Strategisch partnerschap Waalboog - HAN

De HAN werkt met Waalboog aan een betere integratie van onderwijs, onderzoek en praktijk. Samen onderzoeken we hoe we vergaand kunnen samenwerken en een professionele leer- en innoveercultuur en structuur kunnen creëren. Momenteel wordt er o.a. samengewerkt op thema's als zorgtechnologie, community care en de positie van HBO verpleegkundigen binnen de organisatie.

6dca7d5a-5974-11ee-9d1a-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij de Waalboog.

De Waalboog is gespecialiseerd in complexe (ouderdoms)zorg en gedragsproblematiek. In totaal verzorgt, behandelt en begeleidt de Waalboog zo'n 600 bewoners, verspreid over vijf locaties in Nijmegen. Dit kunnen ouderen zijn met lichamelijke en/of psychische beperkingen maar ook jongere mensen met dementie en mensen die palliatieve zorg nodig hebben. Dit wordt gedaan met iets meer dan 1.000 medewerkers en ruim 500 vrijwilligers. 

De HAN werkt met Waalboog aan een betere integratie van onderwijs, onderzoek en praktijk. Samen onderzoeken we hoe we vergaand kunnen samenwerken en een professionele leer- en innoveercultuur en structuur kunnen creëren. Momenteel wordt er o.a. samengewerkt op thema's als zorgtechnologie, community care en de positie van HBO verpleegkundigen binnen de organisatie.De lectoraten technologie voor gezondheid en organisatie van zorg en dienstverlening zijn nauw betrokken bij de samenwerking met de Waalboog. Zij stellen samen met de wetenschapscommissie een meerjarige kennisagenda op waar de studenten van de HAN samen met de professionals uit de praktijk onderzoek doen. Zo werken we aan een netwerkorganisatie in de regio Nijmegen.

74beb7a2-5974-11ee-b8b7-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij de Waalboog.

Docent onderzoeker praktijk

Annemie van der Wouw werkt als Docent Verpleegkunde op de HAN. Annemie is als Docent Onderzoeker Praktijk vanuit de HAN aan de Waalboog verbonden. Ze is wekelijks op locatie aanwezig en begeleidt studenten die bij de Waalboog stagelopen of onderzoek doen. Op die manier zorgen we voor korte lijntjes en willen we een brug slaan tussen de HAN en de Waalboog. Daarnaast is Annemie als wijkdocent betrokken bij het interprofessioneel leren en samenwerken van studenten , professionals van de Waalboog en samenwerkingspartners in de wijk. Bij de Waalboog is Annemie, samen met haar collega’s van zowel de HAN als de Waalboog de kartrekker om in de dagelijkse beroepspraktijk de werelden van onderwijs, onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

6df471b4-5974-11ee-a08b-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij de Waalboog.

De toekomst van de ouderenzorg

De ouderenzorg staat voor grote uitdagingen. Toenemende vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en een toenemende vraag naar complexere zorg en digitalisering van de zorg stellen organisaties voor een grote opgave. Dit zijn grote vraagstukken die organisaties niet meer alleen kunnen oplossen en in gezamenlijk opgepakt en opgelost moeten worden. Deze veranderingen hebben grote impact op zowel de huidige en als toekomstige professionals. Zij hebben daarom kennis en ondersteuningen nodig om met al deze veranderingen om te gaan. Waalboog wil haar bewoners zo goed mogelijke zorg en kwaliteit van leven bieden gebruik makende van de meest recente kennis en wetenschappelijke inzichten. Zij wil een goede leer- en innovatiecultuur binnen de organisatie stimuleren en zoekt hiervoor de samenwerking met kennisinstituten als de HAN.

74bbd0dc-5974-11ee-9227-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij de Waalboog.

Zorgtechnologie en community care

De thema’s waarop de Waalboog en de HAN met elkaar samenwerken zijn zorgtechnologie en community care. De lectoraten van de HAN zijn dan ook betrokken bij de samenwerking. Zo wordt er aan een gezamenlijke kennisagenda gewerkt waar studenten van de HAN samen met professionals uit de praktijk samenwerken aan onderzoek.

76ce27e4-5974-11ee-a5fc-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij de Waalboog.

Positie van verpleegkundigen

Een cruciale rol voor implementatie van onderzoek in de praktijk is de rol van de HBO-verpleegkundige. Samen met de Waalboog onderzoeken wij hoe we deze een positie kunnen geven in de ouderenzorg. De HBO-verpleegkundige is bij uitstek degene naast het uitvoeren en implementeren van onderzoek haar collega’s hierbij kan coachen. Zo wordt ook de ouderenzorg een inspirerende en uitdagende  werkomgeving waar ook de HBO-verpleegkundige haar plek weet te vinden en zich professioneel en persoonlijk kan blijven ontwikkelen.

718d8540-5974-11ee-bfcd-024215b4a989 Fotoshoot vergaande samenwerking door HAN academie gezondheid en vitaliteit bij de Waalboog.

Contact

Vragen? Neem voor meer informatie contact op met Viviane Knoops, projectleider, via viviane.knoops@han.nl.