Strategisch partnerschap CWZ - HAN

In 2021 ondertekenden CWZ en HAN een intentieverklaring om intensiever samen te werken aan betere patiëntzorg. Sindsdien werken we samen aan de oprichting van zorginnovatiecentra (ZIC’s). Enzio Boeijen en Marleen Bende zijn als Docent Onderzoekers Praktijk (DOP) namens de HAN aan de organisatie verbonden. Samen verkennen we gezamenlijke thema’s voor ontwikkeling en innovatie. Ook realiseren we een fysieke ontmoetingsplek binnen CWZ om letterlijk en figuurlijk nóg dichter op elkaar te zitten.

354389 HAN en CWZ ondertekenen een intentieverklaring tot vergaande samenwerkingsovereenkomst.

Opening eerste zorginnovatiecentrum

In november 2022 werd het eerste ZIC geopend in het Vrouw-Kind Centrum. Met een druk op de knop openden Jikke Stevens (kinderverpleegkundige-verpleegkundig opleider-onderzoeker CWZ) en Enzio Boeijen (docent-onderzoek praktijk HAN) het eerste ZIC. 

466852 Met een druk op de knop openden Jikke Stevens (Kinderverpleegkundige & Verpleegkundig opleider – onderzoeker) en  Enzio Boeijen (Docent-onderzoek Praktijk) het ZIC.

Leren, onderzoek, innovatie

Binnen het ZIC streven we naar het creëren van een omgeving waarin leren, onderzoek en innoveren onderdeel zijn van de dagelijkse praktijk, zowel voor studenten en professionals. Samen met een projectgroep vanuit de drie afdelingen die samen het ZIC vormen (de kinderafdeling, verloskunde en neonatologie) is een ‘roadmap’ gemaakt voor de ontwikkeling van het ZIC en zijn inmiddels de eerste stappen gezet. Zo presenteerden in januari 2023 studenten verpleegkunde van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen én verpleegkundigen en verloskundigen van het vrouw-kind centrum van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis hun onderzoeksresultaten van de afgelopen periode. Naast veel trots ontstonden mooie gesprekken, goede ideeën en verbinding over de afdelingen en disciplines heen. Diverse resultaten krijgen binnen het ZIC vervolg in nieuwe onderzoeksopdrachten om zo focus en continuïteit te creëren met het doel om meer impact te maken op de zorg.

Toekomstplannen

Samen met CWZ hebben we het eerste jaar al mooie stappen hebben gezet om leren, ontwikkelen en innoveren te integreren in de praktijk. De start van het ZIC vrouw-kind centrum is daar een voorbeeld van. Maar er zijn nog veel meer plannen. Zo willen we stappen zetten in de verdere ontwikkeling van het ZIC binnen het vrouw-kind centrum. 

Ook zijn er plannen om in 2023 een tweede ZIC te openen. Daarnaast gaan we verder met de invulling van gezamenlijke thema’s voor onderzoek en innovatie en we hopen op korte termijn het voormalige ‘winkeltje’ op de begane grond van het ziekenhuis te kunnen omvormen tot ontmoetingsplek waar professionals en studenten vanuit CWZ en de HAN met elkaar kunnen werken aan ontwikkeling en innovatie. Ook bekijken we hoe we gebruik kunnen maken van elkaars (onderwijs)faciliteiten, bijvoorbeeld door samen scenariotraining op de IC te verzorgen. Er is enthousiasme om ook tijdens het tweede jaar van de intentieverklaring gezamenlijk mooie stappen te zetten. 

Dubbele aanstelling Anneke van Vught

Anneke van Vught is per 1 november 2022 als Verpleegkundig decaan gestart bij CWZ. Zij is en blijft ook werkzaam bij de HAN als associate lector bij het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening. "Bij CWZ ga ik in de komende jaren werken aan een goede onderbouwing en evaluatie van zorg die kan verschuiven naar huis of dichtbij huis. Hiermee leren we samen en innoveren we de zorg van de toekomst. Dit sluit aan bij de focus van het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de HAN" aldus Anneke. De dubbele aanstelling draagt bij aan de realisatie van de ambitie van vergaande samenwerking tussen CWZ en HAN.

409818 Portret Anneke van Vught

Contact

Vragen? Neem voor meer informatie contact op met Hanneke Peters-Siskens, projectleider, via h.peters@han.nl.

30476 Laptop met blauwe hoes

Nieuws en artikelen

Symposium Lectoraat en Master Vaktherapie9 juni 2023: Symposium Move On Up!
494203 Student Master Vaktherapie - Dramatherapie- kijkt in spiegel.
529050 Groepsfoto van de certificering van het Leerwerktraject in de Zorg voor statushouder, mei 2023
524752 Onderzoek_Lectoraat-Wijkverpleging-Minke Nieuwboer-Ruth-Pel-portret 2023
109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Nieuw lectoraat: Digitale Transformatie in de RevalidatiezorgBetere revalidatiezorg dankzij onderzoek naar inzet van digitale hulpmiddelen
513448 Ondertekening Health Valley nieuw lectoraat digitale transformatie revalidatie Yvonne de Haan en alle betrokkenen
ERASE signaleringsinstrument en werkwijzeOuderenmishandeling herkennen en aanpakken
109943 oudere man in rolstoel kijkt uit raam in een het ziekenhuisgang
Onderzoekend vermogen en praktijkonderzoekDuurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg
475684 Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
494200 Studenten Master Vaktherapie - dramatherapie - oefenen een verraste blik.