Leerambassadeurs: implementatie en evaluatie

32568 Student en docent in gesprek met bedrijf, handen schudden, FEM Employment

Leerambassadeurs zijn speciaal getrainde werknemers die collega’s stimuleren met scholing en ontwikkeling aan de gang te gaan. In dit project ontwikkelen we kennis over effectieve inzet van leerambassadeurs in Nederland. We passen dit gelijk toe in de implementatie en evaluatie van leerambassadeurs.

Snelle info

Status

Lopend

Looptijd

2023 t/m 2026

Subsidie

Expeditieregeling, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Projectleider

Jos Sanders & Derk-Jan Nijman

Penvoerder

CNV

Leerambassadeurs

Hoewel het belang van leren en ontwikkelen voor werknemers bijzonder groot wordt geacht, blijkt dat lang niet iedereen vanzelf de weg naar het scholings- en ontwikkelaanbod weet te vinden (in organisaties, maar ook bijvoorbeeld via de STAP-regeling). Leerambassadeurs zijn speciaal daartoe getrainde werknemers die op grond van hun eigen ervaringen met scholing/opleiding hun collega’s kunnen motiveren en stimuleren om actief met scholing en ontwikkeling aan de gang te gaan. Leerambassadeurs kunnen zo bijdragen aan de participatie van arbeidskrachten aan leer- en ontwikkelactiviteiten - met name daar waar het gaat om praktisch opgeleide werknemers. Goede voorbeelden zijn te vinden in het Verenigd Koninkrijk, waar al jaren succesvol wordt gewerkt met zogenaamde learning rep(resentative)s. Die inzet van deze leerambassadeurs is op dit moment in Nederland echter nog geen gemeengoed. Er lopen wel kansrijke initiatieven, maar van structurele borging lijkt vooralsnog geen sprake.
Onduidelijk is dan ook welke bijdrage de inzet van leerambassadeurs precies levert aan het stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen op en rond de Nederlandse werkvloer, en op welke manier initiatieven met leerambassadeurs op verschillende niveaus (micro/meso/macro) ondersteund en gestimuleerd kunnen worden om tot effectieve inzet te komen. Het HAN-lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan doet samen met CNV in een praktijkgericht onderzoeksproject verder onderzoek naar de ideale inzet van leerambassadeurs.

Doel van het project

De doelstelling van dit onderzoeksproject is om kennis te ontwikkelen over de effectieve inzet van leerambassadeurs in Nederland en deze kennis tegelijkertijd toe te passen en te evalueren in de implementatie van leerambassadeurs – zowel in de context van reeds bestaande als in nieuwe initiatieven.

Onderzoeksopzet

In dit project organiseert penvoerder CNV de implementatie van leerambassadeurs (het activiteitenplan). Het lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan organiseert het ondersteunende en evaluerende onderzoek (het onderzoeksplan).
Samen met CNV benaderen en selecteren we 20 organisaties uit 8 sectoren die leerambassadeurs willen gaan inzetten. We ondersteunen en volgen elke casusorganisatie gedurende de projectduur van 4 jaar bij de inzet van leerambassadeurs, zowel op het proces als op de effectiviteit. 

Beoogde resultaten

Het onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van kennis over de inzet van leerambassadeurs in organisaties en de bijdrage daarvan aan leren en ontwikkelen bij praktisch geschoolden op en rond de werkplek – bijvoorbeeld door een toename in deelname aan training en opleidingen. Daarmee past het naadloos in de programmering van het lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan – bijvoorbeeld met betrekking tot het stimuleren van leren en ontwikkelen bij praktisch geschoolde werknemers en het ondersteunen van eigen regie op leren en ontwikkelen van werknemers in en rond de werkplek; ‘slimmere mensen op slimmere werkplekken’.
Het project draagt daarnaast direct bij aan het stimuleren en ondersteunen van leren en ontwikkelen in organisaties; het levert concrete ontwerpinformatie voor organisaties over hoe zij zelf effectief een leerambassadeur in kunnen zetten en hoe zij die leerambassadeurs het beste kunnen ondersteunen. Ook worden 20 organisaties in meerdere sectoren concreet ondersteund (en gemonitord) in het effectief opleiden, inzetten en begeleiden van leerambassadeurs voor de Nederlandse werkvloer. Het project levert empirisch onderbouwde methodieken op voor de effectieve inzet van leerambassadeurs in Nederlandse sectoren en organisaties, en leidt ook tot meerdere sectoren/organisaties die – op basis van de methodieken – nieuw starten met de inzet van leerambassadeurs. Tot slot leveren we een ontwikkelprogramma voor leerambassadeurs in organisaties op.

Meer weten? Neem contact op:

Lector Jos Sanders

 • Jos.Sanders@han.nl
 • 06 50524618
 • Senior onderzoeker Derk-Jan Nijman

 • derkjan.nijman@han.nl
 • 06 55 24 07 15
 • Lectoraat
   

  Human Capital Innovations

  De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

  groep jonge mensen rond presentatie
  Zwaartepunt
   

  Smart Region

  Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

  Smart Region vrouw met bril