HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Alliantiegericht werken voor sociale professionals

Wat is alliantie? Wat is het belang daarvan? Welke werkwijze wordt gehanteerd bij alliantiegericht werken voor sociale professionals? In dit project geven we handvatten en tips onder andere door middel van kennisclips.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
puzzel met kind

Toetsweb

Wil je als team meer grip krijgen op de kwaliteit van toetsing? Wil je de kwaliteit van toetsing binnen je opleiding analyseren, verbeteren en borgen? Gebruik dan het toetsweb en zet één van de tools in die op basis van het toetsweb zijn ontworpen. De Toetsweb-Scan en het spel De Toetsing Getoetst zijn daar voorbeelden van.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
examenformulier, student met potlood
Project

Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o

Hogescholen en universiteiten bundelen hun krachten in het Netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o. Meer deelnemers uit hoger onderwijs zijn altijd welkom. Wil je eerst eens de proef op de som nemen? Kom naar een netwerk- of kennisdelingsbijeenkomst. 

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
rekenmachine
Project

CONSOLE (CONcentrated SOLar Energy)

Hoe kun je zonlicht efficiënt opvangen voor elektriciteit en warmte? En tegelijk het felste zonlicht buiten houden, zodat het binnen koel blijft? Console (CONcentrated SOLar Energy) ontwikkelde een ‘super-zonwering’. Duurzame energie wordt opgewekt en alleen zacht daglicht kan naar binnen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
LCPV project zonne-energie
Project

Evidence 1.0

Werken volgens Evidence Based Practice (EBP) betekent zorg verlenen op basis van het beste wetenschappelijk bewijs. De behoeften van patiënten neem je mee én eigen expertise zet je optimaal in. Dit project ondersteunt bij het creëren van een EBP-cultuur in verpleeghuizen.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
33026 studenten lachen
Project

Taakherschikking in de ouderenzorg

Hoogopgeleide zorgprofessionals zoals Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants kunnen taken overnemen van artsen, zodat deze ruimte krijgen voor andere taken. Deze taakherschikking verbetert de ouderenzorg. We onderzochten in hoeverre de taakherschikking heeft plaatsgevonden.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Ouderenzorg
Project

Ark of Inquiry: onderzoekend leren voor leraren

Leerlingen leren om te onderzoeken en te experimenteren. Het is belangrijk, maar valt vaak niet mee. Hoe zorg je ervoor dat competenties zich ontwikkelen via een verantwoorde methode? Hoe toets je dit? De Ark of Inquiry biedt leraren in heel Europa concrete handvatten en tools.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
docent wijst met pen naar papier
Project

Betrokkenheidsprofielen en communicatiestrategie

Een informatiebijeenkomst was altijd vrij standaard om inwoners te betrekken bij beleid. Dit vraagt echter om een hoge betrokkenheid en je bereikt er niet alle inwoners mee. Er zijn meer manieren om inwoners te bereiken, zeker online. De gemeenten Utrecht en Overbetuwe wilden hier graag hulp bij.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Student achter laptop met Studielink pagina
Project

Werkplekleren

Werkplekleren is een belangrijk onderdeel in al onze opleidingen. In de voltijd opleidingen in de vorm van stages en leerwerkplaatsen, in de deeltijdopleidingen als de werkomgeving die de student meebrengt in het leerproces. Met onze professionele leergemeenschap optimaliseren we het werkplekleren.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
jonge mensen overleggen op kantoor
Project

De Slimme Woonkamer

Stel je voor: Een leefomgeving die zich aanpast aan en anticipeert op de gebruiker met dementie. Een omgeving die de bewoner begrijpt en zorg levert. Een Slimme Woonkamer die de bewoner met dementie ondersteunt bij het uitvoeren van dagelijkste activiteiten.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Dames leest krant in empathische woning