Duurzame verbinding met het werkveld Vergaande samenwerking voor gezondheid en vitaliteit

198661 Voltijd Verpleegkunde student in gesprek met cliënt/ patiënt-5

De zorg in Nederland verandert. Alleen samen kunnen we de uitdagingen die ons te wachten staan, het hoofd bieden. Daarom bouwt de HAN aan vergaande samenwerking met partners in de regio. Samen ontwikkelen en innoveren we, om zorg te dragen voor de toekomst van de zorg. Bouw je mee?

Onze ambitieSamen ontwikkelen en innoveren voor de toekomst van de zorg

Het huidige zorgsysteem is niet langer houdbaar. Onder andere door de vergrijzing heeft een groeiende groep Nederlanders zorg nodig. En dat terwijl er nú al een personeelstekort is. Bovendien is de vraag hoe we de zorg toegankelijk en betaalbaar houden. Om het verschil te maken, moeten we ons slimmer en efficiënter organiseren.

Het is nodig dat onderwijs, onderzoek én het werkveld de krachten bundelen. De HAN gaat daarom in de komende jaren intensiever en structureler samenwerken met zorgorganisaties in de regio, om samen te ontwikkelen en innoveren. Samen streven we naar een toekomst waarin we met voldoende en wendbare, reflectieve professionals de zorg kunnen blijven dragen.

87510 zorgrobot tijdens iXbites

Hoe ziet vergaande samenwerking eruit?Pilots

De transitie in de zorg vraagt om een andere manier van samenwerken. Met een aantal regionale partners zetten we al stappen op weg naar een transformatie in samenwerking. Met zes organisaties richten we op dit moment proeftuinen (pilots) voor vergaande samenwerking in. Hierin experimenteren we en onderzoeken we hoe we duurzaam kunnen samenwerken en onderwijs en onderzoek (beter) kunnen integreren in de dagelijkse zorgpraktijk. Uiteindelijk streven we naar integraal en programmatisch werken aan ontwikkeling en innovatie. 

234476 Health oudere mensen virtual reality bril

Voorbeelden van samenwerkingen

CWZ

In 2021 ondertekenden CWZ en HAN een intentieverklaring om intensiever samen te werken aan betere patiëntzorg. Sindsdien werken we aan de oprichting van zorginnovatiecentra (ZIC’s), verkennen we gezamenlijke thema’s voor ontwikkeling en innovatie en realiseren we een fysieke ontmoetingsplek binnen CWZ.

354389 HAN en CWZ ondertekenen een intentieverklaring tot vergaande samenwerkingsovereenkomst.

Rijnstate

Begin 2023 ondertekenden Rijnstate en HAN een samenwerkings- overeenkomst met plannen en afspraken voor vergaande samenwerking. Inmiddels zijn er leer- en innoveer afdelingen (LIA) opgezet. We verweven het opleiden van zorgprofessionals steeds meer in de dagelijkse praktijk en we zetten stappen in structureler samenwerken aan zorginnovatie.

485392 Yvonne de Haan, Christine de Vries, Gerjanne ter Beest en Hans Schoo ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst tussen de HAN en Rijnstate.

Sensire

Sensire en de HAN verkennen samen de toekomst van de wijkverpleging. We zetten mooie eerste stappen in de integratie van praktijk-, onderwijs en onderzoek. Ook onderzoeken we hoe we kunnen toewerken naar een samenwerking waarin wordt geïnnoveerd en ontwikkeld in de wijk.

109933 verpleegster in gesprek met een oudere vrouw in een rolstoel

Bernhoven

In Bernhoven zetten we gezamenlijk in op persoonlijke en professionele ontwikkeling van zowel studenten als professionals. Ook verkennen we hoe de HAN bij kan dragen aan ontwikkeling en innovatie bij vraagstukken die zich in de praktijk voordoen.

498895 Onderwijsmoment in ziekenhuis Bernhove, werkgroep strategie en werkveld academie gezondheid en vitaliteit

Waalboog

Met Waalboog streven we naar een betere integratie van onderwijs, onderzoek en praktijk. Samen onderzoeken we hoe we vergaand kunnen samenwerken en een professionele leer- en innoveercultuur en structuur kunnen creëren. Momenteel wordt er o.a. samengewerkt op thema's als zorgtechnologie, community care en de positie van HBO verpleegkundigen.

279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame

Kennis- en innovatieatelier anderhalvelijnszorg

Anderhalvelijnszorg is het verplaatsen van beperkt complexe medisch-specialistische zorg, die eerst in het ziekenhuis werd verleend, naar de patiënt thuis, gezondheidscentrum, huisartsenpraktijk, wijkkliniek of verpleeghuis. In het atelier komen o.a. professionals en studenten bijeen om elkaar te inspireren en kennis te delen en te ontwikkelen.

120490 dokter met patient

“De samenwerking is het mooie resultaat van overleg tussen de HAN en ons ziekenhuis. We kunnen elkaar versterken. Dat moet ook, want de personele uitdagingen zijn groot. Door deze samenwerking verwacht ik dat we deze uitdaging beter aan kunnen. We kijken echt uit naar de eerste resultaten.”

Integratie van onderwijs, onderzoek en zorgpraktijkDocent Onderzoekers Praktijk

Sinds 2022 werken we met Docent Onderzoekers Praktijk (DOP). Dit is een HAN-medewerker die een of meerdere dagen per week op locatie werkt bij een van onze partners. Hij of zij heeft een spin in het web rol en is dé aanjager en facilitator voor vergaande samenwerking op de werkvloer. 

466852 Met een druk op de knop openden Jikke Stevens (Kinderverpleegkundige & Verpleegkundig opleider – onderzoeker) en  Enzio Boeijen (Docent-onderzoek Praktijk) het ZIC.

