HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Perceived effects of Arts and Psychomotor Therapies

Bevordert het in kaart brengen van het perspectief van de patiënt ten aanzien van vaktherapeutische interventies de communicatie tussen patiënt en therapeut? Dit onderzoeken we dan ook in het project Perceived effects of Arts and Psychomotor Therapies.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Studenten in actie
Project

Zo thuis mogelijk

Jongeren horen thuis en als dat niet kan zo thuis mogelijk! Dat is de visie van Entrea Lindenhout. Om dit te realiseren is er een transformatie van de woonvormen en manier van werken in gang gezet. Dit project evalueert deze transformatie, vanuit het perspectief van jongeren en medewerkers.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
272574 Mannelijke pedagoog aan het werk. Pedagogiek. Stockfoto voor Nieuwsartikel.
Project

Succesvol ouder worden in zorg en welzijn

Zorgverleners kunnen tegen vraagstukken aanlopen rondom de werk-privé balans. Hoe kun je een kwetsbare zorgverlener het beste ondersteunen? En welke zelfmanagementvaardigheden kan hij of zij zelf inzetten? Daarover gaat dit project: Succesvol ouder worden in zorg en welzijn.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Studenten en docent overleggen
Project

Hydrova

Is het rendabel om energie uit zonnepanelen in waterstof op te slaan voor het later verwarmen van vakantiehuisjes? Kunnen elektrische accu’s van heftrucks vervangen worden door energie uit waterstof? Dit zodat ze niet meer acht uur aan een oplader hoeven? Het project HYDROVA heeft het onderzocht.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
winnaars RAAK award 2020
Project Succesvol samenwerken in wijknetwerken

Tips voor een succesvol netwerk

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
studenten, wijkdocent en professionals samen aan het werk
Project Fair Health

Boek over armoede werkt als eyeopener

Hoe komt het dat de kloof tussen arm en rijk groter wordt? Welke rol speelt de politiek daarin? En wat moeten we doen om armoede de wereld uit te helpen? Op deze vragen en meer geeft HAN-docent en auteur Jeroen Otten sámen met HAN-studenten en -docenten antwoord, in een toegankelijk geschreven boek.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Stockfoto, armoede, jongen, neerslachtig
Project

Eigen regie in dagelijkse activiteiten

In de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk worden kennis en producten ontwikkeld voor cliënten, burgers, studenten, docenten en professionals over eigen regie in dagelijkse activiteiten. De onderzoekslijn wordt georganiseerd door de opleiding Ergotherapie en het Lectoraat Neurorevalidatie van de HAN.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
verpleegkundige van de thuiszorg controleert met een patient de medicijnlijsten van de apotheek
EFFEMPART project

Familieparticipatie op de Intensive Care

Het betrekken van naasten in de basiszorg tijdens een IC-opname verkleint de kans op klachten na de opname (het Post intensive care syndroom – PICS en PICS-Familie). In dit EFFEMPART project onderzoeken we de effecten van de bestaande werkwijze / het keuzemenu voor inbedding van familieparticipatie.

HAN Redactie
279038 verpleegkundige dicht bij patiënt aan IC-bed
Project

Nijmeegs Leerlandschap Wijkverpleegkundige Nieuwe Stijl

Dit project is bedoeld om deskundigheid te bevorderen bij wijkverpleegkundigen en docenten. Om het vak van wijkverpleegkundige goed te kunnen (blijven) uitvoeren is 'leren in de praktijk' onontbeerlijk.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
close-up drie mensen in gesprek
Project

Gemeenschappelijk wonen en sociale cohesie onder (oudere) bewoners

Vergrijzing en het landelijke beleid dat inzet op langer zelfstandig thuis woning heeft gevolgen voor woningcorporaties. Zij krijgen te maken met een grotere groep (kwetsbare) oudere bewoners binnen hun huurderspopulatie.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
ouderen die deelnemen aan groepsactiviteiten