HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

NWO-subsidie voor onderzoek naar actieve levensstijl

NWO heeft vanuit de Nationale Wetenschapsagenda het subsidievoorstel TRansition Into Active Living (TRIAL) gehonoreerd met een bedrag van ruim € 1,7 miljoen. Het doel van het onderzoek is om mensen fysiek actief te houden in alle stadia van het leven. Het voorstel is een uitvloeisel van een samenwerking tussen de HAN, het Mulier Instituut en de Radboud Universiteit.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
13 juni 2019
studenten staan klaar voor de start
Dementie

Dementiezorg toegankelijker maken voor niet-westerse culturen

De Nederlander is recht voor zijn raap, praat niet om de hete brij heen en heeft doorgaans weinig last van schaamte. Dat mag dan voor velen van ons gelden, maar ‘de Nederlander’ bestaat niet. Mensen met een migratieachtergrond steken - gemiddeld genomen - anders in elkaar. En dat is slechts één van de redenen waarom ze moeilijker toegang vinden tot de zorg.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
11 juni 2019
null
zicht op kenmerken

Programma voor formatief evalueren

Steeds meer scholen en leraren willen toetsing en beoordeling van leerlingen zo inzetten dat het het leren stimuleert. Niet alleen als afsluiting van een leerproces. Die formatieve aanpak blijkt in de praktijk nog best lastig. Janneke van der Steen (HAN) onderzoekt met een RAAK PRO-subsidie hoe je komt tot een volwaardig programma van formatieve leeractiviteiten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
11 juni 2019
studenten in klas docent staat voor de klas

Maak e-health begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen

Het lijkt zo makkelijk, gezondheid(szorg) ondersteunen of verbeteren via de digitale snelweg. Maar de praktijk van e-health is helaas anders: te vaak kiest de zorg voor een ‘presenteerblaadje’ dat niet past bij laaggeletterden, hoogbejaarden of bijvoorbeeld blinden en slechtzienden. Dat leidt tot onnodige gezondheidsverschillen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
03 juni 2019
Ouderenzorg
Promotie

Marieke de Greef promoveert op belang samenwerkingsrelatie bij gezinshulpverlening

Veel gezinnen met problemen op het gebied van opvoeding of de ontwikkeling van kinderen, krijgen opvoedondersteuning in de thuissituatie. Positieve resultaten van die hulpverlening zijn helaas niet vanzelfsprekend. Welke factoren dragen bij aan effectieve gezinshulpverlening?

Annelies Peters
03 juni 2019
twee studenten zitten, student staat

Toekomstige academische leraren (ALPO) nog beter in het zadel

Voor verandermanagement moet je niet alleen kennis hebben, maar ook vaardig zijn in delen, inspireren en motiveren. De nieuwe module Burgerschap van de ALPO is daarom zó samengesteld dat de theorie en praktijk van verandermanagament beide ruim aan bod komen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
03 juni 2019
studenten in klas docent staat voor de klas

Behoud ook de kwetsbare zorgprofessionals voor de zorg

De arbeidsmarktkrapte in zorg en welzijn is nog lang niet verholpen. Niet alleen omdat de instroom tekortschiet, ook omdat de uitstroom te hoog is. Vooral 50+’ers en mensen die laag opgeleid zijn of naast hun werk ook mantelzorgtaken hebben, hangen hun baan als zorgverlener nogal eens aan de wilgen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
27 mei 2019
null
Loopbaan APK event

Een geregelde check van je loopbaan zou heel normaal moeten zijn

Tijdens een drukbezocht Loopbaan APK event in Nijmegen-Lent werd de discussie over duurzame inzetbaarheid volop gevoerd. HAN-lector Jos Sanders: “We hebben eigenlijk alles in huis voor een geregelde loopbaancheck: de kennis, de instrumentarium, de data… Laten we er samen voor zorgen dat het de mensen die het nodig hebben ook bereikt.”

HAN Redactie
26 mei 2019
jonge mensen overleggen op kantoor

Rianne van Boekel: dankzij postdoc meer inzicht in de problematiek van pijn

Welke patiënten lopen de kans om na een operatie veel pijn of complicaties te krijgen? En welke factoren beïnvloeden die kans? Dat is het onderwerp waarin docent-onderzoeker Rianne van Boekel zich de komende 2 jaar nog verder zal verdiepen. Ze kan dat doen dankzij een postdoc, een beurs voor gepromoveerde docenten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
20 mei 2019
een verpleegkundig specialist van het pijnteam overlegt samen met een verpleegkundige en een patiente hoe het met de pijnklachten na een operatie is
Mooie initiatieven, nu nog structuur

Student als Partner in toetsing

Student als Partner werd enkele jaren geleden gelanceerd binnen de HAN en sindsdien is het min of meer hot. Hoe zit het met het samen werken / samen leren als het gaat om toetsing? We gaan in gesprek met Jeroen van der Linden: onderzoeker bij onze onderwijslectoraten, (docent) onderwijskundige en promovendus.

HAN Redactie
13 mei 2019
Student maakt toets