Duurzame verbinding met het werkveld Vergaande samenwerking voor gezondheid en vitaliteit

64ce49d4-5974-11ee-848a-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij CWZ. LET OP web versie

De zorg in Nederland verandert. Alleen samen kunnen we de uitdagingen die ons te wachten staan, het hoofd bieden. Daarom bouwt de HAN aan vergaande samenwerking met partners in de regio. Samen ontwikkelen en innoveren we, om zorg te dragen voor de toekomst van de zorg. Bouw je mee?

Onze ambitie
 

Samen ontwikkelen en innoveren voor de toekomst van de zorg

Het huidige zorgsysteem is niet langer houdbaar. Onder andere door de vergrijzing heeft een groeiende groep Nederlanders zorg nodig. En dat terwijl er nú al een personeelstekort is. Bovendien is de vraag hoe we de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Om het verschil te maken, moeten we ons slimmer en efficiënter organiseren.

Het is nodig dat onderwijs, onderzoek én het werkveld de krachten bundelen. De HAN gaat daarom in de komende jaren intensiever en structureler samenwerken met zorgorganisaties in de regio, om samen te ontwikkelen en innoveren. Samen streven we naar een toekomst waarin we met voldoende en wendbare, reflectieve professionals de zorg kunnen blijven dragen.

6dca7d5a-5974-11ee-9d1a-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij de Waalboog.
Hoe ziet vergaande samenwerking eruit?
 

Pilots

De transitie in de zorg vraagt om een andere manier van samenwerken. Met een aantal regionale partners zetten we al stappen op weg naar een transformatie in samenwerking. Met zes organisaties richten we op dit moment proeftuinen (pilots) voor vergaande samenwerking in. Hierin experimenteren we en onderzoeken we hoe we duurzaam kunnen samenwerken en onderwijs en onderzoek (beter) kunnen integreren in de dagelijkse zorgpraktijk. Uiteindelijk streven we naar integraal en programmatisch werken aan ontwikkeling en innovatie. 

234476 Health oudere mensen virtual reality bril

Voorbeelden van samenwerkingen

CWZ

In 2021 ondertekenden CWZ en HAN een intentieverklaring om intensiever samen te werken aan betere patiëntzorg. Sindsdien werken we aan de oprichting van zorginnovatiecentra (ZIC’s), verkennen we gezamenlijke thema’s voor ontwikkeling en innovatie en realiseren we een fysieke ontmoetingsplek binnen CWZ.

354389 HAN en CWZ ondertekenen een intentieverklaring tot vergaande samenwerkingsovereenkomst.

Rijnstate

Begin 2023 ondertekenden Rijnstate en HAN een samenwerkings- overeenkomst met plannen en afspraken voor vergaande samenwerking. Inmiddels zijn er leer- en innoveer afdelingen (LIA) opgezet. We verweven het opleiden van zorgprofessionals steeds meer in de dagelijkse praktijk en we zetten stappen in structureler samenwerken aan zorginnovatie.

2e54fa9c-0cfd-11ee-baf8-02565807075b Yvonne de Haan, Christine de Vries, Gerjanne ter Beest en Hans Schoo ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst tussen de HAN en Rijnstate.

Sensire

Sensire en de HAN verkennen samen de toekomst van de wijkverpleging. We zetten mooie eerste stappen in de integratie van praktijk-, onderwijs en onderzoek. Ook onderzoeken we hoe we kunnen toewerken naar een samenwerking waarin wordt geïnnoveerd en ontwikkeld in de wijk.

721fbf1e-5974-11ee-a1fb-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij de Waalboog.

Bernhoven

In Bernhoven zetten we gezamenlijk in op persoonlijke en professionele ontwikkeling van zowel studenten als professionals. Ook verkennen we hoe de HAN bij kan dragen aan ontwikkeling en innovatie bij vraagstukken die zich in de praktijk voordoen.

545552 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij Bernhoven.

Waalboog

Met Waalboog streven we naar een betere integratie van onderwijs, onderzoek en praktijk. Samen onderzoeken we hoe we vergaand kunnen samenwerken en een professionele leer- en innoveercultuur en structuur kunnen creëren. Momenteel wordt er o.a. samengewerkt op thema's als zorgtechnologie, community care en de positie van HBO verpleegkundigen.

6df471b4-5974-11ee-a08b-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij de Waalboog.

Kennis- en innovatieatelier anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg is het verplaatsen van beperkt complexe medisch-specialistische zorg, die eerst in het ziekenhuis werd verleend, naar de patiënt thuis, gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk, wijkkliniek of verpleeghuis. In het atelier komen o.a. professionals en studenten bijeen om elkaar te inspireren en kennis te delen en te ontwikkelen.

120490 dokter met patient

“De samenwerking is het mooie resultaat van overleg tussen de HAN en ons ziekenhuis. We kunnen elkaar versterken. Dat moet ook, want de personele uitdagingen zijn groot. Door deze samenwerking verwacht ik dat we deze uitdaging beter aan kunnen. We kijken echt uit naar de eerste resultaten.”

Integratie van onderwijs, onderzoek en zorgpraktijk
 

Docent Onderzoekers Praktijk

Sinds 2022 werken we met Docent Onderzoekers Praktijk (DOP). Dit is een HAN-medewerker die een of meerdere dagen per week op locatie werkt bij een van onze partners. Hij of zij heeft een spin in het web rol en is dé aanjager en facilitator voor vergaande samenwerking op de werkvloer. 

