De mondhygiënist neemt steeds meer taken over

De opleiding Mondzorgkunde bestaat 50 jaar. Sinds het begin is er veel veranderd in de opleiding, vooral sinds mondhygiënisten wettelijk bevoegd werden om behandelingen zoals gaatjes vullen zelf te doen. En dat is hard nodig want voldoende goede mondzorg is hard nodig. Er is steeds meer vergrijzing en meer mensen dan vroeger behouden hun eigen gebit. Maar dat gebit is er niet altijd zo best aan toe, zo vertelt Manuela Hermens van de HAN.

488631 Headerbeeld lustrum MOndzorgkunde 50 jaar

Nauwelijks bij de tandarts

Hermens: “We zien door sociale ongelijkheid helaas dat kinderen soms niet of nauwelijks bij de tandarts komen en uiteindelijk dan ook met heel veel mondzorgproblemen zitten. Dus we hebben steeds meer werk.”

Dan is het maar goed dat mondhygiënisten bepaalde taken van de tandarts overnemen zoals gaatjes vullen of een verdoving zetten. Sinds 2006 worden ze daar al voor opgeleid maar dankzij de officiële BIG registratie (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) mogen ze die taken ook zelfstandig uitvoeren.

"De mondhygiënist krijgt er steeds meer taken bij"
 

Omroep Gelderland bezocht de opleiding Mondzorgkunde

508431 Omroep Gelderland op bezoek bij Mondzorgkunde Philips van Leydenlaan. 50-jarig bestaan opleiding

Voorop in samenwerking

De derde- en vierdejaarsstudenten van de HAN werken in een masterkliniek dan ook samen met studenten tandheelkunde uit het vierde, vijfde en zesde jaar. Samen zijn ze vanuit de Radboud Universiteit verantwoordelijk voor ongeveer 800 patiënten. Ze maken samen plannen en verdelen de zorg. Ze kennen elkaar en elkaars expertise al voordat ze afstuderen. Deze manier van samen les krijgen is uniek in de wereld, zo zegt de HAN. De extra handelingen die een mondhygiënist van de tandarts kan overnemen, geeft ruimte voor samenwerking. Dat is hard nodig want er is een dubbele vergrijzing; niet alleen de patiënten worden ouder maar ook veel zorgmedewerkers gaan met pensioen.

Spin in het web

De mondhygiënist is een soort spin in het web, die doorverwijst naar de tandarts als het de expertise van de mondhygiënist overstijgt. Daarnaast zijn mondhygiënisten ook mondcoaches, die kijken naar de leefstijl van patiënten. Manuela Hermens (HAN): “We hebben dat gaatje gevuld maar dan is het ook goed om te kijken naar hoe dat gaatje is ontstaan.”

Mondhygiënist worden?

Voor een gezonde mond! Als mondhygienist motiveer je mensen tot gedragsverandering en geef je inzicht in hun leefstijl. Bij HAN Mondzorgkunde word je in 4 jaar tijd opgeleid tot preventiespecialist in de mondzorg.   

studenten oefenen op elkaar
draw-cta-title