om hiermee om te gaan. Duur: 1,5 uur.

aan tafel thee drinkend in wijkcentrum

Jij en de andere jij’s

In deze workshop onderzoek je hoe je regie krijgt op je loopbaan door het leren kijken naar je eigen sub-personen. Duur: 1,5 uur.

groep zit in kring

Van waaruit spreek jij?

Persoonlijke identiteitsontwikkeling, waar begin je? In deze workshop ervaar je een aantal werkvormen om met leerlingen of studenten een stap te maken in persoonlijke identiteitsontwikkeling. Duur: 1,5 uur.

Docenten spelen het spel onderzoekenderwijs

Werken met sub-personen

Soms spelen er dilemma’s in onze dagelijkse praktijk die verwarring geven. Hoe krijg je hier meer zicht op en hoe kun je de regie weer pakken? In de workshop 'Werken met sub-personen als wegwijzer voor je persoonlijke en professionele identiteit onderzoek je dit met behulp van het leren kijken naar eigen sub-personen. Duur: 1,5 uur.

33050 groep zit in kring

Waarom kiezen voor HAN Educatie PRO?

Regionaal betrokken: Samen opleiden

Samen met scholen in onze regio leiden we al jaren onderwijsprofessionals op. Het leraarschap krijg je namelijk goed in de vingers als theorie en lespraktijk goed op elkaar zijn afgestemd. Door deze samenwerkingen weten we wat er speelt in de regio en kennen we jouw werkcontext als geen ander.

Docent geeft uitleg aan student bij HAN Pabo Arnhem.

Haal het beste uit jouw leertraject

Wij weten hoe jij het meeste uit jouw leertraject kunt halen. In onze modules, workshops en cursussen sluiten we dicht aan bij de praktijk van jouw werk. Er is ruimte om eigen leervragen in te brengen en om samen met anderen te leren.

studenten luisteren docent zit

Persoonlijk: leer je docenten kennen

Wij weten dat de juiste docent en de grootte van de groep heel erg belangrijk zijn in het leerproces. Je weet daarom altijd vooraf wie je docent is. Heb je vragen? Je kunt contact opnemen met de docent of iemand uit het Educatie PRO team (en die stellen we ook aan je voor!). Bij ons geen anoniem contactformulier.

32258 Studievoortgang student gesprek overleg, FM Commerciele economie

Betrokken: wij ontzorgen

Wij begrijpen dat kiezen voor een opleiding een belangrijke beslissing is. Je wil graag weten of je de studie goed kunt combineren met je privéleven. Of hoe je jouw keuze kunt financieren. We geven je graag zoveel mogelijk informatie en je kunt altijd contact met ons opnemen. Wij staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden.

32252 en-student-gesprek-overleg
Stel je vragen 

Open inschrijving/incompany

Veel post-hbo cursussen, trainingen, opleidingen en workshops kun je zowel individueel volgen als incompany. We bespreken graag de mogelijkheden. Neem voor vragen contact op met op met Jantien, Nicole of Carla.

Jantien de Jong

Programmanager Educatie PRO
524168 Jantien de Jong programmamanager Educatie PRO

Aanspreekpunt in de oriënterende fase

Nicole Ravestein

Medewerker frontoffice
515127 Nicole Ravestein. Post hbo. Educatie PRO

Advies en inschrijvingen cursussen/post-hbo

Carla van Rijn

Hoofddocent
515125 Carla van Rijn portretfoto. Educatie PRO

Advies incompany trajecten en maatwerk

Onze Evenementen

HAN Educatie Pitstop

26 oktober 2023

396690 Economisch domein, event pitstop tankstation 2022

Open Avond deeltijd 22 november

317644 Low Resolution, Klas met deeltijd en duale studenten bij de HAN University of Applied Sciences studierichting Onderwijs en Opvoeding op K35.

Academie Educatie

De Academie Educatie kwalificeert en professionaliseert ondernemende, nieuwsgierige en zelfbewuste leraren. Hier kun je de leraar worden die je wil zijn. We bieden onze studenten veel ruimte om zich te verbreden of te verdiepen. En: samen met het werkveld pakken we het lerarentekort aan.

close-up studenten en model
draw-cta-title

Direct contact

Vragen over de opleiding? ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Openingstijden

Werkdagen: 08:00 tot 17:00 uur
 

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 0500
WhatsApp: 024 - 353 0500