Strategisch partnerschap Sensire - HAN

Sensire biedt dag en nacht verzorging, verpleging en gespecialiseerde zorg, bij mensen thuis of in één van hun woonzorgcentra. Samen verkennen Sensire en HAN de toekomst van de wijkverpleging. Want de uitdagingen zijn groot. We onderzoeken hoe we vergaand kunnen samenwerken en kunnen toewerken naar gezamenlijk ontwikkelen en innoveren in de wijk. Samen zetten we al mooie eerste stappen in de integratie van praktijk-, onderwijs en onderzoek.

109933 verpleegster in gesprek met een oudere vrouw in een rolstoel

Uitdagingen

Het aantal ouderen stijgt de komende jaren hard. Dat betekent dat de vraag naar zorg ook stijgt. De impact op de zorg is enorm. De uitdagingen van de vergrijzende samenleving vragen meerdere oplossingen. Één van die oplossingen is investeren in een goede wijkverpleging in de regio. Wijkverpleging is cruciaal in ons zorgsysteem: het voorkomt ziekenhuisopnames, zorgt dat mensen thuis verder kunnen herstellen na een operatie (ziekenhuisverplaatste zorg), verlicht het werk van huisartsen en helpt mensen zelfstandig (en langer thuis) te blijven wonen. Om  ons zorgsysteem toegankelijk te houden zien we dat steeds meer zorg verschuift van de 2e lijn naar de 1e lijn. Maar hoe zou deze verschuiving er dan precies uit moeten zien? Waar is behoefte aan? Welke competenties hebben (de toekomstige) professionals dan nodig? En wat betekent dit dan voor de studenten die we opleiden? HAN wil hier samen met Sensire in optrekken en samen verkennen hoe de toekomst van de wijkverpleging er uit zou moeten komen te zien. 

120492 ouderenzorg met patient

Docent onderzoeker praktijk

Anne Harderwijk werkt als Docent Verpleegkunde bij de HAN en is als Docent Onderzoeker Praktijk aan Sensire verbonden. Ze is wekelijks op locatie te vinden en begeleidt studenten die bij Sensire stagelopen of onderzoek doen. Op die manier zorgen we voor korte lijnen en willen we een brug slaan tussen de HAN en Sensire. Anne werkt aan de HAN als docent Verpleegkunde. Daarnaast doet ze ook onderzoek bij het lectoraat van Wijkverpleging, onder leiding van Minke Nieuwboer. Bij Sensire is Anne, samen met haar collega's bij Sensire, de kartrekker om in de dagelijkse beroepspraktijk de werelden van onderwijs, onderzoek en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

 

322220 portretfoto Anne Harderwijk lectoraat Wijkverpleging

Wijkverpleging

Bij de HAN studeren jaarlijks zo'n 500 studenten af voor HBO verpleegkunde. Het merendeel gaat na hun studie werken in het ziekenhuis. Dit terwijl gezien bovenstaande ontwikkelingen wijkverpleegkundigen heel hard nodig zijn. De HAN en Sensire onderzoeken waar dit aan ligt en hoe dit anders kan en moet. "Als wijkverpleegkundige heb je veel uitdagingen en krijg je veel verantwoordelijkheden, dit is heel anders dan wanneer je als verpleegkundige werkzaam bent in het ziekenhuis."

Anne; "De wijk is een heel andere setting dan de meeste studenten gewend zijn: in het begin vonden sommigen dat lastig. Wijkverpleegkundigen doen ’s middags vaak coördinatietaken op kantoor, dat is toch niet interessant? Maar door hun ervaringen te delen, leren ze langzaamaan dat wijkverpleegkundigen óók cliëntzorg leveren. Zo krijgen ze een eerlijk beeld van het vak.”

 

Ontwikkeling en innovatie

Op het gebied van onderzoek werken de HAN en Sensire op twee thema’s samen: meesterschap, ofwel verpleegkundig leiderschap, en zorgtechnologie. Studenten onderzoeken bijv. de anamnese die Sensire zelf in de praktijk heeft ontwikkeld. 'Werkt die inderdaad zo goed als we denken?' Waar voorheen onderzoeksstages binnen Sensire voorheen vooral gezien werden als onderdeel van de HAN, worden deze thema's vanuit vergaande samenwerking opgesteld.

In de samenwerking met Sensire zijn we echt aan het pionieren. Niet alles hoeft meteen te lukken, maar door samen dingen uit te proberen, ontdekken we wat er in de samenwerking beter kan. Inzichten worden gebruikt om zaken beter op elkaar af te stemmen. Dagelijks verkennen we het spoor van innovatie met als doel om in gezamenlijkheid de uitdagingen in de wijkverpleging aan te pakken en samen te ontwikkelen en innoveren.

487299 Stockfoto voor factsheet Drie Gasthuizen Groep van de minor Circulaire Economie S1 22-23.

Contact

Vragen? Neem voor meer informatie contact op met Viviane Knoops, projectleider, via viviane.knoops@han.nl.

30476 Laptop met blauwe hoes