Worstelen, kietelen, klokkenluiden en bespreekbaar maken

Worstelen, kietelen, klokkenluiden en bespreekbaar maken - vier werkwoorden die van toepassing blijken op de vier workshops tijdens het symposium 'Hoe kan de financieel professional de wereld redden?' op 16 april 2024. Workshopmoderators Henk Ruiter, Fred de Jong, Paul Brouwer en Nicole den Hartigh geven elk een eerste terugblik!


Nu dus een eerste terugblik, op een later moment volgt uitgebreidere berichtgeving over de resultaten van de workshops: alles wat we hebben 'opgehaald' tijdens de discussies als antwoorden op gestelde vragen en uit de interactie bij het werken in groepjes - interactie die de deelnemers en ons geïnspireerd heeft! Ook draagt dit bij aan de onderzoeksagenda van het lectoraat Futureproof Control.

Hoe zat het ook alweer? 

De vier workshops

Tijdens het HAN Symposium 'Hoe kan de financieel professional de wereld redden?' volgden op de keynotes in het ochtendprogramma twee rondes van vier workshops in de middag. 

Workshop 1 Impact van de accountant bij verduurzaming van het mkb a.d.h.v. het maatschappelijk jaarverslag dr. Marlies de Vries RA | Henk Ruiter
Workshop 2 Impact van de integraal adviseur bij verduurzaming van het mkb dr. Maaike Lycklama à Nijeholt | Fred de Jong
Workshop 3 CSRD in relatie tot integrated thinking, control & reporting drs. Vera Moll | Paul Brouwer
Workshop 4 Business Ethics voor de finance professional prof. dr. mr. Marcel Pheijffer | Nicole den Hartigh

 

Terugblik workshop 1 - Henk Ruiter
 

"Interessant is de vraag of de impact van de accountant mogelijk verder reikt"

Wat is de impact van de accountant bij de verduurzaming van het mkb? Marlies de Vries geeft haar visie als expert. Ze kent de sector van binnenuit en ze geeft aan dat de accountancysector de afgelopen tien jaar hard heeft gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole.

Pas de laatste jaren begint de aandacht voor duurzaamheid toe te nemen. Het accent ligt daarbij vaak op de CSRD-verantwoordingen die beursgenoteerde bedrijven en andere grote organisaties moeten opstellen. Hier ligt voor de accountant een rol om zekerheid te verstrekken bij deze verantwoording: assurance. Doel is dat de maatschappij erop kan vertrouwen dat de CSRD-verantwoording een goed beeld geeft van de duurzaamheidsprestaties en dat deze verantwoording volgens de regels is opgesteld.

Interessant is de vraag of de impact van de accountant mogelijk verder reikt, bijvoorbeeld bij kleinere bedrijven. Deelnemers brengen in de workshop naar voren dat de accountant zijn klant kan uitdagen of ‘kietelen’ om na te denken over duurzaamheid. Daarbij gaat het gesprek over de toekomstbestendigheid van het bedrijf.

Portretfoto van docent-onderzoeker en kenniskringlid Henk Ruiter.
Terugblik workshop 2 - Fred de Jong
 

"Wat verstaan we eigenlijk onder integraal advies?"

De vraag die in onze workshop het meest leefde was ‘hoe maak je duurzaamheid bespreekbaar bij een mkb’er?’ Ook stelden deelnemers ons de vraag wat wij onder integraal advies verstaan. Daar komt ie:

Integraal advies
► is een multidisciplinair advies van een financieel professional aan een mkb’er,
► waarbij de samenhang van de vraagstukken wordt gezien en meegewogen,
► en dat gericht is op de toekomstbestendigheid van de onderneming. Meervoudige waardecreatie is de strategie hierbij. Door niet alleen te sturen op financiële waarde, maar ook op ecologische en sociale waarde, draagt een onderneming bij aan brede welvaart die niet ten koste gaat van komende generaties. En dit maakt de onderneming zelf ook toekomstbestendig.

Erg waardevol vond ik dat de deelnemers de interactie tijdens de discussie naar aanleiding van de vragen als fijn hebben ervaren. Ook was ik blij met de opmerking van een deelnemer die vond dat wij bij de HAN vooroplopen met duurzaamheid in relatie tot financieel professionals. Onze inspanningen en ambities worden gezien! De samenwerking met Maaike Lycklama á Nijeholt verliep erg prettig. We vulden elkaar aan en hebben direct plannen gemaakt voor verdere samenwerking.

Profielfoto van associate lector Sustainable Finance & Tax Fred de Jong.
Terugblik workshop 3 - Paul Brouwer
 

"Opvallend: vrijwel alle workshopdeelnemers zien de CSRD als kans"

Vera Moll (Director Sustainability Reporting & Strategy bij KPMG) leidde de twee workshops in met als hoofdvraag Als je meervoudige waardecreatie wilt creëren middels de CSRD, hoe doe je dat?

Deze vraag hangt natuurlijk samen met de vraag of je de CSRD ziet als een administratieve last die erbij komt (compliance) of dat je de CSRD ziet als een mogelijkheid om je strategie en je businessmodel (verder) te verduurzamen. Daar waar veel organisaties op dit moment worstelen met de implementatie van de CSRD, viel toch wel op dat vrijwel alle aanwezigen de CSRD zien als een mogelijkheid tot verduurzaming, en deze graag willen omarmen. Maar hoe doe je dat dan?

Veel vragen kwamen voorbij over het operationaliseren van informatiestromen van en naar ketenpartners, het organiseren van stakeholderbetrokkenheid tot en met het aanpassen van bestuur en toezicht, en het definiëren van effectieve KPIs.

Waar de CSRD eerst vooral nog werd gezien als een extra rapportageplicht, is het goed op te merken dat we inmiddels concreet werken aan het verduurzamen van de organisatieactiviteiten! Hier gaan we dan ook vooral onze onderzoeksagenda op richten.

Portretfoto van docent-onderzoeker en kenniskringlid Paul Brouwer.
Terugblik Workshop 4 - Nicole den Hartigh
 

"Wat zou jij doen? Doe je mee? Doe je niet mee? Word je klokkenluider?"

Marcel Pheijffer leidde de twee workshops in aan de hand van de uitspraak van de Public Company Accounting Oversight Board inzake de grootschalige examenfraude bij KPMG. KPMG Nederland kreeg een recordboete van $25 miljoen opgelegd. De boete die Australië kreeg bedraagt $450.000. Waarom zo’n groot verschil, vraagt u zich misschien af? Nou, dat hangt samen met hoe de top is omgegaan met het onderzoeken en bestrijden van deze kwestie.

Australië is actief aan de slag gegaan om deze misstanden een halt toe te roepen en heeft van meet af aan openheid van zaken gegeven. Dat was in Nederland niet het geval. Hier was de KPMG-top zelf betrokken, waarbij het niet in je voordeel spreekt als je als organisatieleiding het onderzoek tegenwerkt en leugens verkondigt (bron: PCAOB).

Een praktijkcasus als deze spreekt tot de verbeelding van liefhebbers van business ethics en bevat vele vraagstukken die ons lectoraat raken, zoals: Wat zou jij doen als je deel uitmaakt van een organisatie waar zoiets speelt? Doe je mee? Doe je niet mee? Word je klokkenluider? De mens maakt het verschil!

Portretfoto van Nicole den Hartigh, onderzoeker bij het lectoraat Futurerproof Control van de academie Financieel Economisch Management.

Meer weten en meer leren?