HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Project

Evidence 2.0

De stip op de horizon voor verpleeghuizen is 'Samen leren en Verbeteren van persoonsgerichte zorg'. Dit betekent in partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals: leren en verbeteren voor de best passende zorg. In dit project werken we aan het lerend vermogen van verpleeghuizen.

HAN Redactie
medewerkster toont foto’s op een tablet aan een bewoner van het verpleeghuis
Project

Strategisch organiseren van werken in de driehoek tussen onderwijs, onderzoek en beroepspraktijk

Hoe maak je de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en werkveld succesvol? En hoe staan wij er in als HAN? Richt je op het organiseren in netwerken is het advies!

HAN Redactie
Student en docent in gesprek met bedrijf, handen schudden, FEM Employment
Project

Validatieonderzoek met betrekking tot de SERATS

Kan iemand met een persoonlijkheidsstoornis zijn emoties uiten in beeldende therapie? Dat onderzoeken we binnen dit project.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
bijzonder-lectoraat-vaktherapie_acht-maskers_2020
Project

1e lijns COVID-19 portaal

Het project '1e lijns COVID-19 portaal: ontwikkeling van best-practices voor 1e lijns COVID-19 revalidatie' onderzoekt hoe ex-COVID patiënten het beste thuis kunnen revalideren om snel het dagelijks leven weer op te kunnen pakken.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Coronavirus COVID19 artist impression
Project

Capability College

Hoe zorg je dat jongeren met autisme kunnen meedraaien in de maatschappij? En dat de beeldvorming over deze jongeren verbetert? Het Lectoraat Volwaardig Leven met Autisme houdt zich hiermee bezig. Ze biedt o.a. de cursus ‘Capability College’ aan, voor jongeren met autisme en studenten Social Work.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
178247 Omran Taki: durf campagne deeltijd. kleur bewerkt blauw
Project

Optimizing nutritional counseling for the disabled athlete

Het aantal mensen met een lichamelijk beperking dat deelneemt aan competitieve sport stijgt. Hierdoor is in toenemende mate behoefte aan (para)medische begeleiding. Dit project richt zich op het verbeteren van de voedingskundige begeleiding van atleten met een lichamelijke beperking.

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
still van youtube video over samenwerking in driehoek HAN Sport en Bewegen over promotie-onderzoek Kristin Jonvik omtrent bietensap
Project

Enowatts

Langs de N325 in Arnhem komen 4 windmolens te staan. In de loop van 2021 voorzien deze turbines Arnhemse huishoudens en bedrijven van duurzame elektriciteit. Ook bieden ze een waardevolle onderzoekcase voor kennisinstellingen en bedrijven. Hoe sla je energie op om later te gebruiken?

Er is geen omschrijving beschikbaar
HAN Redactie
Opstelling waterstof meting in Lab-4
Project

Improve!

Persoonsgerichte Essentiële Zorg (EZ) is het hart van de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. De kwaliteit hiervan is van groot belang voor alle patiënten en cliënten die deze zorg dagelijks ontvangen. De kwaliteit moet dan ook zo hoog mogelijk zijn. Hoe bereiken we dat?

HAN Redactie
verpleegkundige inspecteert infuus bij patiente en maakt een praatje
Project

Botgezondheid bij elite atleten

Het bereiken van een hoge botdichtheid rond het 30e levensjaar is de belangrijkste factor voor een goede botgezondheid op latere leeftijd. Hierdoor wordt het risico op osteoporose en botbreuken aanzienlijk verkleind. Sport heeft over het algemeen een positieve invloed op de botgezondheid.

HAN Redactie
prof wielrenners waarvan er eentje banaan eet
Project

Goed werkgeverschap

Binnen de bouwsector, schoonmaakbranche en facilitaire diensten werken vaak kwetsbare doelgroepen, zoals flexwerkers en laaggeschoolde medewerkers. Voor hen is het een extra uitdaging om duurzaam aan het werk te blijven. Hoe motiveren we werkgevers om hun medewerkers te ondersteunen?

HAN Redactie
Docent geeft uitleg over koken