Ontmoet enkele van onze Docent Onderzoekers praktijk (DOP)

Marieke Oosterhuis

Marieke Oosterhuis is als DOP samen met Rijnstate bezig om leer- en innovatieafdelingen (LIA) op te zetten in het ziekenhuis. Ze onderzoekt ook hoe stageopdrachten beter kunnen aansluiten bij de praktijk. Op deze manier kunnen studenten dingen oppakken waar het verpleegkundig team écht om vraagt.

497678 lectoraat acute intensieve zorg Marieke Oosterhuis

Enzio Boeijen

Enzio Boeijen is één van de DOP-ers voor CWZ. Hij adviseert, coacht en loopt mee in de praktijk. Hoe kunnen we leren en ontwikkelen zó vormgeven, dat studenten en verpleegkundigen van én met elkaar gaan leren? Studenten en verpleegkundigen kunnen dankzij onze nieuwe aanpak meteen verschil maken.

466852 Met een druk op de knop openden Jikke Stevens (Kinderverpleegkundige & Verpleegkundig opleider – onderzoeker) en  Enzio Boeijen (Docent-onderzoek Praktijk) het ZIC.

Anne Harderwijk

Anne werkt als DOP bij Sensire. Zij is regelmatig op locatie te vinden en begeleidt studenten die stagelopen of onderzoek doen. "Ik werk als docent Verpleegkunde, en doe daarnaast onderzoek bij het lectoraat Wijkverpleging. Mijn missie is om onderwijs, onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen. We zijn we echt aan het pionieren."

322220 portretfoto Anne Harderwijk lectoraat Wijkverpleging

Eelkje Huvenaars

Eelkje is docent Verpleegkunde en werkt als één van de DOP-ers bij Bernhoven. Ze helpt de teams in Bernhoven o.a. met het invullen van onderzoeksaanvragen, zodat die vaker en makkelijker doorgang vinden. Ook denkt ze daarbij mee in het opvolgen van onderzoeken en aansluiten bij thema's die op de afdeling aandacht krijgen.

511137 Portretfoto van Eelkje Huvenaars. haren vast en zwart truitje

Annemie van de Wouw

Annemie is docent Verpleegkunde en werkt als DOP bij de Waalboog. Ze is wekelijks op locatie aanwezig en begeleidt studenten die bij de Waalboog stagelopen of onderzoek doen. Daarnaast is Annemie als wijkdocent betrokken bij het interprofessioneel leren en samenwerken van studenten, professionals van de Waalboog en samenwerkingspartners in de wijk.

523726 verkleind voor HAN.nl

“Het is mooi om te zien welke energie er ontstaat als je deze twee werelden samenbrengt. Studenten die fris en fruitig allerlei kritische vragen stellen, en medewerkers die de studenten vanuit hun praktijkervaring nieuwe dingen leren. Ik zie volop positieve energie en creatieve ideeën ontstaan.”

Wie zijn wij?Team Strategie en Werkveld

Vanuit de Academie Gezondheid en Vitaliteit is Team Strategie en Werkveld kartrekker een aanjager voor 'vergaande samenwerking'. 

Wil je meer weten over de vergaande samenwerking tussen de HAN en partners in de zorg, of heb je een vraag? Neem contact met ons op.

439847 Animatie duurzame verbindingen

AcademieAcademie Gezondheid en vitaliteit

De Academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) is de thuisbasis van bachelor- of masteropleidingen op het gebied van verpleegkunde, medische hulpverlening of vaktherapie en post-hbo-cursussen. Ook bieden we maatwerktrajecten voor werkgevers in het verpleegkundig domein. Samen met studenten onderzoeken we hoe zorg direct kan aansluiten en inspelen op actuele ontwikkelingen. In de gezondheidszorg, of op het vlak van vitaliteit. We bestuderen vraagstukken uit de praktijk, die we meteen weer implementeren in die praktijk en in het onderwijs. Dit praktijkgerichte onderzoek voeren we samen met onze eigen lectoraten uit. 

514224 Zorgpersoneel en cliënten en patiënten slaan de handen ineen.

Nieuws en artikelen

109995 ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten
Nieuw lectoraat: Digitale Transformatie in de RevalidatiezorgBetere revalidatiezorg dankzij onderzoek naar inzet van digitale hulpmiddelen
513448 Ondertekening Health Valley nieuw lectoraat digitale transformatie revalidatie Yvonne de Haan en alle betrokkenen
Onderzoekend vermogen en praktijkonderzoekDuurzame verbinding HAN en Academie voor Ambulancezorg
475684 Ambulance jacks, Lectoraat Acute Intensieve Zorg
HAN en European Academy of Nursing ScienceMoving Care to Home and Community
279070 wijkverpleging verzorgster met oude dame
306790 HBO masters studenten volgen online overleg via een laptop
Publiekprijs Praktijkinnovatie in Zorg en WelzijnWat kook je voor jonge kinderen met slikproblemen?
497161 Studenten Anke van Dinther (logopedie) en Demi Dellemann (voeding en diëtiek) wonnen de publieksprijs van het PZW symposium met het onderzoeksproject Koken met IDDSI.
Innovatieve onderwijseenheid afgesloten met symposium Samen impact maken met Praktijkinnovatie Zorg en Welzijn
492471 Genomineerden van de publieksprijs PZW Astrid Faber en Simone van Breda, Demi Delleman, Anke van Dinther, Anniek van Kregten, Isabel Beenhakker.
485390 De dagvoorzitters stellen vragen aan het bestuur van de HAN en Rijnstate over de samenwerking.
285600 waalbrug bij Nijmegen
460506 Projectteam Armoede bespreekbaar maken InterProfessioneel leren. Projectpresentaties bij LAB Lindenholt.