HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Minder CO2: al gamend met je neus op de feiten

We willen met zijn allen dolgraag naar een CO2-vrije wereld toe. Maar hoe groen zijn we op de HAN zélf nou eigenlijk bezig? Om dat duidelijk te krijgen, gingen studenten aan de slag met het project ‘CO2 Reductie HAN’, dat studenten en medewerkers middels een game met de neus op de feiten drukt.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
12 juli 2019
Zonnepanelen en windmolens

Ambient technology autisme-project HAN gehonoreerd door NWA-Ideeëngenerator

In het project 'The new scholastic landscape: Ambient technology to support people with autism' van de HAN-lectoraten Architecture in Health, Leren met ICT en Levensloopbegeleiding bij Autisme wordt onderzocht hoe een school met ambient technology meerwaarde kan bieden voor kinderen met autisme. Dit project heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda - Ideeëngenerator een financiering van bijna € 50.000,- toegekend gekregen voor verder praktijkgericht onderzoek.

HAN Redactie
12 juli 2019
begeleider toont afbeeldingen aan jonge patiënt met autisme

Revalidatie-oplossing HAN voor CVA-patiënten gehonoreerd door NWA-Ideeëngenerator

Voor CVA-patiënten is continu trainen essentieel voor het terugwinnen van verloren functionaliteit. Om de uitstekende faciliteiten van de revalidatiekliniek uit te breiden naar het dagelijkse leven, stellen onderzoekers van de HAN en de Sint Maartenskliniek een oplossing voor middels sensorische 'feed-forward'. Patiënten kunnen die al in de kliniek gebruiken en vervolgens inzetten in de leef- en werkomgeving. Dit HAN-project heeft in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda - Ideeëngenerator een financiering van bijna € 50.000,- toegekend gekregen voor verder praktijkgericht onderzoek.

HAN Redactie
12 juli 2019
man met vr bril kijkt omhoog
kennisrotonde

Wat heb je als leraar nodig om goed te kunnen ontwerpen?

Ontwerpen is een belangrijke taak in het onderwijs. Leraren ontwerpen lessen voor de eigen klas, maar maken bijvoorbeeld ook ontwerpen als bijdrage aan schoolontwikkeling. Wat vraagt dat nou eigenlijk van de (toekomstige) leraar en lerarenopleiding?

HAN Redactie
09 juli 2019
toekomstlokaal
Zwaartepunt Health

Sociaal-economische gezondheidsverschillen in zorgkosten, gezondheid en werk

Híj onderzoekt de relatie tussen zorgkosten en sociaal-economische status. Zíj houdt zich bezig met re-integratie van werkzoekenden met een slechte gezondheid en het voorkomen van uitval. Zo leveren onderzoekers Willem de Boer en Bouwine Carlier samen een waardevolle bijdrage aan de vraag hoe sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen zijn. Precies de focus van Health bij de HAN.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
08 juli 2019
null

CWZ en HAN ondertekenen convenant voor samenwerking in patiëntenlogistiek

De ziekenhuiszorg kan beter worden door deze slimmer te organiseren. Meer kennis over zorglogistiek leidt tot kortere wacht- en doorlooptijden en een efficiëntere bedrijfsvoering. Om deze reden wisselen HAN en het CWZ (Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis) expertise uit en ontwikkelen ze samen nieuwe initiatieven. Deze samenwerking is bezegeld tijdens het symposium: Zo plan je de beste patiëntreis en hebben de bestuurders Yvonne de Haan en Gosse van der Veen een convenant ondertekend voor samenwerking in de patiëntenlogistiek.

HAN Redactie
04 juli 2019
patient met mitella in bed luisteren naar hartslag

Sylka Uhlig promoveert op effecten rappen en zingen op emotieregulatie bij jongeren op school

Het gebruik van muziek kan welzijn en gezondheid van jongeren bevorderen, verbeteren of herstellen. Over werkzame muziek(therapie) interventies op scholen is echter nauwelijks iets bekend. Sylka Uhlig, docent-onderzoeker bij de HAN, heeft als eerste een motiverende muziektherapie-schoolinterventie voor groepen opgezet en getest. Haar onderzoek is gericht op de effecten van rappen en zingen op de emotieregulatie voor de bevordering van gedrag, zelf-identiteit en het sociaal functioneren bij jongeren. Zij is op 25 juni gepromoveerd bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
03 juli 2019
jongens in overleg tijdens theorieles

Met juiste focus kan zorgtechnologie briljante successen boeken

Ervaringsdeskundigheid is van groot belang bij het ontwerpen en toepassen van nieuwe zorgtechnologie. Je hebt niets aan technologische hoogstandjes als cliënten niet begrijpen hoe een apparaat werkt. Maurice Magnée en Rudie van den Heuvel verzorgden op het eerste Health-symposium de workshop 'Zorg en technologie; een briljante mislukking?'.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
01 juli 2019
biologie en medisch laboratoriumonderzoek student samenwerken laboratorium pipet

Bas Agricola promoveert op onderzoek Feedbackgesprekken

Feedbackconversatie is een specifieke vorm van student-docent interactie in het hoger onderwijs. Deze gespreksvorm kan studenten helpen bij het verkrijgen van essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de taak waaraan ze werken. Feedbackconversatie staat centraal in het promotieonderzoek van Bas Agricola, HAN-docent Voeding en Diëtetiek en onderwijskundig onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Hij is op 21 juni gepromoveerd op het proefschrift 'Who’s in Control? Finding Balance in Student-Teacher Interactions'.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
25 juni 2019
twee studenten praten met docent

Symposium Health: "Samen kunnen we het verschil maken"

Met boeiende inleidingen, workshops, verhalen van ervaringsdeskundigen en een frisse omgevingswandeling inspireerde het eerste symposium Health donderdag 20 juni HAN’ers om vanaf vandaag samen het verschil te maken bij het verkleinen van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Niemand twijfelde aan de noodzaak.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
21 juni 2019
null