Project Smart Region - Slim House of Skills, 13 ontwerpprincipes voor een Krachtige Leerwerkomgeving

twee vrouwen in gesprek
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Vanuit het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan participeert HAN University of Applied Sciences in het project House of Skills (HoS). De HAN deed de afgelopen twee jaar voor House of Skills onderzoek naar de ‘krachtige leer- werkomgeving’.

Snelle info

Projectleider

Jos Sanders

Startdatum:

1 januari 2019

Status:

Lopend

Looptijd:

28 maanden

Subsidie

€ 300.000,-

De centrale vraag in dit onderzoeksproject was hoe werkomgevingen zo kunnen worden (her-) ontworpen dat een krachtige leerwerkomgeving ontstaat. Een omgeving die individueel, collectief en organisatie-leren én werken optimaal en aantoonbaar ondersteunt en stimuleert. 

Ontwerpgericht actie-onderzoek op zowel wetenschappelijke literatuur als in diverse praktijken leverde uiteindelijk 13 leidende ontwerpprincipes op voor die krachtige leerwerkomgeving. Onderzoekers van de HAN maakten op basis van die 13 ontwerpprincipes een ‘krachtmeting’ (checklist), een kaartspel met verschillende spelborden om gericht met een leerwerkomgeving aan de slag te gaan en een animatiefilm over het vormgeven van een krachtige leer-werkomgeving. De onderzoeksresultaten zijn nu ook gepubliceerd in een onderzoeksrapport en een (binnenkort te verschijnen) artikel in het Tijdschrift voor HRM. De 13 ontwerpprincipes voor de Krachtige Leerwerkomgeving worden daarin uitgebreid beschreven.

Download het onderzoeksrapport: Eindrapportage House of Skills: Condities voor een krachtige leerwerkomgeving.pdf

311056 Lectoraat leren tijdens de beroepsloopbaan. Afbeelding van het model krachtige leerwerkomgeving. 2021

Achtergrond

Vanuit het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan participeert HAN UAS in het project House of Skills (HoS). (HoS) is een publiek-private samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam. Bedrijfsleven, brancheorganisaties, werknemers- en werkgeversorganisaties, kennisinstellingen, onderwijs en bestuurders uit deze regio werken nauw samen om van de regionale arbeidsmarkt een op skills gerichte arbeidsmarkt te maken. Een arbeidsmarkt waar intersectorale mobiliteit wordt gefaciliteerd en Leven Lang Ontwikkelen de norm is.

Het partnership omvat een breed onderzoeksproject naar de ontwerpprincipes voor een krachtige leerwerkomgeving en de ontwikkeling van een meetinstrument voor die krachtige leerwerkomgeving.

AnimatieBekijk de conclusies van ons onderzoek

Subsidieverstrekker

Dit project ontvangt subsidie van EFRO/ESF Kansen voor West.

Meer weten? Neem contact op met:

LectoraatLeren tijdens de beroepsloopbaan

De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

groep jonge mensen rond presentatie

Center of ExpertiseiXperium

Het iXperium/CoE draagt bij aan onderwijs waarin de digitale technologie beter wordt benut voor effectiever, op maat gesneden onderwijs. We agenderen ict-geletterdheid van leerlingen en studenten om iedereen gelijke kansen in de samenleving te bieden. Samen bouwen we aan onderwijs met ict.

Kind met robot

Focus van de HANSmart Region - Slim

Digitale toepassingen worden steeds sneller ontwikkeld en technologie neemt een steeds belangrijkere plek in ons leven in. Deze digitale innovaties vragen om goede wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Met het samen leren innoveren, delen van kennis en het creëren van ontmoetingsplekken helpt onze focus Smart Region - Slim daarbij. Samen verleggen we grenzen met digitale technologie.

Smart Region vrouw met bril

Blijf op de hoogteAbonneer op onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief HAN zwaartepunt Smart Region - Slim om een maandelijkse update te ontvangen.