Stel jezelf op de proef en betrap de wolf in jezelf

"Als ervaringsdeskundige hoor ik bij het team dat werkt in een open kantoortuin. Het is 14.00 uur; vergadertijd. Ik zie mijn collega’s één voor één vertrekken naar de vergaderruimte, zij vragen elkaar om mee te gaan. Mij wordt niets gevraagd. Waarom eigenlijk niet? Ik hoor toch ook bij dit team?” Alle mensen met een verstandelijke beperking hebben ervaringen met buitengesloten worden, soms hun hele leven lang. Dat kan gaan om duidelijke vormen van buitensluiting zoals pesten. Maar vaak ook gaat het om onbedoelde vormen van buitensluiting, vormen die verborgen zijn.

395615 blij confetti feest

Minder denken in ‘zij’ en ‘wij’

Op vrijdagmiddag 16 juni 2023 organiseerde het Lectoraat Ethiek van Verbinding met mensen met een Verstandelijke Beperking van HAN University of Applied Sciences samen met STERKplaats Nijmegen het festival Op de proef! Met ons lectoraat willen we door middel van onderzoek bijdragen aan de ambitie dat Nederland in 2030 een samenleving is waaraan mensen met een verstandelijke beperking vanzelfsprekend deel uitmaken. En waarin de kloof tussen mensen die wel en niet kunnen meedoen kleiner wordt in plaats van groter. Er minder wordt gedacht in ‘wij’ en ‘zij’.

De wolf in jezelf

Deze ambitie is er een van ons allemaal; zijn we onszelf eigenlijk bewust van onze verborgen vormen van uitsluiting? Sluiten we mensen uit omdat we denken dat samenwerken met mensen met een verstandelijke beperking niet mogelijk is, omdat het dan sneller gaat? Omdat we het beter denken te weten?

Het festival was een uitnodiging om je te laten ‘betrappen’ door de wolf in jezelf. Om je eigen verborgen vormen van uitsluiting te bevragen. Lees het hele verslag van lector Maaike Hermsen op het Webblog Onderzoek & Innovatie Mens en Maatschappij.