HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Talentmonitor

Met de Talentmonitor ontstaat een beeld hoe talentvolle voetballers zich ontwikkelen op het gebied van cognitieve, mentale, fysieke en motorische eigenschappen (met behulp van studenten).

sportleraar geeft team met basisschool voetbalteam instructie
Project

Motiverende Gespreksvoering

Over 10 jaar kopen we zorgtechnologie gedachteloos bij de woonwinkel. Dan zijn het gebruiksvoorwerpen die je zelf aanschaft. Maar daar zijn we nog niet. Binnen dit project zetten we Virtual Reality in om een krachtige leeromgeving te bieden, waarin studenten en cursisten de motiverende gespreksmethodiek beter kunnen oefenen.

null
Project

Samenredzaamheid

Dit project is een vervolg op het project Een Sterk Wijknetwerk: Burgers, Professionals en Onderwijs SAMEN! Uit dit project bleek dat het samenwerken tussen professionals in de eerstelijn met het sociale domein en met burgers niet vanzelfsprekend is.

verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek
Programmalijn SEE

Biomassa voor energie en grondstoffen

Zon, wind en water komen vaak voorbij als duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Wat HAN SEE betreft mag biomassa in dat rijtje aansluiten. Biomassa is namelijk niet alleen een prima bron van energie. Er kunnen ook duurzame grondstoffen van gemaakt worden voor allerlei soorten producten.

SEE, houtsnippers biomassa
Project

Gebruik Technologie tijdens Covid

Tijdens de eerste coronagolf (voorjaar 2020) is het aantal digitale contacten tussen (zorg)professionals en cliënten enorm toegenomen. Noodgedwongen, want face-to-face contact was vaak niet meer mogelijk. We onderzoeken welke vorm van digitaal contact is ingezet en of dat succesvol was.

null
Project

Verbeelding van het goede leven

De invulling van het goede leven is voor een ieder persoonlijk. Daarom is het opvallend dat visies van zorgorganisaties, maar ook landelijke en internationale overheidsdocumenten vaak voorschrijven wat een ‘goed leven’ is voor mensen met een verstandelijke beperking.

toekomstlokaal
Project

Digitaal didactisch EPD project

Meer continuïteit in de zorg. Een betere interprofessionele samenwerking. Studenten leren het door te werken aan echte casussen. De HAN ontwikkelde hiervoor afgelopen jaren een didactisch EPD. In samenwerking met de Hogeschool Utrecht en Saxion werken we nu aan de doorontwikkeling.

hbo ict ipad tablet
Project

Kletsbot

Hoe zorgen we ervoor dat ouderen die eenzaam of niet zelfredzaam zijn zich toch verbonden voelen met hun omgeving? En antwoord krijgen op hulpvragen? Terwijl we te maken hebben met flinke tekorten in de zorg? De Kletsbot combineert slimme technologie met een sociaal netwerk en kan hulp bieden.

studenten met VR-bril op
Project

Movin(g) reality

In apparaten in huis, in je telefoon en bedrijven en andere organisaties werken er mee. De gezondheidszorg maakt steeds meer gebruik van ICT-oplossingen, van robots die operaties uitvoeren tot allerlei andere slimme applicaties (apps), die de communicatie tussen patiënt en arts verbeteren.

Theo Theunissen, project moving reality - buiten opname