Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen: Lectoraat Human Capital Innovations

Een leven lang ontwikkelen voor iedereen: daar zet het Lectoraat Human Capital Innovations zich voor in. Het lectoraat is ontstaan uit het Lectoraat Leren tijdens de Beroepsloopbaan onder leiding van Jos Sanders en het Associate Lectoraat Arbeidsmarkt en Onderwijs onder leiding van Sarah Detaille.

f13666b8-5974-11ee-9f19-024215b4a989 Headerfoto Human Capital Innovations

In tijden van grote krapte op de arbeidsmarkt en de veranderende vraag naar arbeid door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen is er steeds meer belangstelling voor een Leven Lang Ontwikkelen. Zowel nationaal als internationaal groeit de aandacht voor matching en ontwikkeling op basis van skills en een leven lang ontwikkelen. Oók in het hoger beroepsonderwijs.

Het onlangs gecontinueerde Lectoraat Human Capital Innovations heeft als ambitie een positieve leercultuur te ontwikkelen en te bevorderen en zo bij te dragen aan een leven lang ontwikkelen van iedereen. Zodat al het beschikbare menselijke kapitaal duurzaam en optimaal kan worden ingezet en doorontwikkeld.

Vier onderzoekslijnen

Het praktijkgerichte onderzoek van het lectoraat draagt bij aan het herstellen van de match op de arbeidsmarkt en aan het versnellen van oplossingen voor maatschappelijke opgaven rondom bijvoorbeeld energietransitie, klimaatverandering, lerarentekort, en tekorten in de zorg en bouwsector.

De komende vijf jaar gaat het lectoraat HCI aan de slag met de volgende vier onderzoekslijnen:

 1. Slimmere mensen
 2. Slimmere organisaties
 3. Slimmere regio’s
 4. Slimmere professionals

We vertalen onze onderzoeksprojecten naar concrete onderwijs-, kennis en werkveldproducten, zoals:

 • HR(D) Handreikingen
 • (Digitale) toolboxen
 • QuickScans
 • Tools
 • Digitaal skills paspoort voor vakmensen
 • Trainingen
 • Masterclasses
 • Webinars
 • Podcasts
 • MOOC’s
 • Artikelen in vakbladen

Onze vier onderzoekslijnen

Leerlijn Leven Lang Ontwikkelen

Het lectoraat draagt met haar onderzoek ook bij aan de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn voor professionals die zich bezighouden met Leven Lang Ontwikkelen bij mensen, in organisaties en in regio’s. Deze leerlijn verenigt onderwijskunde met opleidingskunde, veranderkunde en bedrijfs- en organisatiekunde en maakt het vakmensen en professionals mogelijk zich steeds verder te ontwikkelen. De leerlijn loopt van administratieve en technische mbo-opleidingen (niveau 4) via een in ontwikkeling zijnde associate degree Learning & Development (niveau 5), bestaande bacheloropleidingen HRM, Bedrijfskunde, Toegepaste Psychologie en Learning & Development (niveau 6), via de nieuwe (sectorale) master Human Capital Innovaties (niveau 7), tot de nieuwe Professional Doctorate L&P (niveau 8). 

Partners

Belangrijke samenwerkingspartners van het lectoraat Human Capital Innovations zijn de Sociaal Economische Raad (SER), Volandis, VNO-NCW, Gemeente Nijmegen, Gemeente Lingewaard, ROC Nijmegen, Werkgeversverenging Zorg en Welzijn (WZW) en TNO. Daarnaast werken we actief samen met andere hogescholen en kennispartners in het lectorennetwerk mens, werk en organisatie en in het SPRONG netwerk Human Capital Innovaties voor Maatschappelijk Verdienvermogen. Met al deze partners vormen we de quadruple helix van overheid, onderwijs, onderzoek en werkveld waarin we ook de komende 6 jaren weer mooie stappen voorwaarts zullen zetten in onderwijs, onderzoek en werkveld.

Meer weten? Neem contact op:

Lector Jos Sanders

 • Jos.Sanders@han.nl
 • 06 50524618
 • Associate Lector Sarah Detaille

 • sarah.detaille@han.nl
 • 06 51 36 24 28
 • Verder lezen
   

  Lectoraat Human Capital Innovations

  De meeste mensen houden ervan nieuwe dingen te leren en zichzelf uit te dagen. Maar veel mensen leren liever met hun handen dan met hun hoofd. Ons lectoraat zoekt manieren om een leven lang ontwikkelen vanzelfsprekend te maken.

  groep jonge mensen rond presentatie