Onderzoek

In de afgelopen 18 jaren bouwde ons lectoraat veel expertise op in het beantwoorden van een variëteit aan praktijkgerichte onderzoeksvragen. We zetten hiervoor kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden in. En richten ons vooral op het thema duurzaam passend werk.

twee vrouwen in gesprek

Informatie over het onderzoek

Ons lectoraat doet onderzoek naar:

 • het begrijpen, verklaren en veranderen van gedrag en omstandigheden van mensen en organisaties. Zo werken we om aan duurzame inzetbaarheid van (potentieel) werkenden te komen;
 • het deskundig begeleiden van mensen in de werkende leeftijd en van organisaties om duurzaam passend werk te realiseren;
 • het versterken van het responsief en lerend vermogen van (potentieel) werkenden, professionals  en organisaties;
 • het realiseren van passende ondersteuning voor mensen in kwetsbare situaties.

Onze lector en associate lectoren, evenals de leden van de kenniskring, houden zich met deze thematiek bezig. De lectoren hebben een eigen focus. Lector Josephine Engels houdt zich met name bezig met onderzoek naar het gezond en vitaal houden van werkenden. Ze richt zicht daarbij met name op de vitale en gezonde context. Associate lector Lineke van Hal richt zich op onderzoek naar de ondersteuning van mensen om aan het werk te komen. Associate lector Nathan Hutting richt zich op het onderzoek naar werkenden met een chronische aandoening, arbeidsgerichte zorg en interdisciplinaire samenwerking.

Voor wie werken wij

We onderscheiden de volgende 3 doelgroepen voor ons onderzoek:

 • (kwetsbare) werkenden: denk daarbij aan (toekomstige) werkenden, bijvoorbeeld ook met een chronische aandoening, oudere werknemers.
 • mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.
 • (toekomstige) professionals: iedereen die met werkenden te maken heeft. Dit omvat arboprofessionals, maar ook zorgprofessionals die voor patiënten in de werkende leeftijd zorgen.
 • intermediaire groepen, zoals leidinggevenden en werkgevers. Deze doelgroep is belangrijk in de ondersteuning bij optimale arbeidsparticipatie van kwetsbare werkenden en (toekomstige) professionals. Dit geldt zeker bij de transitie naar werk.

Met wie werken wij

In ons onderzoek werken we samen met diverse partners om praktijkgericht onderzoek vorm te geven. Dit zijn partners van zowel binnen als buiten de HAN.

 • Radboud Universiteit Nijmegen: IQ-healthcare, HRM, AMD (Arbo- en Milieudienst), afdeling Sociale Geneeskunde, afdeling Managementwetenschappen
 • Breed Platform Arbeid: 36 lectoren van 12 hogescholen
 • Het RIVM
 • Coronel Laboratorium / AMC
 • Universiteit Maastricht
 • Landelijk Platform Chronisch Zieken en Werk: een netwerk van onderzoekers in het veld arbeid en gezondheid. Het lectoraat maakt hier deel uit.
 • Arbodiensten: Zorg van de Zaak, de Bedrijfspoli
 • Bedrijven/organisaties: Aalbers, de Sallandse Wegenbouw, VolkerWessels Bouwmaterieel, de Compassgroup, Facility & IT van de HAN
 • Beroepsorganisaties: KNGF, V&VN/Arboverpleegkundigen
 • Zorgalliantie.nu!: een netwerk van zo’n 30 zorginstellingen in de regio Arnhem / Nijmegen. Het Lectoraat Arbeid en Gezondheid verzorgt een Werkplaats Vitaliteit die in september 2011 is gestart.
 • UMCG Groningen
 • Centrum Werk Gezondheid