HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Betrokkenheidsprofielen en communicatiestrategie

Een informatiebijeenkomst was altijd vrij standaard om inwoners te betrekken bij beleid. Dit vraagt echter om een hoge betrokkenheid en je bereikt er niet alle inwoners mee. Er zijn meer manieren om inwoners te bereiken, zeker online. De gemeenten Utrecht en Overbetuwe wilden hier graag hulp bij.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Student achter laptop met Studielink pagina
Project

Werkplekleren

Werkplekleren is een belangrijk onderdeel in al onze opleidingen. In de voltijd opleidingen in de vorm van stages en leerwerkplaatsen, in de deeltijdopleidingen als de werkomgeving die de student meebrengt in het leerproces. Met onze professionele leergemeenschap optimaliseren we het werkplekleren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
jonge mensen overleggen op kantoor
Project

De Slimme Woonkamer

Stel je voor: Een leefomgeving die zich aanpast aan en anticipeert op de gebruiker met dementie. Een omgeving die de bewoner begrijpt en zorg levert. Een Slimme Woonkamer die de bewoner met dementie ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkste activiteiten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Dames leest krant in empathische woning
Project

Communicatie in Smart Mobility (SCRIPTS) 

Slim vervoer betekent veel online contact met de klant en achter de schermen veel afstemmen tussen betrokken partijen. Wat komt daarbij kijken? Het Lectoraat Human Communication Development en het Associate Lectoraat Customer Insights en Online Interactie participeerden in dit project.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Arnhem station scherm met bustijden
Project

Verbeterde aansluiting mbo-hbo

Jaarlijks valt ongeveer 17% van de mbo-studenten tijdens of gelijk na het eerste jaar op het hbo uit. Ze keren niet terug in het hoger onderwijs. De centrale vraag van dit onderzoeksproject is: hoe kan de doorstroom van mbo naar hbo verbeterd worden?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
studeren-op-campus
Project

Regelspraak

De taal waarin de Belastingdienst regels uitdrukt heet Regelspraak. Een beperkte taal, speciaal bedoeld om belastingregels mee te (be)schrijven. Regelspraak moet precies kloppen, juridisch en technisch. Hoe evalueer en test je Regelspraak en de uitbreiding ervan? Dat is waar dit project om draait.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
foto voor bij project regelspraak
Project

STERKplaats Nijmegen

STERKplaats Nijmegen biedt leer-werkplekken voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Deze STERKstudenten volgen de opleiding STERK (opleiding tot ervaringsdeskundige). Bij deze opleiding staat talentontwikkeling centraal.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
413076 STERKplaats, Handreiking, Jaheed Annica
Project Fair Health

Levensecht: Armoede Experience

Arnold leefde na zijn ontslag in financiële onzekerheid. Sonja zat opgescheept met de schulden van haar ex-man. Het zijn levensechte verhalen uit de Armoede Experience. De ervaringsroute biedt deelnemers en ontwikkelaars de kans om te ervaren wat de impact is van armoede.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
armoede experience Marise van Telgen
Project

HyDrOuS: Hybride Decentraal Opslag Systeem

Wat maakt deze hybride? Dat is de combinatie van de waterstof-bromide module voor de langere termijn energieopslag bij laag vermogen en een module voor de korte termijn bij hoog vermogen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Rendering  HyDrOuS en Smart Grids
Project

FAIR

Ondanks het diverse karakter van de Noordzeeregio, staan assetmanagers van waterkeringen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Veranderende klimatologische- en sociaaleconomische omstandigheden vormen samen met veroudering een bedreiging voor bestaande waterkerende assets.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
een dijk als voorbeeld van sustainable river management. Civiele Techniek.