Project House of Skills 2.0 - Doorontwikkeling Skills Paspoorten

groep jonge mensen rond presentatie

Met het Skillspaspoort 2.0 verkrijg je inzicht in je actuele skills en kun je deze aantoonbaar maken. We onderzoeken hoe het Skillspaspoort kan helpen bij het intreden in en reizen over de arbeidsmarkt. Vergelijkbaar met een diploma of branchecertificaat, maar dynamischer, vollediger en actueler.

Snelle info

Status

Lopend

Projectlooptijd

1 januari 2021 - 31 december 2022

Subsidie

EFRO - Kansen voor West

Contactpersoon

Lector Jos Sanders

Penvoerder

Amsterdam Economic Board

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

In reactie op de coronapandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel hiervan is het programma REACT EU, waarmee de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie stimuleert. Dit project is mede mogelijk gemaat door subsidie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

 

296845 Logo Europese Unie (EU) project bitter gourd (Nico Hoeijmans)

Aanleiding

Het lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan leidt samen met de Hogeschool van Amsterdam het kenniscentrum House of Skills. We werken aan de ontwikkeling en disseminatie van kennis op de skills gebaseerde arbeidsmarkt. Het lectoraat levert een inhoudelijke bijdrage aan de doorontwikkeling van het Skillspaspoort naar het Skillspaspoort 2.0. We bouwen voort op de met het digitaal Skillspaspoort voor vakmensen gelegde basis voor diezelfde skills gebaseerde arbeidsmarkt. Dit doen we onder andere door Skillspaspoorten te koppelen aan het initiële middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs. 

Centrale onderzoeksvraag

 Met het Skillspaspoort 2.0 verkrijg je inzicht in je actuele skills en kun je deze aantoonbaar maken. We onderzoeken in dit project hoe het Skillspaspoort 2.0 studenten, werknemers en professionals helpt bij het intreden in en reizen over de arbeidsmarkt. En welke rol het onderwijs en met name docenten hierin kunnen spelen.

Voor de ontwikkeling van het Skillspaspoort 2.0 combineren we de meest recente inzichten uit literatuur en internationale praktijken met onze eerste eigen ervaringen (opgedaan met drie concepten van Skillspaspoorten in de periode 2018-2020).
De (door)ontwikkeling van het Skillspaspoort 2.0 dient meerdere doelen. Het verkrijgen en behouden van inzicht in de eigen actuele skills en het aantoonbaar maken hiervan is het belangrijkste doel. Om dit doel te bereiken is noodzakelijk dat het Skillspaspoort waarheidsgetrouw én waardevol is in het arbeidsmarktverkeer. Voor werkgevers, werknemers en werkzoekenden, maar ook voor het onderwijs. Vergelijkbaar met een diploma of een branchecertificaat, maar dynamischer, vollediger en actueler. Het Skillspaspoort wordt dus ook uitdrukkelijk ontwikkeld en ingezet als aanvulling op diploma’s en certificaten en niet in plaats ervan.

Doel van het project

Doel van dit project is om vanuit een eerste ‘Skills Ambassade’  deelnemers in afzonderlijke skills labs te voorzien van een Skillspaspoort 2.0. En hen vanuit die Ambassade ook actief te begeleiden bij het gebruik van een Skillspaspoort. Gebruikers zijn zij-instromers, studenten, bijstandsgerechtigden, maar ook werknemers en werkzoekenden. De diverse beroepspraktijken waar we ons in dit project op richten zijn: 

 • Zorg en Welzijn;
 • Bouw en Techniek;
 • Nieuw-West;
 • Sociale werkvoorziening Werkbrigade en Pantar;
 • Onderwijs. Mbo-studenten en alumni van ROC’s.

Samenwerking

Het consortium House of Skills bestaat uit 20 partners. Amsterdam Economic Board is de penvoerder. Naast de HAN zijn de partners Bureau Nieuwzorg, Crossover, ditWERKt, Gemeente Amsterdam (EZ, WPI en stadsdeel Nieuw-West), Vakcentrale CNV, Klimaatmissie Amsterdam, Luchtvaart Community Schiphol, ManpowerGroup, Oopenbare Bibliotheek Amsterdam, Oranje Energie, PANTAR, PlaytoWork, ROC van Amsterdam, Sigra (werkgevers zorg), TNO en Stichting !WOON. Het project richt zich vooral op kwetsbare doelgroepen in Amsterdamse stadsdelen die hard getroffen worden met aandacht voor de kansrijke sectoren techniek, bouw, zorg en welzijn.

Achtergrond van het project

Dit project bouwt voort op de eerdere projecten rondom skills (paspoorten) en krachtige leerwerkomgevingen die we voor en met HAN-zwaartepunt Smart Region uitvoeren. Het gaat om de projecten House of Skills, Skillshub Arnhem Nijmegen, Digitaal Skills Paspoort Vakmensen/Eigenwijs Grijs op Reis en Pilot Skillshub Euregio. Samen met de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Saxion voerden we het onderzoeksproject 'Vrij reizen over de Nederlandse arbeidsmarkt: randvoorwaarden voor een succesvol skillspaspoort’ uit. In januari 2022 verscheen er een eindrapport van dit onderzoeksproject

groep mensen achter laptop informeel

Contact

Lector Jos Sanders

 • 06-50524618
 • Jos.Sanders@han.nl
 • LectoraatLeren tijdens de Beroepsloopbaan

  De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

  groep jonge mensen rond presentatie

  ZwaartepuntSmart Region

  Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!

  Smart Region vrouw met bril