HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Gezond samenwerken rond nieuw concept Healthy Healthcare

Healthy Healthcare kan een nieuwe creatieve oplossing zijn voor professionals in de gezondheidszorg die zich afvragen hoe we de kwaliteitsstandaarden binnen de gezondheidszorg handhaven. En hoe doen we dat als de sector door vergrijzing en beroepsgerelateerde uitval met steeds minder mensen toch goede zorg wil verlenen?Leden van het netwerk van de European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) kwamen eind maart samen op de HAN Campus in Nijmegen om te discussiëren over Healthy Healthcare. Wat is de bedoeling?

HAN Redactie
08 april 2019
portret Annet de Lange
Tips en adviezen

Hoe nu verder met toetsing voor het diploma?

Door de corona-crisis komen er geen centrale eindexamens. Welk gevolg heeft dit voor de andere schoolexamens? Want juist op basis van die schoolexamens wordt nu vastgesteld of een leerling zijn diploma krijgt of niet. Dit roept veel vragen op bij scholen en leerlingen.

HAN Redactie
06 april 2019
examenformulier, student met potlood

Alumni Medische Hulpverlening HAN winnen Joke Mintjes Award 2019

Nina Drijfholt en Monique Vaneker, beiden werkzaam als Bachelor Medisch Hulpverleners en oud-studenten van de HAN, kregen op 2 april de Joke Mintjes Award 2019 uitgereikt. Zij hebben onderzoek gedaan naar Nederlandse Triage Standaard (NTS) triage van pijn op de borstklachten op de huisartsenposten. De uitreiking vond plaats tijdens het HAN symposium 'Samen werken, samen opleiden in de acute intensieve zorg: bloed, zweet en tranen'. De nadruk lag op het (toekomstig) samen opleiden en samen werken vanuit diverse invalshoeken.

HAN Redactie
04 april 2019
bloed prikken oefenen

Alumni Medische Hulpverlening HAN winnen Joke Mintjes Award 2019

Nina Drijfholt en Monique Vaneker, beiden werkzaam als Bachelor Medisch Hulpverleners en oud-studenten van de HAN, kregen op 2 april de Joke Mintjes Award 2019 uitgereikt. Zij hebben onderzoek gedaan naar Nederlandse Triage Standaard (NTS) triage van pijn op de borstklachten op de huisartsenposten. De uitreiking vond plaats tijdens het HAN symposium 'Samen werken, samen opleiden in de acute intensieve zorg: bloed, zweet en tranen'. De nadruk lag op het (toekomstig) samen opleiden en samen werken vanuit diverse invalshoeken.

Er is geen omschrijving beschikbaar
Annelies Peters
04 april 2019
Telefoons internationaal

Tips voor toetsen op afstand in hbo en wo

Corona heeft studenten letterlijk op afstand gezet: hun onderwijs verloopt volledig via internet. Ook de toetsing moet zo veel als mogelijk doorgaan, maar hoe? Het kersverse online platform van netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o blijkt een populaire bron van informatie. De teller stond binnen een week op ruim 300 leden.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
01 april 2019
Twee studenten overleggen met laptop

Wie niet wendbaar is, is gezien in onze snel veranderende wereld

Het zwaartepunt Smart Region van de HAN wil krachtige impulsen geven aan de wendbaarheid van mens, organisatie en regio. In onze snel veranderende wereld is dat van het allergrootste belang, aldus programmamanager Smart Region, Maarten van Gils.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
29 maart 2019
portret Maarten van Gils
onderwijs in coronatijd

Van crisis naar kans in het onderwijs

We zijn nu ruim een week vanuit huis aan het leren en lesgeven. De meeste leraren en docenten hebben wel hun weg kunnen vinden. Marijke Kral, lector Leren met ict schreef er een blog over. Hoe iedereen noodgedwongen de stap naar online onderwijs in een week heeft genomen. Maar dat er ook ruimte ingebouwd moet worden voor reflectie en evaluatie. Want niet alles is mogelijk en juist nu zie je dat de verschillen tussen de mogelijkheden die leerlingen en studenten hebben soms groter dan ooit is. En de effecten ervan.

HAN Redactie
27 maart 2019
Lector Marijke Kral

HAN-promotiebeurs: onderzoek beweegprogramma bij kinderen

Jan Willem Teunissen, HAN-docent en onderzoeker bij het Lectoraat Herkennen en Ontwikkelen van Sporttalent, heeft een HAN-promotiebeurs ontvangen. Sinds 1 februari is hij gestart met het onderzoeksproject 'Transfer of fundamental motor skills between sports in young children'. Welke onderzoeksvragen gaat hij beantwoorden?

Annelies Peters
26 maart 2019
kinderen tijdens gymles

HAN en partners ontwikkelen support voor truck docking

Een Duits-Nederlands consortium werkt in het project VISTA - onder leiding van HAN Automotive Research - aan de ontwikkeling van een innovatief supportsysteem voor het aanlanden (in vaktaal 'docken' genoemd) van truck/trailercombinaties op distributiecentra. Dit blijkt een kritische schakel in het logistieke proces. Studenten van de Master Engineering Systems: Automotive Systems hebben meegewerkt aan dit project.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
19 maart 2019
distributiecentrum

Zwaartepunt Health ‘verrast’ op Health Valley Event

Op Health Valley Event, het jaarlijks zorginnovatie congres, bracht de HAN dit jaar de focus van het zwaartepunt Health voor het voetlicht: ‘het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen’. Voor de bezoekers van het event een ‘verrassende inbreng’ waar ze niet omheen konden, alleen al vanwege de prominente stand bij de ingang. De meest gehoorde reactie: ‘wat goed dat de HAN hier aandacht voor vraagt’. Het triggerde ook de vraag: ‘en hoe dan?’.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
15 maart 2019
null