HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Promotie onderzoeksproject

Zorgnetwerken thuiswonende ouderen verbeteren

Familie, buren, vrienden, vrijwilligers én zorgverleners. Samen vormen ze zorgnetwerken die kwetsbare ouderen ondersteunen. De rol van deze zorgnetwerken wordt groter. En afstemming en samenwerking binnen de netwerken steeds belangrijker. Om zo de ouderen effectiever te kunnen ondersteunen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
bijeenkomst wijkatelier lindenholt- ouderen aan tafel studente staand in het midden
Project

Beroepsbeeld van de leraar

Helaas wordt het vak leraar vaker genoemd als probleemgebied dan als vak waar je trots op mag zijn. En dit terwijl leraren ontwerpers en onderzoekers zijn. Het is voor (beginnende) leraren een uitdaging hun motivatie en passie vast te houden. Hier doen we wat aan!

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
docent wijst in boek bij studenten
Project

Field labs in de zorg

Innovaties voor betere zorg vinden moeilijk de weg naar de zorgpraktijk. Dat komt deels door complexe regelgeving. Maar ook patiënten en professionals hebben tijd nodig om de innovatie te gebruiken. Vaak duurt het traject van idee naar brede toepassing vele jaren. Hoe verkorten we dit?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Verpleegkundige handeling
Project

Alliantiegericht werken voor sociale professionals

Wat is alliantie? Wat is het belang daarvan? Welke werkwijze wordt gehanteerd bij alliantiegericht werken voor sociale professionals? In dit project geven we handvatten en tips onder andere door middel van kennisclips.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
puzzel met kind
Project

De Toetsing Getoetst

De kwaliteit van toetsing binnen je opleiding analyseren, verbeteren en borgen? Zet dan de methode De Toetsing Getoetst in, ontwikkeld door de HAN en Zuyd Hogeschool. De methodiek is toepasbaar binnen het hbo én universitair onderwijs.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
examenformulier, student met potlood
Project

Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o

Hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten in het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o. Meer deelnemers uit hoger onderwijs zijn altijd welkom. Wil je eerst eens de proef op de som nemen? Kom naar een netwerk- of kennisdelingsbijeenkomst. 

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
rekenmachine
Project

Console

Hoe kun je zonlicht efficiënt opvangen voor elektriciteit en warmte? En tegelijk het felste zonlicht buiten houden, zodat het binnen koel blijft? Console (CONcentrated SOLar Energy) ontwikkelde een ‘super-zonwering’. Duurzame energie wordt opgewekt en alleen zacht daglicht kan naar binnen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
LCPV project zonne-energie
Project

Evidence 1.0

Werken volgens Evidence Based Practice (EBP) betekent zorg verlenen op basis van het beste wetenschappelijk bewijs. De behoeften van patiënten neem je mee én eigen expertise zet je optimaal in. Dit project ondersteunt bij het creëren van een EBP-cultuur in verpleeghuizen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
33026 studenten lachen
Project

Taakherschikking in de ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Ouderenzorg
Project

Ark of Inquiry: onderzoekend leren voor leraren

Leerlingen leren om te onderzoeken en te experimenteren. Het is belangrijk, maar valt vaak niet mee. Hoe zorg je ervoor dat competenties zich ontwikkelen via een verantwoorde methode? Hoe toets je dit? De Ark of Inquiry biedt leraren in heel Europa concrete handvatten en tools.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
docent wijst met pen naar papier