Hbo programma PDG Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

elektrotechniek elektro lab
Meld je aan
De opleiding start een aantal keer per jaar
Meer informatie...
Brochure, helpdesk
 • Vraag een adviesgesprek aan
  Stel al je vragen aan een specialist
 • Stel een snelle vraag
  Aan het HAN VoorlichtingsCentrum

De opleiding start op 20 september 2019 en 21 februari 2020

Ben je goed in je vak. Wil je jouw kennis, vaardigheden en ervaring inzetten om (jonge) mensen op te leiden voor jouw beroep.

Ben je goed in je vak? Wil je jouw kennis, vaardigheden en ervaring inzetten om (jonge) mensen op te leiden voor jouw beroep? Dan is de opleiding Pedagogisch Didactisch Getuigschrift echt iets voor jou. Met dit getuigschrift zet je de stap van vakprofessional naar docent in het middelbaar beroepsonderwijs.

In het kort

  Kosten€ 6500,- (exclusief € 865,- examenkosten)
  Duur18 maanden
  Zelfstudie680 uur
  Contacturen160 uur
  Werkplek-leren840 uur

Voor wie

Je kunt deelnemen aan onze PDG-opleiding als je in het bezit bent van een hbo- of wo-diploma, of als je een aantoonbaar hbo-werk- en denkniveau hebt met ten minste drie jaar relevante werkervaring in jouw vakgebied. Verder dien je een aanstelling te hebben als docent bij een mbo-school voor minimaal 0,4 fte of een stageplek op een mbo-school voor de duur van de opleiding waar je minimaal 8 klokuren lesgeeft. Om tegemoet te komen aan de door jou eerder opgedane ervaringen is de opleiding flexibel opgebouwd. Je bepaalt hierdoor zelf de duur van de opleiding met een maximum van 2 jaar.

Bekijk de uitleg in deze animatie

Uitgangspunten

Samen opleiden is een van de uitgangspunten van deze opleiding. Dat betekent dat de mbo-scholen en de lerarenopleiding van de HAN samen verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de kwaliteit van de PDG-opleiding.

De PDG-opleiding sluit zoveel mogelijk aan op de dagelijkse praktijk van de mbo-docent. Daarom heeft de opleiding een flexibel en blended karakter gekregen. Dit betekent dat het leren plaatsvindt door middel van contactonderwijs, online leren en leren op de werkplek.

Om aan te kunnen sluiten bij de leerbehoefte en -vraag van de cursist is flexibilisering en maatwerk gewenst. Dit is mogelijk door te werken met leerarrangementen waarin modules en leerwegonafhankelijke toetsen de mogelijkheid bieden om toe te werken naar het beoogde eindresultaat.

Werkwijze

De PDG-opleiding is opgebouwd uit 3 modules:
beroepsgerichte leeromgeving, beroepsgericht begeleiden en kwaliteit van de beroepspraktijk.

Deze modules zijn onderverdeeld in leeruitkomsten. Leeruitkomsten zijn gedefinieerd als ‘inhoud en niveau van kennis, inzicht en vaardigheden die vereist zijn om een bepaald aantal studiepunten te behalen’. De totale studielast is 60ec, dat staat voor een tijdsinvestering van 18 maanden.

Centraal binnen de PDG-opleiding is dat je zelf eigenaar bent van je leerproces. Je start het traject met het opstellen van een eigen ontwikkelplan. Hierin staat de vraag centraal: “Wat heb ik nog te ontwikkelen om een startbekwaam mbo-docent te worden?” Dit ontwikkelplan vormt de basis voor de leerroute die jij gaat volgen. De vorm van de leerroute komt tot stand in een gesprek samen met een opleider van de HAN, een opleider uit jouw eigen praktijk en de teamleider van de mbo-school waar je werkzaam bent.

Om je te kunnen ontwikkelen in de beroepstaken en -rollen van de mbo-docent zijn er 20 contactdagen georganiseerd en word je door begeleiders in de eigen school begeleid bij het leren op de werkplek. Bij het leren in de verschillende omgevingen hoort ook dat je je verdiept in de literatuur, afstemt met de opleiders en jouw werkplekbegeleiders over hoe je je deze beroepstaken eigen
gaat maken, de opdrachten afrondt, etc. Daar is steeds voorbereidend werk voor nodig.

De opleiding werkt met modules en leeruitkomsten. De wijze waarop de bewijslast van een leeruitkomst tot stand komt, hangt af van de omschrijving van de betreffende leeruitkomst. Deze is
vaak vrij van vorm.

Je ontvangt per module een certificaat wanneer is vastgesteld of de vereiste leeruitkomsten zijn behaald. Je rondt de opleiding af door de 3 modules te behalen. Onderdeel van de laatste module is het eigen ontwikkelingsgerichte portfolio waarover je in gesprek gaat met een assessor van de HAN en een opleider of teamleider uit het werkveld. Dit criteriumgerichte gesprek leidt tot het Pedagogisch Didactisch Getuigschrift.

Programma

Onderstaand een overzicht van eenheden van leeruitkomsten waaruit de opleiding is opgebouwd.

Beroepsgerichte leeromgeving (BL): beroepsgericht vakdidactisch ontwerpen en toetsen van leerarrangementen:

BL 1.1                    Ontwerpen van beroepsgerichte leereenheden

BL 1.2.1                Organiseren van activerende leereenheden en begeleidingsprocessen in de groep

BL 1.2.2                Ontwikkelen van de eigen docentbekwaamheden

BL 1.3.1                (Her)ontwerpen van een toetsinstrument

BL 1.3.2                Ontwikkelen van de eigen beoordelingsbekwaamheid
 

Beroepsgericht begeleiden van het leren tijdens de leerloopbaan (BB):

BB 2.1                   Coachen van studenten tijdens de leerloopbaan

BB 2.2.1               Voorbereiding op de beroepspraktijkvorming

BB 2.2.2               Begeleiding tijdens de BPV
 

Onderzoeken van de kwaliteit van de beroepsopleiding en de eigen professionaliteit (OP):

OP 3.1                  Onderzoek van de eigen onderwijspraktijk

OP 3.2                  Professioneel leiderschap

Snel antwoord

Vragen over de opleiding?
Stel je vraag aan Deeltijd ILS. We helpen je graag verder.

Openingstijden

Werkdagen: 9.00 tot 16.30 uur

Liever bellen?

Bellen: 024 - 35 315 01