Studenten Social Work creëren innovatief zorgproduct voor gehandicapten in onderwijs

Werken aan verbetering in de gehandicaptenzorg. Wat houdt dat in? Maak kennis met studenten Social Work Emma Rutten en Juul Bergevoet. Ze vertellen je graag over hun project, de samenwerking met lector Maaike Hermsen en onderzoeker Ida van Asselt-Goverts én over hun band met de gehandicaptenzorg.

298651 Stockfoto, jongen met een beperking

Emma en Juul hebben met veel toewijding gewerkt aan hun onderzoek “Gehandicaptenzorg in het onderwijs”. Dat hoort bij het project Ambassadeursleergang van het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking. Lector Maaike Hermsen en onderzoeker Ida van Asselt-Goverts begeleiden de studenten in hun onderzoekstraject. Centraal staat de inbedding van de gehandicaptenzorg in het reguliere beroepsonderwijs zoals bij HAN Social Work of ROC Nijmegen.

Bijdragen aan kwaliteit

Op welke manier dragen de studenten bij aan de kwaliteit van het onderwijs? “De opleidingen Social Work van de HAN en Maatschappelijke Zorg niveau 3 en 4 van het ROC Nijmegen kunnen naar aanleiding van dit onderzoek bepalen op welke manier de inbedding van de gehandicaptenzorg verbeterd kan worden in het onderwijs”, vertellen Emma en Juul. Via het lectoraat worden resultaten teruggekoppeld aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  en de beroepsverenigingen BPSW en V&VN.

Inspirerende stages

“Toen ik startte met de opleiding Social Work, had ik nooit gedacht dat ik in de gehandicaptenzorg zou gaan werken,” zegt Emma. Ook Juul liep met diezelfde gedachte rond. “Ik bleef hangen in mijn onwennigheid tegenover de doelgroep.” Máár, stages gaven de doorslag. Juul zag bij Zozijn hoe het is om te werken met kinderen met een ernstige meervoudige beperking. En Emma ontdekte bij Pluryn dat “het vak eigenlijk heel goed bij me past!”

365593 onderzoek-ethiek-van-verbinding_Ambassadeursleergang_foto-Emma-Rutten&Juul-Bergevoet_2022
Studenten Social Work Emma en Juul

Laaiend enthousiast

Studenten kunnen zich over het algemeen moeilijk voorstellen wat het is om te werken in de gehandicaptenzorg. Dat zien Emma en Juul terug bij medestudenten. “Nu zijn we laaiend enthousiast over deze doelgroep en willen we de komende tijd zeker nog blijven werken in de gehandicaptenzorg.” Dat enthousiasme heeft zich vertaald in een succesvol eindproduct.

Gehandicaptenzorg in het onderwijs

Het adviesrapport gericht aan professionals binnen het beroepsonderwijs heet 'Gehandicaptenzorg in het onderwijs'. Voorbeelden van aanbevelingen door Emma en Juul zijn:

1. Beeldmateriaal

"Dit kan ingezet worden in de les om studenten een realistisch beeld te geven van de gehandicaptenzorg."

2. Meeloopdag of stage

"Dit is ook belangrijk voor een realistische beeldvorming onder studenten."

3. Gastlessen

"Gastsprekers kunnen een les verzorgen om het realistische beeld te creëren bij studenten."

4. Meer docenten met praktijkervaring

"Docenten die ervaring hebben in de gehandicaptenzorg kunnen dit thema ook veel beter overbrengen dan docenten met een andere werkachtergrond."

5. Docenten handvatten bieden

"Docenten met andere specialisaties kunnen door middel van handvatten het realistische beeld overbrengen."

Prettige samenwerking met Maaike en Ida

Meedenken over nieuwe ideeën, en nieuwe invalshoeken, veel enthousiasme over de inbreng van de studenten. De samenwerking tussen lector Maaike Hermsen en onderzoeker Ida van Asselt-Goverts, en de Emma en Juul is succesvol.

“Onze begeleiders vanuit het lectoraat zijn zelf ook bezig met een onderzoek,” leggen Emma en Juul uit. “Ondanks de volle agenda maken ze altijd tijd voor ons vrij. Dat ervaren we als zeer prettig en we voelen ons echt gesteund.”

Meer over Ambassadeursleergang

In het kader van het thema vakmanschap en beroepsontwikkeling binnen het programma Volwaardig Leven, de positionering en profilering van begeleiders in de gehandicaptensector, én in het kader van de arbeidsmarktproblematiek heeft het Lectoraat Ethiek van Verbinding met Mensen met een Verstandelijke Beperking onderzoek gedaan naar de ambassadeursleergang voor mbo- en hbo-medewerkers met een verpleegkundige, verzorgende of agogische achtergrond. De leergang is door V&VN en BPSW ontwikkeld.