Wouter Sluis-Thiescheffer geïnstalleerd als lector Media Design

Zijn media designers straks overbodig door de komst van content genererende AI’s, zoals ChatGPT? Tijdens zijn inaugurele rede op 16 maart neemt lector Wouter Sluis-Thiescheffer deze zorg weg. Maar volgens hem kan het vakgebied Media Design zich onder invloed van kunstmatige intelligentie wel opmaken voor drastische veranderingen. En wordt er straks een andere rol gevraagd van professionals in de creatieve industrie.

Wouter Sluis-Thiescheffer spreekt zijn inaugurele rede uit

“Content genererende AI’s als DALL-E2, MidJourney, Craiyon en Imagen, en de toegankelijkheid ervan leiden tot veel tumult binnen ons vakgebied.”, aldus Wouter Sluis-Thiescheffer bij zijn installatie als lector Media Design bij de HAN. “Deze algoritmes kunnen snel kwalitatief hoogstaande afbeeldingen, geluid, animaties en driedimensionale modellen creëren. Dit kun je zien als een bedreiging voor het ambacht media design. Tegelijkertijd biedt deze ontwikkeling ook kansen. Bijvoorbeeld voor nieuwe beroepsprofielen. Zo kom je op LinkedIn al de eerste ‘promptmasters’ en ‘promptengineers’ tegen. Door onderzoek naar de toepassing van deze prille enabling technologieën te doen, ontdekken we nieuwe manieren van ontwerpen en ontwikkelen we good practices.”

Symbioceen

Volgens Wouter Sluis-Thiescheffer is dit bij uitstek een onderzoeksopdracht voor het lectoraat Media Design. “Waarbij we natuurlijk willen aansluiten bij de ambities voor de topsector creatieve industrie, de zwaartepunten van de HAN en de samenwerking binnen de driehoek van onderwijs, onderzoek en werkveld.”

In zijn betoog staat hij ook stil bij de complexe relatie tussen mens en technologie. “De verwevenheid tussen deze twee is nu zo sterk dat sommige trendwatchers de focus volledig bij technologie leggen en het volgende tijdperk ook het technoceen noemen. Die focus is te beperkt om de juiste onderzoeksvragen stellen. Daarvoor is het beeld van het symbioceen nodig. In het symbioceen zijn mens, natuur en technologie afhankelijk van elkaar en vormen ze samen één wereldomvattend systeem. Media designers anno nu worden in hun ontwerpen uitgedaagd om over alle drie na te denken. Om maatschappelijke uitdagingen aan te gaan ontwerpen we gebruiksvriendelijk en toegankelijk, en klimaatbewust voor waardegedreven technologische innovaties.”

Gastsprekers, proeftuin en paneldiscussie

Bij de installatie van Wouter Sluis-Thiescheffer zijn professionals, docenten, studenten en collega’s uit het werkveld, onderwijs en onderzoek aanwezig. In haar welkomstwoord benadrukt Astrid Hoge, directeur van de Academie IT en Mediadesign van de HAN, het belang van toegepast onderzoek met sleuteltechnologie (ICT) en sleutelmethodologie (Media Design). De toegevoegde waarde van de creatieve industrie bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen wordt onderstreept door gastsprekers Bart Ahsmann (ClickNL), Mark de Graaf (Fontys ICT) en Hanna Schraffenberger (Radboud Universiteit). Verder komt het ontwerpen in de driehoek onderwijs-onderzoek-werkveld aan bod tijdens de afsluitende paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Eva Eikhout. Hier nemen de gastsprekers, Wouter Sluis-Thiescheffer, deeltijdstudent Paula van Wingen en Herman Riezebos aan deel. De installatie wordt omlijst met een proeftuin waar partners van het lectoraat verschillende projecten presenteren. Hier kunnen de aanwezigen kennismaken met content genererende AI, solliciteren in VR (Simulation Crew), een hololens proberen (Alliander) en rondlopen in een digitaal stadscentrum (Gemeente Arnhem).

Paneldiscussie tijdens de installatie van Wouter Sluis-Thiescheffer
Het panel in gesprek met het publiek over ontwerpen in de driehoek

Overtuiging en enthousiasme

"De lat ligt hoog voor een lector bij de HAN. En gelukkig leg jij die lat zelf ook heel hoog. Ik heb je leren kennen als iemand die met veel overtuiging en groot enthousiasme te werk gaat.”, aldus Yvonne de Haan, vicevoorzitter College van Bestuur van de HAN, bij de formele installatie van Wouter Sluis-Thiescheffer. "We zijn blij met jou als lector en hebben er alle vertrouwen in dat je het lectoraat succesvol verder uitbouwt samen met je collega’s en onze studenten.”

Next Level Media Design

Tijdens zijn inaugurele rede schetst Wouter Sluis-Thiescheffer de verschillende opgaven waar media designers voor komen te staan. Hij komt daarbij tot de volgende conclusie: “Tot 15 jaar geleden richtte Media Design zich vooral op het begrijpen van de behoeftes en vaardigheden van de mens zodat we de technologie daarvoor konden ontwerpen en inrichten. Next Level Media Design gaat verder dan het inzicht in wat mensen kunnen en willen. Het gaat erom dat we begrijpen hoe de systemen van menselijk gedrag, technologie en omgeving in elkaar grijpen. Digitale transformatie en innovatie speelt zich nu en hier af, geïntegreerd in onze leefomgeving. Met het vooruitzicht van een symbioceen kunnen we die complexiteit duiden. Het geeft media designers een systemische blik op de maatschappelijke uitdagingen, zodat we ze methodisch kunnen verkennen en er met creatieve, missie gedreven oplossingen op kunnen reageren.”

De inaugurele rede van Wouter Sluis-Thiescheffer als lector staat uitgebreid beschreven in het boekje:

‘Ontwerpen voor een symbiose met creatieve technologie’(pdf)

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat op:
Lectoraat Media Design