885db754-5974-11ee-bb08-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij de Waalboog

Ontmoet enkele van onze Docent Onderzoekers praktijk (DOP)

Marieke Oosterhuis

Marieke Oosterhuis is als DOP samen met Rijnstate bezig om leer- en innovatieafdelingen (LIA) op te zetten in het ziekenhuis. Ze onderzoekt ook hoe stageopdrachten beter kunnen aansluiten bij de praktijk. Op deze manier kunnen studenten dingen oppakken waar het verpleegkundig team écht om vraagt.

7fea8204-0cfe-11ee-8bdd-02565807075b lectoraat acute intensieve zorg Marieke Oosterhuis

Enzio Boeijen

Enzio Boeijen is één van de DOP-ers voor CWZ. Hij adviseert, coacht en loopt mee in de praktijk. Hoe kunnen we leren en ontwikkelen zó vormgeven, dat studenten en verpleegkundigen van én met elkaar gaan leren? Studenten en verpleegkundigen kunnen dankzij onze nieuwe aanpak meteen verschil maken.

643ca13c-5974-11ee-82c0-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij CWZ. webversie

Anne Harderwijk

Anne werkt als DOP bij Sensire. Zij is regelmatig op locatie te vinden en begeleidt studenten die stagelopen of onderzoek doen. "Ik werk als docent Verpleegkunde, en doe daarnaast onderzoek bij het lectoraat Wijkverpleging. Mijn missie is om onderwijs, onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen. We zijn we echt aan het pionieren."

ec0e58a8-0cf3-11ee-a0f2-02565807075b portretfoto Anne Harderwijk lectoraat Wijkverpleging

Eelkje Huvenaars

Eelkje is docent Verpleegkunde en werkt als één van de DOP-ers bij Bernhoven. Ze helpt de teams in Bernhoven o.a. met het invullen van onderzoeksaanvragen, zodat die vaker en makkelijker doorgang vinden. Ook denkt ze daarbij mee in het opvolgen van onderzoeken en aansluiten bij thema's die op de afdeling aandacht krijgen.

4e2fd3c6-0cff-11ee-8024-02565807075b Portretfoto van Eelkje Huvenaars. haren vast en zwart truitje

Annemie van de Wouw

Annemie is docent Verpleegkunde en werkt als DOP bij de Waalboog. Ze is wekelijks op locatie aanwezig en begeleidt studenten die bij de Waalboog stagelopen of onderzoek doen. Daarnaast is Annemie als wijkdocent betrokken bij het interprofessioneel leren en samenwerken van studenten, professionals van de Waalboog en samenwerkingspartners in de wijk.

27fec7c4-0d00-11ee-9076-02565807075b verkleind voor HAN.nl

“Het is mooi om te zien welke energie er ontstaat als je deze twee werelden samenbrengt. Studenten die fris en fruitig allerlei kritische vragen stellen, en medewerkers die de studenten vanuit hun praktijkervaring nieuwe dingen leren. Ik zie volop positieve energie en creatieve ideeën ontstaan.”

Wie zijn wij?
 

Team Strategie en Werkveld

Vanuit de Academie Gezondheid en Vitaliteit is Team Strategie en Werkveld kartrekker aanjager voor 'vergaande samenwerking' met het werkveld in de regio én binnen de HAN. 

Wil je meer weten over de vergaande samenwerking tussen de HAN en partners in de zorg, of heb je een vraag? Neem contact met ons op.

c9ba9c38-0cfa-11ee-b6bb-02565807075b Animatie duurzame verbindingen
Academie
 

Academie Gezondheid en vitaliteit

De Academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) is de thuisbasis van bachelor- of masteropleidingen op het gebied van verpleegkunde, medische hulpverlening of vaktherapie en post-hbo-cursussen. Ook bieden we maatwerktrajecten voor werkgevers in het verpleegkundig domein. Samen met studenten onderzoeken we hoe zorg direct kan aansluiten en inspelen op actuele ontwikkelingen. In de gezondheidszorg, of op het vlak van vitaliteit. We bestuderen vraagstukken uit de praktijk, die we meteen weer implementeren in die praktijk en in het onderwijs. Dit praktijkgerichte onderzoek voeren we samen met onze eigen lectoraten uit. 

5569016e-5974-11ee-b05d-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij Bernhoven.

Nieuws en artikelen

Feestelijke afsluiting semester 1Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn symposium
7c285860-b47b-11ee-aafa-5861bda23157 Opening van het symposium van Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn in semester 1 2024.
Vergaand partnership uit zich in aanstelling senior onderzoekerRijnstate en HAN werken samen in praktijkgericht verpleegkundig onderzoek
f55f349e-0cfe-11ee-924d-02565807075b Paul Rood portret
f67216c0-0ceb-11ee-ab85-02565807075b bijeenkomst wijkatelier lindenholt- man legt hand op hand student
Vaktherapie in de gezondheidszorgVan veronderstellen naar onderbouwen
c66d9210-89f0-11ee-97de-2cfb57e24017 Christine de Vries en Joachan Huijser onderteken de overeenkomst tussen de HAN en GGNet.
92d2bc10-846d-11ee-a309-ebee1de03d21 Deelnemers van het seminar Toekomstbestendige Zorg lopen richting het auditorium.
Samenwerking Vilans, HAN en Jo Visser fondsGezamenlijk op zoek naar passende ondersteuning voor ouderen
279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis
96e1375e-0ceb-11ee-95d3-02565807075b verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek
samenwerking HAN en OPELLAAls muziek in je oren
d735c290-7a49-11ee-a9e9-ebc51dac371e André Kok, Suzanne Haeijen en Hetty Cornelissen ondertekenen de samenwerking.
279071 wijkverpleging thuiszorg met man thuis