HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Onderzoek bij de HAN

Muziekinterventies verminderen stress

Stress is niet goed voor de gezondheid. Dat realiseren we ons meer en meer. Hoe kunnen we stress verminderen als we dagelijks met stressverhogende omstandigheden te maken hebben? Een team van wetenschappers heeft de effecten van muziekinterventies onder de loep genomen. Hiervoor hebben ze de resultaten verzameld van ruim 100 onderzoeken met in totaal bijna 10.000 deelnemers. Zij komen tot de conclusie dat muziekinterventies een significant effect hebben op het verminderen van stress. De resultaten zijn gepubliceerd in 'Health Psychology Review'.

HAN Redactie
04 oktober 2019
meisje achter piano en meisje staand zingend muziektherapie

Het skillspaspoort is nu echt hard nodig

Onze actuele skills zijn niet of nauwelijks in beeld. Het duurt daardoor lang voordat mensen (nieuw) werk vinden dat aansluit bij hun skills-set. Te lang, gezien de snelle ontwikkelingen in de vraag naar skills. En dat zorgt nu voor grote en groeiende skills mismatches. Werkgevers kunnen de juiste skills niet vinden en mensen klagen over misfit, verveling of een te hoge werkdruk omdat hun functie niet goed bij hen past.

HAN Redactie
30 september 2019
Jos Sanders

Gelijkwaardigheid als basis voor sterk zorgnetwerk

Of het oké is om als welzijns- of zorgprofessional mensen met een lagere sociaal-economische status anders te benaderen? Ja, júist, vindt Wendy Kemper. Ze doet onderzoek naar de interactie in zorgnetwerken rondom thuiswonende ouderen. En ziet hoe belangrijk het is om verschil te maken. Tijdens HAN unexpected x innovate gaat ze erover in discussie.

HAN Redactie
26 september 2019
Ouderenzorg

Studenten ervaren psychische druk door geldzorgen

Veel studenten kampen met financiële problemen. Ook faalangst en burn-outklachten zijn steeds meer aan de orde van de dag. Een studieachterstand of uitval ligt op de loer. De crux is om signalen tijdig op te pikken en problemen voor te zijn. Studieloopbaanbegeleiders (slb’ers) kunnen hierin een rol spelen. Maar dan moeten ze wel weten hóe.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
16 september 2019
Overzicht werkplekken ICA met studenten
Unexpected

Mark Tuitert komt naar de HAN

Schaatskampioen Mark Tuitert komt naar de HAN! Tijdens HAN unexpected x innovate doet hij op openhartige wijze uit de doeken hoe hij met een team bouwde aan zijn individuele topprestaties. Het festival staat namelijk in het teken van samenwerking. Mis het niet.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
13 september 2019
keynote mark tuitert

Unexpected: HAN en SURF maken onderzoek beter zichtbaar en vindbaar

HAN werkt met 11 andere hogescholen, SURF, Vereniging Hogescholen en HBO Kennisinfrastructuur aan een nationaal platform voor het delen en verspreiden van kennis uit praktijkgericht onderzoek. Hoe zou zoiets er uit moeten zien om echt te werken? (Docent-)onderzoekers van de HAN kunnen hun input geven tijdens HAN unexpected x innovate.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
11 september 2019
keynote mark tuitert

Inzet ervaringsdeskundigen maakt sociaal-economische ongelijkheid tastbaar

Armoede, verslaving, gezondheidsproblemen… In de periode dat ze in de jeugdzorg en vrouwenopvang werkte, zag Carinda Jansen wat een sociaal-economische achterstand met een mens kan doen. Ze baseerde het spel Kansen Keren erop. En is nu als docent-onderzoeker Social Work fanatiek pleitbezorger voor de inzet van ervaringsdeskundigen in het onderwijs.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
09 september 2019
null
Eten met Lange Tanden

Onderzoek naar (onder)voeding en mondzorg bij ouderen

Veel thuiswonende ouderen ervaren problemen met mondgezondheid, zoals pijn bij het kauwen en in samenhang daarmee slechte voedingsinname. Diëtisten en mondhygiënisten willen graag hulp bij het tijdig signaleren van problemen van mondgezondheid en voeding, bij de aanpak en bij het doorverwijzen naar een andere discipline. Het onderzoeksproject 'Eten met lange tanden: (onder)voeding en mondzorg' komt tegemoet aan deze vragen.

HAN Redactie
06 september 2019
Ouderenzorg

Studenten moeten laaggeletterdheid in hun dna krijgen

Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen hebben vaker schulden, vinden moeilijker een baan en leven vaker ongezond. Daarom is het belangrijk laaggeletterdheid te herkennen, bespreekbaar te maken en laaggeletterden te kunnen doorverwijzen. De Leergemeenschap Laaggeletterdheid zet het onderwerp HAN-breed op de kaart.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
03 september 2019
null

Uitnodigende leefomgeving stimuleert gezond contact

De leefomgeving kan invloed hebben op het fysieke en sociale welbevinden van mensen, zegt onderzoeker Kim Hamers. Bankjes, veel ‘groen’ of sporttoestellen in een buurt kunnen ertoe bijdragen dat bewoners elkaar makkelijker ontmoeten. "Een hek om een gebouw nodigt niet uit om contact te maken."

HAN Redactie
26 augustus 2019
Studenten en docenten in het bos liggend