Lector Maaike Hermsen

Dilemma's in de dagelijkse zorg aan kwetsbare cliënten, ze moeten een kompas zijn bij het doen van onderzoek. Mijn expertise is (het stimuleren van) morele reflectie op het goede leven, goede zorg en ondersteuning aan kwetsbare burgers.

geestelijke zorgprofessional speelt muziek af bij vrouw met syndroom van down

Interne overtuigingen, waarden en normen van begeleiders zijn bepalend voor de wijze waarop zij ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking. Wanneer vinden we gedrag bijvoorbeeld ontregelend en hoe kijken we naar mensen met een beperking? Welke (voor)oordelen leven er?

Begeleiders geven aan dat het helpt om die overtuigingen te kennen bij de zoektocht naar goede zorg en bij het aangeven van grenzen. In ons onderzoek dragen we bij aan het stimuleren van morele reflectie op het goede leven en op goede zorg voor (aankomende) professionals. Daarnaast proberen we met inzichten van ons inclusieve onderzoek de kwaliteit van de zorg te verbeteren door de mens met een verstandelijke beperking en zijn naasten centraal te stellen. 

433723 onderzoek lector Ethiek verbinding verstandelijke beperking Maaike Hermsen

Over Maaike

Expertises

  • Professionalisering begeleiders
  • Samenwerking met ervaringsdeskundigen
  • Netwerkgericht werken

 

Lectoraat Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking

Wij doen onderzoek naar het verbeteren van een betekenisvolle verbinding met mensen met een verstandelijke beperking en hun naasten. Dit doen we samen met partijen uit het werkveld. Wbekijken vooral hoe normatieve professionalisering van beroepskrachten kan bijdragen aan ondersteuning van deze groep. 

geestelijke zorgprofessional speelt muziek af bij vrouw met syndroom van down

Nieuws

307102 studenten groep werkoverleg man vrouw
Profiel Zorg van de voltijdopleiding Social WorkStudenten en onderzoekers houden elkaar scherp
31687 null
363271 tekstbalonnen maken voor onderzoekend handelen
Werken en leren in de gehandicaptenzorg“Sociaal Werk is een ambacht”
340605 Vriendinnen met armen om elkaars schouder
432608 Tekening gemaakt in de art-based community
413075 STERKplaats, Handreiking Jaheed
365594 onderzoek-ethiek-van-verbinding_Ambassadeursleergang_foto-Veerle-ter-Wal&Suzanne-van-Raaij_2022
Waardenkompas gehandicaptenzorgAls je waarden in conflict komen
31751 studenten op straat met kaartjes in hand
357700 Eindresultaat training visueel communiceren

Projecten

Zintuigenlabo

Hoe maken we vanuit onze zintuigen contact? De STERKplaats Nijmegen en het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking zijn het zintuigenlabo opgestart om dit te onderzoeken. We zijn een groep met ervaringsdeskundigen, coaches, onderzoekers, studenten en docenten.

427883 Project Zichtbaar maken wat werkt van HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding voor mensen met een verstandelijke beperking, vormgever Sanneke Duijf

Ambassadeursleergang

Onderzoek naar de ambassadeursleergang voor mbo- en hbo-medewerkers met een verpleegkundige, verzorgende of agogische achtergrond is belangrijk. Wat is de meerwaarde? Nieuwe inzichten dragen bij aan het optimaliseren van de leergang.

82160 duo lacht

Het Waardenkompas

Het sociaal domein bestaat uit diverse beroepen met ieder een eigen beroepscode. Dit project heeft als doel een domeinspecifieke aanvulling (inkleuring/kompas) te realiseren op de ethische code Sociaal Werk, bedoeld voor professionals werkzaam in de gehandicaptenzorg.

31751 studenten op straat met kaartjes in hand

in Goeden Doen

Mensen met een verstandelijke beperking wil je zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het niet alleen belangrijk te luisteren naar hun wensen en behoeften, ook de normen en waarden van hun naasten en zorgprofessionals tellen mee.

289887 Twee vrouwen aan tafel met laptop, verstandelijke beperking

Sociale rechtvaardigheid door 'art-based communities'

Mensen met een verstandelijke beperking leven nog te vaak in een sociaal isolement. Hoe kunnen zij gelijkwaardiger deelnemen in onze samenleving? Art-based communities waarin mensen met en zonder beperkingen samen kunst maken zijn wellicht een goed middel voor een sociaal rechtvaardigere samenleving.

Verfkwasten voor schilderdoek

Zichtbaar maken wat werkt

In dit project gaan we op zoek naar positieve ervaringen in de samenwerking tussen volwassenen met een verstandelijke beperking die wonen op een woonvorm, hun naasten en hun begeleiders. We willen zichtbaar maken wat werkt.

427880 Project Zichtbaar maken wat werkt van HAN Lectoraat Ethiek van Verbinding voor mensen met een verstandelijke beperking

EVB+ in beeld 

Bij EVB+ in Beeld doen we praktijkgericht onderzoek naar de bevorderende en belemmerende factoren in de begeleiding van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+).

moeder en gehandicapte dochter in rolstoel in keuken

Verbeelding van het goede leven

De invulling van het goede leven is voor een ieder persoonlijk. Daarom is het opvallend dat visies van zorgorganisaties, maar ook van landelijke en internationale overheidsdocumenten, vaak voorschrijven wat een ‘goed leven’ voor mensen met een verstandelijke beperking is.

toekomstlokaal

Publicaties

Er verschijnen regelmatig publicaties van Maaike Hermsen met betrekking tot haar onderzoeken rondom het onderwerp 'Ethiek van verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking'. Een overzicht van alle publicaties vind je hier.

Student Rosa Brugts met kind van Richard Sleegers

Blijf op de hoogte Abonneer op onze nieuwsbrief

Wat speelt er bij dit lectoraat en de andere lectoraten van de Academie Mens en Maatschappij? De nieuwsbrief wordt 3 maal per jaar verzonden en geeft je bronnen voor sociale inspiratie.

student leest document